Liikuntapaikat otetaan Kotkassa käyttöön asteittain

Julkaistu 12.05.2020

Kotkan kaupungin liikuntatoimi on tehnyt suunnitelman kaupungin liikuntapaikkojen ja -tilojen käyttöönotosta, kun kaupungissa on nyt ryhdytty vähitellen muuttamaan koronaviruspandemian palveluihin asetettuja rajoituksia.
Suunnitelman mukaan Kotkan liikuntapaikat ja -tilat otetaan käyttöön asteittain ja viidessä eri vaiheessa.
”Liikuntapaikkojen ja -tilojen asteittainen käyttöönotto vaatii erityistä vastuullisuutta ja varovaisuutta sekä laajoja erityisjärjestelyitä, jotta varmistamme infektioiden leviämisen ehkäisyyn liittyvien suositusten toteu-tumisen liikuntapaikoilla”, liikuntajohtaja Antti Mattila muistuttaa.

Ensimmäisessä vaiheessa avataan ulkoliikuntatiloja

Ensimmäiseksi Kotkassa otetaan käyttöön 14.5. eli samana päivänä, kun peruskoululaiset palaavat lä-hiopetukseen, ulkoliikuntapaikat ja niistä aluksi päätekonurmikentät sekä pienpalloilu- ja lähiliikuntakentät, jotka avataan pienryhmien käyttöön. Kentillä voidaan aloittaa ohjattu ulkoliikunta pienryhmissä.

Liikuntapaikoista avataan Arto Tolsa areena ja junnukenttä, Karhulan keskuskentän tekonurmi, Kilpisen kenttä, Aittakorven kenttä, Mussalon kenttä ja Karhuvuoren kenttä. Lähiliikuntakentät, joita on 14, ovat olleet pienryhmäkäytössä koko poikkeusolojen ajan.

Kenttien avaaminen aiheuttaa kuitenkin erityisjärjestelyjä ja esimerkiksi pukuhuonetilat ja suihkut ovat poissa käytöstä. Yleisövessat ovat käytössä siellä, missä se on mahdollista.

Lisäksi kentillä järjestettävissä harjoituksissa on pidettävä riittävä turvaetäisyys, joka on vähintään kaksi metriä. Hygieniasta on huolehdittava erittäin tarkasti ja käytettävä esimerkiksi henkilökohtaisia juomapulloja ja välineitä ja desifioitava yhteiskäytössä olevat välineet kuten pallot. Urheiluseuroja ohjeistetaan huo-lehtimaan asiasta.
Kentille, kuten Arto Tolsa areenalle ja Karhulan keskuskentälle lisätään käsidesipisteitä erillisen suunni-telman mukaan.

Harjoitusvuorojen välillä ohjeistetaan pitämään riittävä vaihtotauko, jotta turhilta kohtaamisilta vältytään.
Lisäksi valvontaa lisätään ja käyttömääriä kontrolloidaan normaalioloja tehostetummin.

Kentät ovat maksuttomasti kaikkien käyttäjäryhmien käytössä ja täysikokoisilla kentillä, kuten Arto Tolsa areenalla, Karhulan keskuskentällä ja Kilpisen kentällä voidaan harjoitella kahdessa ryhmässä niin, että puolikkaalla kentällä on enintään 10 henkilöä. Kenttäpuoliskot erotetaan tosistaan ja kontaktit ovat kielletty.

WC-tilojen ja muiden käytössä olevien tilojen puhdistus tehdään vähintään kerran päivässä, jos tilassa on käyttöä. Lisäksi huomioidaan ja varaudutaan roska-astioiden lisääntyneeseen tarpeeseen liikuntatiloissa ottamalla isot astiat käyttöön.

Lisäksi Kotkassa sovelletaan Palloliiton ohjeistusta kenttien harjoittelukäytössä ja selvitetään ulkokenttien iltavalvonnan toimintatapa.
Myös yleisurheilun harjoittelu väistötiloissa ulkokentillä pyritään mahdollistamaan. Lisäksi Karhuvuoren urheilutalo ja Ruonalan urheiluhalli otetaan Kotkan koulujen käyttöön ajalle 14. -30.5.

Toisessa vaiheessa avataan mm. maauimala

Katariinan maauimalaToisessa vaiheessa kesäkuun alussa kaupunki avaa mm. Katariinan maauimalan ulkoaltaan rajoitettuun asiakaskäyttöön, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että uimala on auki yhdessä vuorossa, 8 tuntia päivässä, 7 päivää viikossa aina 17.8. asti. Lisäksi uimaseuralle annetaan rajoitettu harjoitusmahdollisuus sisäaltaalla.
”Mikäli ensimmäinen vaihe sujuu ilman ongelmia, voidaan siirtyä tähän toiseen vaiheeseen, jolloin myös liikuntapalveluiden ohjattu ulkoliikunta voi alkaa”, liikuntajohtaja Mattila toteaa.

Toisessa vaiheessa avataan myös käytössä olevien ulkokenttien puku- ja pesutiloja, luonnonnurmikentät kuten Puistola, Katajainen ja Metsola sekä Karhuvuoren urheilutalo rajatulle käytölle, jolloin urheilutalossa sallitaan esimerkiksi testausaseman käyttö ja edustusurheilu. Myös Hektor ry:n vuokraama voimailusali avataan vuokralaisen rajattuun käyttöön.

Lisäksi jääurheilun oheisharjoittelutila avataan rajatulle käytölle, samoin otetaan rajattuun käyttöön Mussalon liikuntahallin ilma-aserata Kotkan ampumaseuralle, petankkihalli sen vuokralaiselle ja moottoriurheilukeskus.
Myös Mussalon liikuntahallin, Karhuvuoren urheilutalon ja Karhulan keskuskentän kuntosalit avataan rajattuun asiakaskäyttöön.

Tämäkin käyttöönottovaihe vaatii erikoisjärjestelyjä. Tilojen yhtäaikainen käyttäjämäärä rajataan aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaisesti.
Uimahallin puku- ja pesutilat (pois lukien saunat) ovat käytössä, mutta muut allastilat ja kuntosalitilat ovat pois asiakaskäytöstä. Rajoituksilla ylläpidetään korkeaa hygieniatasoa.
Lisäksi ennen uima-altaiden käyttöönottoa otetaan allasvesinäytteet, samoin moottoriurheilukeskuksesta otetaan talousvesinäyte.

Vesijumppia ei vielä tässä vaiheessa järjestetä, mutta myöhemmin ne voidaan aloittaa riittävällä turvaetäisyydellä ilman välineitä.
Myöskään uimahalli- ja kuntosalivälineet eivät ole vielä tässä vaiheessa asiakaskäytössä.
Hygieniasta huolehditaan erityisen tarkasti lisäämällä resurssia siivoukseen ja takaamalla hygieniatarvikkeiden riittävyys, kuten peli- tai harjoitusvälineiden puhdistustarvikkeet.
Tehostettu valvontaa lisätään ulkokenttien puku- ja pesutiloissa sekä kenttäalueilla.

Kaupunki lupaa myös hyvittää asiakkaiden menetetyn käyttöajan kuntosaleilla ja uimahalleissa.

Kolmannessa vaiheessa avataan uimahallien kuntosalit ja muut tilat

Kesäkuun puolivälissä alkaa liikuntapaikkojen avaamisen kolmas vaihe ja silloin pyritään ottamaan käyttöön Katariinan uimahallin kuntosali- ja muut allastilat. Saunat ovat kuitenkin edelleen pois käytöstä.
Uimahalli on avoinna yhdessä vuorossa siten, että se palvelee sekä päiväkäyttöä että iltakäyttäjiä. Alustava aukioloaika on esimerkiksi klo 12.00- 20.00.

Erityisjärjestelyinä rajataan tilojen yhtäaikainen käyttäjämäärä vallitsevan tilanteen mukaisesti, toteutetaan vesijumppaa virtuaalivesijumppataulun avulla valvotusti ja välineistöä ei anneta asiakaskäyttöön.
Hygieniasta huolehditaan edelleen erityisen tarkasti lisäämällä resurssia siivoukseen ja takaamalla hygieniatarvikkeiden riittävyys.
Tehostettua valvontaa pidetään yllä allastilojen lisäksi pesu- ja kuntosalitiloissa.

Neljännessä vaiheessa avataan Karhulan uimahalli

Neljännessä vaiheessa kaupunki ottaa käyttöön Karhulan uimahallin, joka avataan heinäkuun alussa yhdessä vuorossa.
Karhulan uimahalli on tarkoitus pitää auki arkisin 8 tuntia päivässä aamupainotteisesti, esimerkiksi klo 7 -15, kun Katariinan uimala olisi vastaavasti auki iltapainotteisesti klo 12-20. Saunat otetaan käyttöön molemmissa uimahalleissa.

Uimahallipalvelut jaksotetaan 15.8 asti siten, että Katariinan uimala sekä uimahalli tarjoavat palvelua ilta-päivisin ja viikonloppuisin ja Karhulan uimahalli taas yhdessä vuorossa arkipäivisin mutta ei viikonloppuisin.

Elokuussa on tarkoitus ottaa käyttöön Ruonalan urheiluhalli, samoin jäähalli.
Savotan toimintakeskus ja kamppailukeskus avataan aikaisintaan 1.7. mutta tähän odotetaan vielä lajiliittojen ja olympiakomitean ohjeistusta.

Koulujen liikuntasalit ja liikuntahallit otetaan käyttöön tavoitteellisen harjoittelun osalta heinäkuussa ja peruskäyttö elokuusta alkaen.

Erityisjärjestelyinä tilojen yhtäaikainen käyttäjämäärä rajataan vallitsevan tilanteen mukaisesti, ohjattua vesijumppaa toteutetaan pienryhmille, välineistö on rajatusti asiakaskäytössä ja hygieniasta huolehditaan edelleen tehostetusti.
Lisäksi jatketaan tehostettua valvontaa paitsi allastiloissa myös pesu- ja kuntosalitiloissa ja myös uimahallien asiakasohjausta tehostetaan.

Viidenteen vaiheeseen vuodenvaihteessa?

Kaupungin sisä- ja ulkoliikuntatilojen ennustetaan olevan viidennessä vaiheessa eli normaalissa käytössä vasta sitten kun koronavirusepidemian poikkeusolot ovat ohi. Tämä saattaa tapahtua vasta ensi vuoden alussa.

Siihen asti toimintaa rajoitetaan ja koordinoidaan vallitsevan tilanteen mukaisesti ja erityisjärjestelyitä ja toimintaohjeita täsmennetään tarpeen mukaan tila- ja tilannekohtaisesti.

”Palveluiden avaaminen ja eri vaiheisiin siirtyminen vaatii poikkihallinnollisesti käytössä olevien resurssien mitoittamisen käytössä olevien tilojen ja sovellettavien erityisjärjestelyiden edellyttämällä tavalla. Näitä ovat esimerkiksi puhtauspalvelut, kiinteistönhoito, puistotoimi ja tilahallinta”, liikuntajohtaja Mattila kertoo.