Kotkassa jatkaa kaksi itsenäistä lukiota

Julkaistu 25.05.2020

Kotkan kaupungin molemmat lukiot, Kotkan Lyseo ja Karhulan lukio jatkavat toimintaansa itsenäisinä yksikköinä.

Kaupunginhallitus päätti, että jokin aika sitten tehdyssä lukioselvityksessä ehdotetuista lukioiden yhdistämisestä ja Kotkan kaupungin lukiotoiminnan siirrosta koulutuskuntayhtymälle luovutaan.

Karhulan lukio ja Kotkan lyseon lukio jatkavat toimintaa erillisinä yksikköinä ja oman johdon alaisena. Samalla kaupunginhallitus totesi lukioselvitysprosessin päättyneeksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että Kotkassa käynnistetään lukiokoulutuksen tulevaisuussuunnitelman valmistelu sekä siihen kytkeytyvä laadun ja vetovoiman kehittämistyö. Lukioiden nykyistä laajemman yhteistoiminnan esteenä olevia rakenteita ja menettelytapoja uudistetaan siten, että yhteistyö mahdollistetaan laajana ja monipuolisena.

Tässä yhteydessä hyödynnetään mm. yhteistä lukion opetussuunnitelmaa, lukioiden yhteistä tuntikaaviota, digityökaluja, oppimisympäristöjä ja muita tavoitteita tukevia järjestelyjä.

Kuntatalouden mahdollisesti edellyttämät talouden tehostustoimet toteutetaan lukioiden näkemys huomioiden joko vuosittaisen resurssin säätelyn kautta tai muilla toimintaan liittyvillä ratkaisuilla.

Kotka käynnistää myös neuvottelut niiden kuntien kanssa, joista Kotkaan tulee ulkokuntalaisia lukio-opiskelijoita. Neuvottelut koskevat opiskelijoiden kotikuntien osallistumista lukiokoulutuksen sijaintikunnan maksamaan lukiokoulutuksen lisärahoitukseen. Vastaavalla tavalla pyritään neuvotteluratkaisuun myös ammattilukiokoulutuksen osalta.

 

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat