Ohjeistus elintarvikealan toimijoille

Julkaistu 03.04.2020

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että ravintoloiden sisä- tai ulkotiloissa sijaitsevat asiakastilat on suljettava viimeistään lauantaina 4.4.2020 ja pidettävä kiinni 31.5.2020 saakka. Rajoitus ei koske henkilöstöravintoloita. Ravintolat saavat jatkaa valmiiden take away -annosten myymistä asiakkaille muualla nautittaviksi tai toimittamista kuljettamalla ruokia itse tai esimerkiksi lähettipalvelun välityksellä.

Henkilöstöravintola

Henkilöstöravintolaksi katsotaan ravintola, joka tarjoilee ruokaa rajatulle asiakaspiirille, eikä ole siis avoinna vapaasti kaikille. Asiakkaina henkilöstöravintolassa ovat esimerkiksi tietyn yhteisön, säätiön tai tehtaan oma henkilöstö tai muulla tavoin rajoitettu asiakaskunta. Henkilöstöravintoloita ovat myös esimerkiksi päiväkotien, koulujen, sairaaloiden tai vankiloiden ruokalat. Henkilöstöravintoloissa on tärkeää jatkaa pintojen ja asiakastilojen tehostettua puhtaanapitoa sekä buffetruokailussa vaihtaa ottimia normaalia useammin. Ruokailu, ruokien annostelu (buffet) ja jonottaminen suositellaan järjestettävän niin että turhaa ihmisten läheisyyttä vältetään. Asiakkaita on hyvä muistuttaa käsien pesun tärkeydestä.

Aterioiden nouto

Ravintolasta ulos haettavien aterioiden nouto suositellaan organisoitavan tavalla tai toisella niin että tilaan ei kerry annoksiaan odottavia asiakkaita. Ulos myytävät annokset on pakattava elintarvikehenkilöstön toimesta. Kaikkeen elintarvikkeiden pakkaamiseen on käytettävä elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin sopivia pakkausmateriaaleja. Kotiin toimitettavien annosten luovutus ja maksu suositellaan järjestettävän myös niin että työskentelyä asiakkaan välittömässä läheisyydessä vältetään.

Mikäli mukaan otettavia annoksia aletaan valmistaa ja myydä kotoa käsin, tulee siitä tehdä viipymättä elintarvikehuoneistoilmoitus ympäristöterveydenhuoltoon. Tarvittaessa terveystarkastaja käy tällöin tarkastamassa valmistustilat.

Kauppoihin myytävät ruoat

Ravintoloista on mahdollista toimittaa valmista ruokaa kauppoihin myytäväksi. Ruoka voidaan tällöin joko pakata valmiisiin annospakkauksiin (välitön myynti) tai myydä kaupan palvelutiskistä. Tällöin on kiinnitettävä erityistä huomiota lämpötilanhallintaan. Kylmänä myytävät ruoat on jäähdytettävä ravintolassa valmistuksen jälkeen neljän tunnin aikana +6 °C:een. Vastaavasti kuuma ruoka tulee kuljettaa ja myydä niin että lämpötila on vähintään +60 °C. Mikäli säilyvyystutkimuksia ei ole tehty, tulee myyntiajat pitää lyhyinä. Poikkeusolosuhteiden aikana kauppaan toimitettavalla ruoalla ei ole määrärajoituksia ja pakkausmerkinnöissä joustetaan.

Välitön myynti:

  • Pakattujen annosten pakkausmerkinnät voidaan antaa joko kirjallisesti tai suullisesti. Kirjalliset pakkausmerkinnät voidaan antaa pakkauksessa tai muuten selkeästi esitteessä, ilmoitustaululla tms. myyntipisteen läheisyydessä.
  • Ruoasta on ilmoitettava vähintään sen nimi, ainesosat (mukaan lukien allergiaa ja intoleranssia aiheuttavat aineet) ja tarvittavat käyttö- ja säilytysohjeet.
  • Mikäli pakkausmerkinnät annetaan suullisesti, tulee siitä ilmoittaa myyntipisteen läheisyydessä (esim. ”Kysy allergeeneista ja muista tuotetiedoista henkilökunnalta”) ja pakkauksiin on kuitenkin merkittävä elintarvikkeen nimi, viimeinen myyntipäivä ja säilytysohje.

Palvelumyynti:

  • Mikäli allergeeni- ja tuotetiedot annetaan suullisesti, tulee siitä ilmoittaa myyntipisteen läheisyydessä (esim. ”Kysy allergeeneista ja muista tuotetiedoista henkilökunnalta”).
  • Myyjän pitää tällöin osata kertoa kuluttajalle elintarvikkeen nimi, ainesosat, allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet, sekä käyttö- ja säilytysohjeet.
  • Lihan alkuperämaa on ilmoitettava, kun aterian aineosana on käytetty tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä naudan, sian, lampaan vuohen ja siipikarjan lihaa. Alkuperämaan ilmoittaminen tulee tehdä aina kirjallisesti.

Kaupassa myytävät ravintolaruoat on hyvä pitää tietyssä osassa myymälää ja ainakin yksi henkilö olisi suositeltavaa sitouttaa tämän pisteen hoitamiseen.

Tarkempia tietoja elintarvikealan toimijoille löytyy Ruokaviraston verkkosivuilta:

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-yhteiset-vaatimukset/usein-kysyttya-covid-19-koronaviruksesta–elintarvikealan-yrityksille/

Lisätietoja saa myös puhelimitse ja sähköpostitse Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon palveluyksikön terveystarkastajilta, ympäristöterveyssuunnittelijalta ja kaupungineläinlääkäriltä. Yhteinen sähköpostiosoitteemme on ympäristoterveys@kotka.fi ja henkilökohtaiset sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@kotka.fi

Terveystarkastaja Tarja Kemppainen, puh. 0447024160
Terveystarkastaja Merja Lumme, puh. 0447024808
Terveystarkastaja Emma Muurinen, puh. 0406532887
Terveystarkastaja Mirva Lahtela, puh. 0447024807
Ympäristöterveyssuunnittelija Jenny Holm, puh. 0407264163
Kaupungineläinlääkäri vs. Essi Jurvanen, puh. 0405772198