Kotkan ilmanlaatu oli helmikuussa vaihteleva

Julkaistu 04.03.2020

Kotkan ilmanlaatu vaihteli helmikuussa vuorokausitasolla hyvästä tyydyttävään.
Välttävän, huonon tai erittäin huonon tunteja oli yhteensä 25. Ne johtuivat suurelta osin katupölystä, joka pölisi kuivien ja lumettomien liikenneväylien varsilla varsinkin kuukauden viimeisellä viikolla. Paperiteollisuuden kaksi viikkoa kestänyt lakko päättyi 10.2. ja Sunilan tehtaan prosesseja alettiin käynnistelemään viikolla 7, mistä aiheutui myös muutamien tuntien hajupiikkejä ja heikennyksiä ilmanlaatuun.

Hengitettävien hiukkasten (PM10) vuorokausipitoisuus vaihteli Rauhalan ja Metsäkulman mittausasemalla 3—59 µg/m3, kun vuorokausiraja-arvotaso on 50 µg/m3. Raja-arvotaso ylittyi yhtenä katupölyisenä päivänä (25.2.) Rauhalassa.
PM10-pitoisuuden kuukausikeskiarvo oli Rauhalassa 15 µg/m3 ja Metsäkulmalla 9 µg/m3, kun esimerkiksi PM10:n vuosipitoisuudelle on annettu raja-arvoksi 40 µg/m3.

Pienhiukkasia (PM2.5) mitataan kattotasolla Kotkansaarella ja kuluvan vuoden ajan myös katutasossa Metsäkulmalla. PM2.5:n pitoisuudet olivat helmikuussa melko matalalla tasolla. Vuorokausipitoisuudet vaihtelivat 1—10 µg/ m3, kun WHO:n terveysperusteinen vuorokausiohjearvo on 25 µg/m3.

Typpidioksidin (NO2) pitoisuutta mitataan kuluvana vuonna ainoastaan siirrettävällä mittausasemalla eli tänä vuonna Metsäkulmalla. NO2:n tunti– ja vuorokausipitoisuudet olivat alhaisella tasolla, noin kuudesosan vastaavasta ohjearvosta. NO2-pitoisuuden kuukausikeskiarvo oli 7 µg/m3.

Kuukausikeskiarvopitoisuudelle ei ole annettu ohje– tai raja-arvoja, mutta esimerkiksi NO2:n vuosiraja-arvoon, 40 µg/m3, verrattuna saatu pitoisuus on pieni.
Haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) vuorokausiohjearvoon 10 µgS/m3 verrattava pitoisuus oli Rauhalan ja Kotkansaaren mittausasemalla 1 µgS/m3. Hajukynnys (TRS-pitoisuuden tuntikeskiarvo yli 3 µgS/m3) ylittyi Rauhalassa kolmen tunnin ajan.
Hajutunnit ajoittuivat helmikuun 13. päivälle, jolloin korkeimmaksi TRS:n tuntipitoisuudeksi kirjautui 29 µgS/ m3. Kohonneet pitoisuudet johtuivat paperiteollisuuden lakon jälkeisistä käynnistyksistä Sunilan tehtaalla.