Hae kulttuurin kohdeavustuksia

Julkaistu 25.03.2020

Kotkan elinvoimalautakunta julistaa haettavaksi kulttuurin 2020 kohdeavustusten toisen erän

Avustusten hakuaika on 1.4-15.5. Hakemukset liitteineen palautetaan 15.5. klo 16 mennessä Kotkan kaupungintalon virastomestarille (kaupungintalon pääsisäänkäynti).

Kohdeavustusta myönnetään yksittäisten taide- ja kulttuuritapahtumien sekä muun taide- ja kulttuuritoiminnan tukemiseen. Kohdeavustusta myönnetään kaupungin alueella toteutettaviin hankkeisiin, joilla on laaja vaikutus ja jotka ovat kaikille avoimia. Avustus on tarkoitettu tietyn kohdennetun tapahtuman tai hankkeen kustannuksiin. Hakijoina voivat olla rekisteröidyt yhteisöt, yksittäiset henkilöt ja rekisteröimättömät työryhmät.

Avustuksia ei myönnetä tilaisuuksiin, hankkeisiin tai toimintoihin, joiden keskeinen tarkoitus on voitontavoittelu, mainonta tai siihen verrattava kaupallinen toiminta. Avustuksia ei voida myöntää samalle hakijalle, ellei tämä ole toimittanut raporttia edellisestä saamastaan kaupungin avustuksesta.

Kohdeavustusta voi hakea myös ennen järjestämättömien tapahtumien tukemiseen. Kiihdyttämöavustuksen määrä on 3 000 euroa.

Vuoden 2020 kulttuuriavustusten myöntämisessä painotetaan Ruotsinsalmi-teemaa.

Hakijalta edellytetään kohdeavustuksen saamiseksi omarahoitusosuutta. Omarahoitusosuudessa huomioidaan myös oman työn osuus sekä välineiden ja tilojen käyttö.

Kohdeavustushakemuksen liitteinä tulee yhdistyksen toimittaa hankkeen työsuunnitelma budjetteineen, tapahtuman toteutusvuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä edellisen vuoden allekirjoitettu tilinpäätösasiakirja.
Huom! Mikäli näitä asiakirjoja ei ole koronavirusepidemian määräysten takia mahdollista toimittaa, ne voidaan toimittaa jälkikäteen kulttuurijohtajalle.

Yksittäinen henkilö ja työryhmä toimittavat hakemuksensa liitteenä ansioluettelot, sekä taiteenalakohtaisesti merkitykselliset muut aineistot kuten teoskuvat, lehtileikkeet, äänitteet ym. oman työn kuvaukset.

Hakulomake