Yrityksiä perustettiin seudulle 2019 edellisvuotta vilkkaammin

Julkaistu 11.02.2020

Uusien yritysten perustaminen jatkui vilkkaana Kotkan-Haminan seudulla vuoden 2019 viimeisellä vuosineljänneksellä. Seudulle perustettiin 1.10.-31.12.2019 välisenä aikana yhteensä 101 yritystä, joista suurin osa 60 Kotkaan. Koko vuonna seudulle perustettiin 376 uutta yritystä, joka on 40 yritystä edellisvuotta enemmän.

Seudun kuntien osalta perustetut uudet yritykset jakaantuivat vuonna 2019 osalta seuraavasti: Hamina 98 (26 %), Kotka 219 (58 %), Miehikkälä 9 (3 %), Pyhtää 28 (7 %) ja Virolahti 22 (6 %). Prosentuaalisesti yritysten perustaminen vilkastui eniten Miehikkälässä, Virolahdella ja Pyhtäällä.

Vuoden 2019 aikana eniten yrityksiä perustettiin palvelualoille muun muassa ammatillisten, tieteellisten ja teknisten alojen palveluihin, taide, viihde, virkistys ja muuhun palvelutoimintaan sekä terveys- ja sosiaalipalveluihin.

Konkurssien määrä pysyi seutukunnalla samalla tasolla vuosiin 2018 ja 2017 verrattuna. Konkurssiin on vuoden 2019 aikana asetettu 25 yritystä, joiden työvaikutukset kohdistuivat 160 henkeen. Konkurssien määrä on Etelä-Kymenlaaksossa hieman Pohjois-Kymenlaakson määrää pienempi, mutta konkurssien henkilöstövaikutukset ovat etelässä pohjoista suuremmat.

Kokonaisuudessaan yritysten määrä seudulla väheni. Toiminnan lopetti yhteensä 508 yritystä. Näistä suuri osa on sellaisia, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on poistanut kaupparekisteristä muun muassa toimittamattomien tilipäätöstietojen vuoksi.
Jos poistoja ei huomioida, on perustettujen yritysten nettokasvu 183 yritystä. Lopettaneista yrityksistä lähes 80 % oli toiminut jo yli 11 vuotta. Vain alle 6 % lakanneista yrityksistä oli ehtinyt toimimaan alle 3 vuotta.

Tiedot perustuvat kehittämisyhtiö Cursor Oy:n keräämiin tietoihin Kotka-Haminan seudun yrityksistä. Tiedot julkaistaan vuosineljänneksittäin.