Varissaareen uusi näyttelypaviljonki

Julkaistu 21.02.2020

Kotkan edustalla sijaitsevaan Varissaareen rakennetaan uusi näyttelypaviljonki. Kaupunki on saanut paviljongin rakentamista varten avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 65 000 euroa, joka on vajaa kolmannes rakennuskustannuksista.
Nykyiset Varissaaren varastovajat puretaan ja tilalle rakennetaan uusi Ruotsinsalmen meritaisteluiden hylkyjä (hylynosia) esittelevä paviljonki.
Rakennushanke käynnistyy loppukesällä 2020 ja rakennus valmistuu vuoden loppuun mennessä. Näyttely avataan yleisölle kesällä 2021.

Historiamatkailun kannalta yksi Kotkan kiinnostavimmista teemoista ovat Ruotsinsalmen meritaistelut vuosina 1789 ja 1790, joista jälkimmäinen on suurin Pohjoismaissa käyty meritaistelu.
Kotkan kaupunkistrategia korostaa yhtenä elinvoiman lähteenä teemamatkailua ja nimeää teemoiksi mm. meren ja historian.
Ruotsinsalmen hylkylöydöt mainitaan kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksessä ja Varissaari sisältyykin Kotkan kansalliseen kaupunkipuistoon.

Varissaaresta avautuu esteetön näkymä taistelualueelle, joten saari on luonteva paikka kertoa tapahtumista matkailijoille. Hylynosat soveltuvat edelleen tähän tarkoitukseen, kunhan ne suojataan nykyistä paremmin ja asetetaan esille nykyistä visuaalisemmin ja informatiivisemmin.