Kotkan ilmanlaatu oli tammikuussa hyvä

Julkaistu 04.02.2020

Kotkan ulkoilma oli tammikuussa hiukkasten ja myös muiden mitattujen ilmansaasteiden osalta suurimman osan ajasta hyvälaatuista. Tienpinnat olivat sulia, mutta korkea ilmankosteus pidätteli vielä katupölyn nousemista ilmaan.
Mittaukset Metsäkulman päiväkodin piha-alueella käynnistyivät 10.1. Mittaustulosten määrä ei riitä ohjearvovertailuun.

Hengitettävien hiukkasten (PM10) vuorokausipitoisuus vaihteli Rauhalan ja Metsäkulman mittausasemalla 4—35 µg/m3, kun vuorokausiraja-arvotaso on 50 µg/m3. Korkeimmillaan pitoisuudet olivat tammikuun 5. päivänä, kun lämpötila oli juuri ja juuri pakkasen puolella ja ilman suhteellinen kosteus alle 60 %. PM10-pitoisuuden kuukausikeskiarvo oli Rauhalassa 12 µg/m3 ja Metsäkulmalla 8 µg/m3, kun esimerkiksi PM10:n vuosipitoisuudelle on annettu raja-arvoksi 40 µg/m3.

Pienhiukkasia (PM2.5) mitataan kattotasolla Kotkansaarella ja kuluvan vuoden ajan myös katutasossa Metsäkulmalla. PM2.5:n vuorokausipitoisuudet vaihtelivat 1—14 µg/m3, jotka alittivat WHO:n vuorokausiohjearvosuosituksen, 25 µg/m3.

Typpidioksidin (NO2) pitoisuutta mitataan kuluvana vuonna ainoastaan siirrettävällä mittausasemalla eli tänä vuonna Metsäkulmalla.
Mittausjaksolla 10.-31.1. olivat NO2:n tunti– ja vuorokausipitoisuudet melko matalalla tasolla. NO2-pitoisuuden kuukausikeskiarvoksi saatiin 9 µg/m3, mikä on pieni, jos sitä verrataan esimerkiksi NO2:n vuosiraja-arvoon 40 µg/m3.

Haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) vuorokausiohjearvoon verrattava pitoisuus oli Rauhalan ja Kotkansaaren mittausasemalla kymmenesosan ohjearvosta. Myös tuntipitoisuudet olivat pieniä. Hajukynnys (TRS-pitoisuuden tuntikeskiarvo yli 3 µgS/m3) ylittyi kummallakin mittausasemalla vain muutaman tunnin ajan.