Meripäivät kolmanneksi suurin festivaali Suomessa

Julkaistu 10.01.2020

Finland Festivals (FF) on jälleen koonnut tilastot jäsenfestivaaliensa käyntimääristä vuonna 2019. Kaikkiaan 79 FF-ketjuun kuuluvalta taide- ja kulttuurifestivaalilta saadut luvut kertovat, että festivaalien yleisömäärät ovat jokseenkin samalla tasolla kuin aikaisempina vuosina.
Kotkan Meripäivät on kokonaiskäyntimäärien perusteella maan kolmanneksi suurin festivaali – tosin kaksi suurempaa ovat kestoltaan pitempiä kuin Meripäivät.

Vuoden 2019 luvut ovat vertailukelpoisia vuoden 2018 lukujen kanssa, koska FF:n jäsenmäärässä ei ole tapahtunut tuolla ajanjaksolla merkittäviä muutoksia. Myytyjen lippujen lukumäärän osalta oltiin lähes samalla tasolla edellisvuoden kanssa, tarkka tilastoluku on 688 988 myytyä pääsylippua. Kokonaiskäyntimäärissä – mukana myytyjen lippujen lisäksi arviot erilaisista ilmaistilaisuuksista – sen sijaan oltiin yhden prosentin kasvussa. Tarkka kokonaiskäyntimäärän tilastoluku on 2 005 784.

Yksityiskohtaiset käyntitilastot Finland Festivalsin jäsenfestivaaleista vuodelta 2019 löytyvät tästä linkistä.
Käyntimäärätilaston alaviitteissä on runsaasti lisätietoja ja yksityiskohtia laskennan perusteista. Tilastoinnin pohjana on seitsemättä kertaa käytetty ohjeistusta, joka pyrkii mahdollisimman hyvään vertailtavuuteen erityyppisten festivaalien välillä. Laskentaperusteet ovat selkeät sen suhteen, miten erilaiset päivä- ja sarjaliput sekä muut lipputyypit otetaan huomioon. Tilastoinnin kriteerit löytyvät tästä linkistä.

Vaikka kokonaiskuva festivaalialalla on hyvin vakaa, olivat festivaalikohtaiset erot edellisvuosien tapaan varsin suuria. Lukuja vertailtaessa on huomioitava järjestettyjen konserttien tai tilaisuuksien lukumäärät, koska sillä on tietysti suora vaikutus kävijämääriin. Hyvä on huomioida sekin, että festivaalien merkkivuodet tai erityistapahtumat nostavat käyntimääriä kertaluontoisesti. Tilastoja analysoidessa on syytä myös aina muistaa, että valtaosa Suomessa järjestettävistä festivaaleista on suhteellisin pieniä ja sellaisina ne haluavatkin pysyä.

Kymmenen suurinta FF-festivaalia vuonna 2019 kokonaiskäyntimäärän perusteella:
1. Pori Jazz 349 518
2. Helsingin juhlaviikot 247 787
3. Kotkan Meripäivät 235 362
4. Ruisrock 105 500
5. Tampereen Teatterikesä 89 918
6. Puistoblues 80 000
7. Savonlinnan Oopperajuhlat 64 501
8. Oulun juhlaviikot 62 693
9. Kaustinen Folk Music Festival 46 332
10. Maailma kylässä -festivaali 45 000

Kymmenen suurinta FF-festivaalia vuonna 2019 myytyjen lippujen perusteella:
1. Ruisrock 105 000
2. Pori Jazz 67 518
3. Helsingin juhlaviikot 50 166
4. Savonlinnan Oopperajuhlat 47 331
5. Taidekeskus Salmela 41 989
6. Kuhmon Kamarimusiikki 31 868
7. Sodankylän elokuvajuhlat 30 371
8. Tampereen Teatterikesä 29 979
9. Oriveden Suvi 18 014
10. Kaustinen Folk Music Festival 17 321