Meripäivillä runsaat 235 000 ja Puuvenemessuilla 10 000 kävijää

Julkaistu 30.09.2019

Kesän 2019 Kotkan Meripäivien kokonaiskävijämäärä oli 235 000. Kävijämäärä on pari tuhatta kävijää suurempi kuin edellisenä kesänä 2018. Samaan aikaan järjestettyjen Kotkan Puuvenemessujen kävijämäärässä päästiin tavoitteena olleeseen runsaaseen 10 000 kävijään.

Kävijämäärältään Meripäivien suosituin ohjelmanumero oli avajaisparaati, joka keräsi torstaina aikaisempaa vuotta enemmän katsojia Keskuskadun varrelle. Tänä kesänä kävijämäärissä näkyi edelleen kasvua päiväkävijöiden määrässä. Suosituin vierailupäivä oli lauantai. Tänä vuonna Kotkassa vieraillut risteilijä ja sen mukanaan tuomat turistit näkyivät torstaipäivän kävijöissä. Meripäivien järjestämiin maksullisiin konsertteihin myytiin lähes 4000 lippua.

Avajaisparaati, V2 areenan konsertit ja
Puuvenemessut kiinnostivat kävijöitä eniten

Kotkan Meripäivillä toteutetaan vuosittain laaja kävijätutkimus. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää muun muassa sitä, mistä päin tapahtuman kävijät tulevat, kuinka paljon he käyttivät rahaa Meripäivillä ja Kotkassa, sekä kuinka tyytyväisiä he olivat tapahtuman kokonaisuuteen ja sen eri osa-alueisiin. Lisäksi vastaajilla oli tilaisuus antaa palautetta ja kehitysehdotuksia. Kävijätutkimus toteutettiin vastaavalla laajuudella nyt jo neljättä kertaa ja tänä vuonna kysyttiin tietoja myös Puuvenemessujen kävijöiltä.

Meripäivien järjestelyihin oltiin pääosin tyytyväisiä. 85 % kävijöistä arvioi tapahtuman kokonaisarvioinnissa hyväksi. Kävijöiden tyytyväisyyttä tapahtumaan mitattiin sekä yleisellä tasolla koko tapahtumaan että eri osa-alueiden kautta, mm. tunnelman, turvallisuuden, liikennejärjestelyjen ja esiintyjien osalta. Parhaimmat arvosanat saivat tänä vuonna tapahtuman tunnelma, tapahtumapaikka, turvallisuus ja järjestyksenvalvonta sekä yleisöpalveluiden sujuvuus. Edellisvuoteen nähden tyytyväisyys oli lisääntynyt muun muassa ohjelmatarjontaan, musiikkiin ja esiintyjiin sekä pysäköinnin järjestelyihin.

Ohjelmasisällöistä avajaisparaati ja V2 areenan konsertit sekä Puuvenemessut olivat kävijöiden mielestä kaikkein kiinnostavimmat. Yleisöä kiinnostivat myös ravintolatelttojen ohjelma, Kotka-lava ja vierailevat alukset. Paraati kiinnosti eritoten Kotkassa asuvia kun taas V2 areenan konsertit kiinnostivat enemmän Kotkan ulkopuolelta tulevia. Ohjelmasisällöistä kiinnostavimpiin lukeutuivat myös viime vuoden tapaan Lasten Meripäivät, alueen ravintoloiden ohjelma sekä Ruokatori.

Lähes kaikki Puuvenemessujen
kävijöistä olivat tyytyväisiä

Puuvenemessujen kävijöistä 94 prosenttia piti tapahtumaa erittäin hyvänä (67 %) tai melko hyvänä (27 %).
Yksittäisissä kommenteissa kiiteltiin ennen kaikkea onnistuneita järjestelyjä, hyvää tunnelmaa, messujen pitopaikkaa ja edullista pääsylippua, kun 10 euron hintaisella rannekkeella pääsi kulkemaan rajoituksetta ja lisäksi lapset pääsivät ilmaiseksi.

Kyselyyn vastanneista 79 prosenttia pitivät hyvänä sitä, että Puuvenemessut ja Meripäivät järjestettiin osittain samaan aikaan. Kun kysyttiin sitä, kuinka usein Puuvenemessut pitäisi järjestää, oli vastausten hajonta varsin suurta – joka viides vuosi ne pitäisi järjestää 23 prosentin mielestä ja sama määrä oli sitä mieltä, että oikea tahti olisi joka kolmas vuosi.
Joka toinen vuosi Puuvenemessut pitäisi Kotkassa järjestää 19 prosentin mielestä.

Messujen sisällöstä kysyttäessä vastaajat olivat tyytyväisiä puuveneiden määrään uivassa venenäyttelyssä, mutta noin puolet vastaajista oli sitä mieltä, että sekä maalla olevia näyttelyosastoja että työnäytöksiä tulisi jatkossa olla enemmän.

Tapahtumilla on mittavat
aluetaloudelliset vaikutukset

Meripäiväkävijöiden keskimääräinen kulutus tapahtumassa oli 103 euroa ja tapahtuman ulkopuolella Kotkassa kulutettiin keskimäärin 98 euroa. Kotkan ulkopuolelta saapuneet kuluttivat Kotkassa tapahtuma-alueen ulkopuolella keskimäärin 125 euroa. Yhteensä kävijöiden kulutus tapahtumassa oli noin 6,5-7,5 miljoonaa euroa. Tapahtuma-alueen ulkopuolella Kotkassa kulutettiin niin ikään tapahtuman aikaan 6,5-7,5 miljoonaa euroa, josta Kotkan ulkopuolelta saapuneiden osuus oli noin 4,3 miljoonaa euroa.

Kävijätutkimus toteutettiin keräämällä tapahtumaan osallistuneilta yli 15-vuotiailta sähköpostiosoitteita eri puolelta Meripäivien tapahtuma-aluetta. Kaikille sähköpostiosoitteensa antaneille lähetettiin tapahtuman jälkeen sähköpostikysely. Tutkimukseen pystyi osallistumaan myös tapahtuman internetsivuilla ja Facebookissa jaetun linkin kautta. Kävijätutkimuksen yhteystietojen keräyksen toteutti Kotkan kaupunki ja kyselytutkimuksen toteutti Sponsor Insight.

Vuoden 2020 Kotkan Meripäivät järjestetään 23.-26.7.2020 ja tapahtumapaikaksi on varmistunut Kotkan Kantasatama. Kesän 2020 suunnitelmista tiedotetaan lisää vielä syksyn aikana.

www.meripaivat.com

www.puuvenemessut.fi