Kantasatama on Kotkan sydän

Linkki Kantasatamaa kehitetään monipuolisesti
Linkki Old Port -hanke
Linkki Alueen muutostöiden kustannukset
Linkki Suosittu alue jo nyt
Linkki Kantasataman historiaa

Kotkan keskusta sijaitsee Kotkansaarella, jonka pohjoispään Kantasatama on ollut merkittävä alue koko kaupungin historiassa. Se on yhä merkittävämpi alue myös tulevaisuudessa. Vanhaa satama-aluetta on uudistettu 2000-luvulta alkaen uuteen käyttöön: kaupunkilaisten ja matkailijoiden vilkkaaksi toimintakeskukseksi. Itse asiassa jo 1800-luvulla Kantasatama oli sekä kaupankäynnin että kohtaamisten paikka: keväällä 1879 Kantasatamaan valmistuneesta Pakkahuoneenlaiturista tuli heti suosittu paikka sataman värikkään elämän seuraamiseen.

Kehittömisalueet
Kuva osayleiskaavasta 2017.

Kantasatama kehittyy kuvan alueiden A, B ja E kehittämisen kautta.
A. Kantasataman nivoutuminen toimivaksi osaksi muuta keskustaa.
B. Kantasatama–Kauppatori–Sapokka-akselin toiminnallisuuden ja luontevan yhteyden vahvistaminen.
C. Keskustan sisääntulotien linjaus.
D. Koulukadun tulevaisuuden kehittäminen, välillä Katariinan tori–Teboilin tontti.
E. Kivisalmen ympäristön tulevaisuus: Kotkansaaren ja Hovinsaaren kokonaisuus.
F. Katariinan merenranta-alueet.

Kantasatamaa kehitetään monipuolisesti

Kotkan kaupunki on kehittänyt Kantasatamaa aktiivisesti uuteen suuntaan 2000-luvulta alkaen. Alueelle on suunnitteilla monia uusia toimintoja. Suurimpia suunnitelmia alueelle on Old Port -keskus, johon kuuluisi esimerkiksi designer outlet -keskus ja muita matkailua tukevia toimintoja. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu suunnittelee rakentavansa Kotkaan uuden kampuksen, mahdollisesti juuri Kantasataman tuntumaan.

Lisäksi kehitetään alueen tapahtumia. Tammikuussa 2017 perustettiin hanke ideoimaan Kantasataman tulevia tapahtumia ja niiden tarvitsemia ympäristöjä. Siinä selvitetään, minkälaisilla toimintamalli- ja toimintaympäristöratkaisuilla voidaan vaikuttaa yritys- ja yleisötapahtumien sekä kokous- ja kongressiasiakkaiden lisääntymiseen Kotkassa.

Kantasataman asemakaava on valmistunut 2015. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Kantasataman kehittäminen osaksi kaupunkikeskustaa. Alueelle on tarkoitus toteuttaa yhteistyössä Old Port -hankekehittäjien kanssa esim. liiketiloja, hotelli ja muita kaupallisia palveluita sekä asumista.

Kantasataman alue on ajatuksellisesti laaja: koko Kivisalmen ympäristö, johon kuuluu Kotkansaaren pohjois- ja luoteisosa sekä Hovinsaaren eteläosa

Lue lisää aiheesta

Kantasataman kaava
KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus
Kaava 3, Kotkansaari, Kantasataman asemakaavan muutos, Kv. hyväksynyt 10.7.2015

Linkki Kantasataman kehittämisestä kertonut Avoinkotka-sivusto

OldPort -hankealue
Kantasataman laiturit. Old Port -keskukselle varattu alue, rajaus punaisella. HaminaKotka Sataman alue, sininen varjostus.
Kotkamills-tehtaan alue varjostus harmaalla.

Old Port -hanke

Kansainvälinen hankekehittäjä Cameron Sawyer yhteistyökumppaneineen on suunnittelut avaavansa Kotkan Kantasatamaan Old Port -keskuksen, johon kuuluu esimerkiksi outlet-keskus ja siihen liittyvä rantapromenadi ravintoloineen ja kahviloineen, hotelli, viihde- ja kulttuuripalveluita sekä asumista.

Old Port -hankkeesta vastaa kansainvälinen kiinteistö- ja aluekehityksen asiantuntijayritys GVA Sawyer. Kotkan kaupunki on mukana hankkeen ohjausryhmässä yhteistyökumppanina, koska kaupunki haluaa edistää elinkeinotoiminnan kehittymistä alueella.

Kotkan kaupunki on varannut Old Port -hankkeelle ison maa-alueen Kantasatamasta. Hankekehittäjien kanssa tehdyn sopimuksen mukaan hankekehittäjät hankkivat investoijat, operaattorit, rakentajat ja vuokralaiset alueelle. Kaupunki vuokraa tontit suoraan niiden toteuttamisesta vastaaville yrityksille.

Tietoa Old Port -hankkeesta, sen yhteyshenkilöistä ja aikatauluista saa hankkeen omilta sivuilta
Linkki http://kotkaoldport.com/

Alueen muutostöiden kustannukset

Kotkan kaupunginhallitus ja -valtuusto hyväksyivät Kantasatamaan sijoittuvan Old Port -hankkeen asemakaavamuutoksen ja keskeiset sopimukset heinäkuussa 2015.

Kaupunki on sijoittanut vuosina 2013–2016 noin 400 000 euroa alueen kehittämiseen. Kustannukset ovat syntyneet pääosin kaupungin omasta virkatyöstä ja kaavoitukseen ja liikenteen järjestämiseen liittyvistä selvityksistä.
Satama-alueella on lisäksi vuonna 2016 hankittu varastohalleja ostamalla ja vaihtokaupoin siten, että myyntivoitot vastaavat hankintamenoja. Halleja on hankittu myös jo edellisellä vuosikymmenellä, joten kaupunki omistaa nyt kaikki satamahallit paitsi yhden. Se on HaminaKotka Satama Oy:n hallussa.

Tulevaisuudessa kaupungille syntyy investointimenoja katujen, kunnallistekniikan ja yleisten alueiden rakentamisesta, teollisuusraiteen siirtämisestä, sataman vuokra-alueen pienentämisestä, satamavarastojen luovutuksista sekä pienempiä teknisiä kustannuksia. Kaupungin investoinnit käynnistyvät kun Old Port -hankkeen toteuttaminen alkaa.

Old Port -hanke on yksityinen, ja vastaa hankkeen rakentamisen ja toiminnan investoinneista itse.

Lue lisää:

Linkki Tiedote 10.7.2015 Kaupunginhallitus hyväksyi Kantasataman sopimukset

Vellamo
Kuvateksti: Vuonna 2008 avatussa Merikeskus Vellamossa vierailee vuosittain noin 110 000 kävijää.

Suosittu alue jo nyt

Kantasataman alueella on paljon turismia jo nyt. Merikeskus Vellamo on tuonut paljon kävijöitä alueelle: Vellamossa vierailee noin 110 000 kävijää vuosittain. Kantasataman kehittämistä tukee myös rautatieseisakkeen ”Kotkan satama” sijainti alueella ja lähellä Vellamoa.

Kantasataman monipuolinen kehittäminen pääsi käyntiin vuonna 2008, kun Vellamo avattiin. Se on monen toimijan yhteishanke, jossa on mukana mm. valtion omistama Suomen Merimuseo, maakunnan oma Kymenlaakson museo sekä usean toimijan Tietokeskus Vellamo.

Kantasatamassa on järjestetty useana vuonna yksi Suomen tunnetuin tapahtuma, Kotkan Meripäivät. Kesällä 2017 alueella järjestetään myös kansainvälinen purjelaivatapahtuma The Tall Ships Races.

Kotkaan kehitetään parhaillaan kansainvälistä risteilijäliikennettä. Ensimmäiset suuret, noin 3000 hengen risteilijät saapuvat kaupunkiin 10. ja 17.7.17. Ne ovat niin isoja, että eivät mahdu vanhaan Kantasatamaan, vaan ankkuroituvat joko vastarannalla olevaan Hietasen satamaan tai Mussalon syväsatamaan.

Myöhemmin tulossa olevat pienemmät alukset voivat vierailla myös Kantasatamassa. Risteilijäliikenne hyödyntää Itälaituria, joka on HaminaKotka Satama Oy:n aluetta.

Suomen Puuvenekeskus on 1,5 hehtaarin kokonaisuus Kotkan Kantasatamassa. Keskuksen katseenvangitsija on kaarevakattoinen, kuparipäällysteinen veistämörakennus. Uusi veistämörakennus avattiin vuonna 2008. Se on puuveneiden rakentamiseen, korjaamiseen ja entisöintiin erikoistunut telakka. Rakennuksen on suunnitellut arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki - sama suunnittelija kuin Merikeskus Vellamonkin.

Linkit:

Linkki Merikeskus Vellamo

Linkki Korkan Meripäivät

Linkki The Tall Ships Races

Linkki Risteilijäliikenne Kotkassa

Linkki Suomen Puuvenekeskus

Kantasataman historiaa

Kantasataman historia liittyy kiinteästi Kotkan kaupungin perustamiseen. Ennen kuin Kotka sai kaupunkioikeudet 16.7.1879, satamaa oli jo käytetty vuosia, kun Suomessa oli alkanut puunjalostusteollisuuden kehittäminen.

Kotkasta ryhdyttiin laivaaman puutavaraa C.H. Ahlqvistin ja Hackman & Co:n Kotkansaaren pohjoiskärkeen (nykyisen Kantasataman alueelle) perustaman höyrysahan ja koeluonteisen tulliaseman perustamisen myötä vuonna 1871.

Toukokuussa 1879 satamaan valmistui tulliylihallituksen teettämä pakkahuone ja Pakkahuoneenlaituriksi nimetty laivasilta. Laiturista tuli heti kaupunkilaisten mieluisa kokoontumispaikka, jossa sataman värikästä elämää saattoi seurata. Kaupungininsinööri F.J.Lindströmin ehdotuksesta 1881 Pakkahuoneenlaiturin molemmin puolin alettiin oikoa rantaviivaa laivojen rantautumisen helpottamiseksi.

Savonradan jatkeeksi rakennettu rautatie Kouvolasta aina Kotkan sataman rimalaitureille asti otettiin käyttöön vuoden 1890 lopulla. 60 metriä leveä Itälaituri valmistui 1921. Laituria varten otettu miljoonalaina jätti laiturille kutsumanimen Miljoonamöljä. 200-metrinen Välilaituri valmistui 1954.

Kantasatama säilyi sataman osista suurimpana liikenteen välittäjänä vuoteen 1982 saakka. Kantasataman vanhimpien osien käyttö satamaliikenteeseen loppui 2000-luvun taitteessa. Nesteliikenne ja konttiliikenne keskittyi silloin 1989 valmistuneeseen Mussalon syväsatamaan.

Lähde: Kantasataman asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.4.2014,
osa: Historiaa lyhyesti.

 

Lisää tietoa aiheesta:

 

  • Miljoonamöljä: Kotkan satama 1871-2008. Saarinen, Juhani ja Salminen, Vesa. Julkaisija: Kotkan satama, 2008.
  • Kotkan historiaa: Kymistä Kotkaan 1 ja 2, Juhani Saarinen, 2002
  • Julkaisu: Rakennettu ranta: Ruotsinsalmesta Kotkan satamaan. Julkaisija: Kymenlaakson museo, 2013
  • Tiesitkö tämän Kotkan Kantasataman historiasta? Seppo Häkkinen ja Johanna Vehkaluoto.
    Linkki Artikkeli 1.7.2015, Kymen Sanomat.
  • Kuvia Kantasatamasta, Finna-tietokanta: https://www.finna.fi/

 

 

Kantasataman historiakuvat

Kantasatama, historiaa
S/S Norra Finland (valmistunut 1885) Kotkan Kantasatamassa. Kuva otettu Palototornin vuorelta satama-alueelle päin.
Kuvassa ei näy vielä Tukkukaupan taloa, joka valmistui 1912. Kuva: Finna, Suomen merimuseo, CC BY 4.0.
Kantasatama, historiaa
Rahtilaivoja Kotkan Kantasatamassa 1970-luvulla. Oikealla Ahtaajat-patsas (Oskari Jauhiainen, 1966).
Kuva: Finna, Kymenlaakson museo. Kuvaaja Matti Salonen.

 

 

 

Yhteystiedot

Kotkan kaupunki

Kaavoitus ja maankäyttö
Kaupunkisuunnittelujohtaja
Markku Hannonen
P. 040 076 0284

Kaupungin elinvoiman kehittäminen
Kehitysjohtaja Terhi Lindholm
P. 040 670 8222

Suurtapahtumat
Salonen Tiina
tapahtumapäällikkö / vt. kulttuurijohtaja
040 060 8997

Elinkeinoyhtiö Cursor

Yhteistyö Old Port -hankkeessa
Palvelujohtaja Jouni Eho
P. 040 190 2527

Kansainvälisen risteilijäliikenteen kehittäminen
Petra Cranston
P. 040 190 2529

Old Port -hanke

http://kotkaoldport.com/

Merikeskus Vellamo

http://www.merikeskusvellamo.fi/

Suomen puuvenekeskus

http://www.puuvenekeskus.fi/

HaminaKotka satama Oy

http://www.haminakotka.fi/