Maastossa tai vesialueella järjestettävän tapahtuman lupa

Kun käytetään samaa maastoa, vesialuetta tai jääpeitteistä vesialuetta toistuvasti tai jatkuvasti moottorikäyttöisten ajoneuvojen harjoituksiin ja kilpailuihin, tulee ympäristölautakunnalta saada siihen lupa.

Lupa tarvitaan myös yksittäisiin tapahtumiin, joista on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.

Lisää tietoa luvasta

Yhteystiedot

Kotkan ympäristökeskus
Kotkantie 6
48200 KOTKA