Energiatoimisto

Kolmevuotisen projektin aikana suunnitellaan kuntien ja yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyössä Kymenlaaksoon toimintamalli joka toimii kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelu- ja/tai koordinaatio-organisaationa.

Toimintamalliin suunnittelussa huomioidaan energiansäästö- ja energiatehokkuusasiat, uusiutuvat energianlähteet, materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen, ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen sekä kestävän liikkumisen edistäminen. Lisäksi asiantuntija-apu sekä tiedotus- ja neuvontapalvelut.

Suomessa jo toimivien kestävän kehityksen organisaatioiden / energiatoimistojen toimintatapoja ja Kymenlaakson energiatoimistomallin suuntaviivoja on kirjattu Annika Aalto-Partasen kirjoittamaan raporttiin, joka löytyy alla olevasta tiedostosta.

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen