Tilastotietoja Kotkasta

Väestö

Väkiluku: 54 187 (31.12.2016), josta miehiä 26 771 (49,4%) ja naisia 27 416 (50,6%)

Väestön ikärakenne:

Ikäryhmä
hlö
%
0 441 0,8
1-6 2 960 5,5
7-14 4 184 7,7
15-18 2 344 4,3
19-24 3 668 6,8
25-64 27 035 49,9
65-74 7 703 14,2
75+ 5 852 10,8

Alue

 

Kokonaispinta-ala n. 949,55 km2
Maapinta-ala 272,01 km2
Asemakaavoitettu alue 49,89 km2
Rantaviivan pituus 170 km

 

Kaupungin talous ja verotus

 

Kaupungin talouden tilinpäätös 2016

Toimintatuotot 92,6 M€
Toimintakulut 397,7 M€
Vuosikate 14,7 M€
Vuosikate % poistoista 67,2 %
Tilikauden yli-/alijäämä -6,75 M€
Tase 617,5 M€
Lainakanta 310,4 M€
Lainat 5732 €/asukas
Konsernin yli-/alijäämä 6,6 M€
Konsernitase 1037,8 M€
Konsernilainat 10 974 €/asukas
Kunnallisverot 186,0 M€
Kiinteistöverot 15,4 M€
Yhteisöverot 8,2 M€

 

Veroprosentit 2017

 

Tuloveroprosentti 21,50 %
Kiinteistöveroprosentit:

 

Yleinen 1,35 %
Vakituinen asuminen 0,55 %
Muut rakennukset 1,15 %
Voimalaitokset 2,85 %
Yleishyödyllinen yhteisö 0,50 %
Rakentamaton 1,35%

 

 

Tilastotietoa -julkaisut:

 

Tilastotietoja 2016 -julkaisu

Tilastotietoja 2015 -julkaisu

Tilastotietoja 2014 -julkaisu

Tilastotietoja 2013 -julkaisu