Tilastotietoja Kotkasta

Väestö

Väkiluku: 53 539 (31.12.2017), josta miehiä 26 425 (49,4%) ja naisia 27 114 (50,6%)

Väestön ikärakenne:

Ikäryhmä
hlö
%
0 391 0,7
1-6 2 811 5,3
7-14 4 169 7,8
15-18 2 236 4,2
19-24 3 592 6,7
25-64 26 582 49,6
65-74 7 917 14,8
75+ 5 841 10,9

Alue

 

Kokonaispinta-ala n. 949,55 km2
Maapinta-ala 272,01 km2
Asemakaavoitettu alue 49,89 km2
Rantaviivan pituus 170 km

 

Kaupungin talous

 

Kaupungin talouden tilinpäätös 2017

Toimintatuotot 84,7 M€
Toimintakulut 381,1 M€
Vuosikate 28,9 M€
Vuosikate % poistoista 108,5 %
Tilikauden yli-/alijäämä 41,7 M€
Tase 643,1 M€
Lainakanta 300,7 M€
Lainat 5610 €/asukas
Konsernin yli-/alijäämä 57,5 M€
Konsernitase 1082,1 M€
Konsernilainat 10 455 €/asukas
Kunnallisverot 191,0 M€
Kiinteistöverot 15,0 M€
Yhteisöverot 10,1 M€

 

 

 

Tilastotietoa -julkaisut:

 

Tilastotietoja 2016 -julkaisu

Tilastotietoja 2015 -julkaisu

Tilastotietoja 2014 -julkaisu

Tilastotietoja 2013 -julkaisu