Tilastotietoja Kotkasta

Väestö

Väkiluku: 54 319 (31.12.2015), josta miehiä 26 818 (49,4%) ja naisia 27 501 (50,6%)

Väestön ikärakenne:

Ikäryhmä
hlö
%
0 476 0,9
1-6 3 040 5,6
7-14 4 187 7,7
15-18 2 314 4,3
19-24 3 697 6,8
25-64 27 283 50,2
65-74 7 654 14,1
75+ 5 668 10,4

 

 

 

 

Alue

 

Kokonaispinta-ala n. 949,55 km2
Maapinta-ala 272,01 km2
Asemakaavoitettu alue 49,89 km2
Rantaviivan pituus 170 km

 

Kaupungin talous ja verotus

 

Kaupungin talouden tilinpäätös 2014

Kokonaismenot 449,3 M€
Kokonaismenot 8 241 €/asukas
Sos. ja terv.toimen menot 3 970 €/asukas
Lasten ja nuorten palveluiden menot 1 218 €/asukas
Toimintatuotot 90,8 M€
Toimintakulut 385,4 M€
Vuosikate 7,4 M€
Vuosikate % poistoista 35,9 %
Tilikauden yli-/alijäämä 10,1 M€
Tase 574,6 M€
Lainakanta 253,3 M€
Lainat 4 627 €/asukas
Konsernin yli-/alijäämä -2,8 M€
Konsernitase 1 006,6 M€
Konsernilainat 10 467 €/asukas
Kunnallisverot 184,8 M€
Kiinteistöverot 13,9 M€
Yhteisöverot 10,8 M€

 

Veroprosentit 2017

 

Tuloveroprosentti 21,50 %
Kiinteistöveroprosentit:

 

Yleinen 1,35 %
Vakituinen asuminen 0,55 %
Muut rakennukset 1,15 %
Voimalaitokset 2,85 %
Yleishyödyllinen yhteisö 0,50 %
Rakentamaton 1,35%

Tilastotietoa -julkaisut:

Tilastotietoja 2015 -julkaisu

Tilastotietoja 2014 -julkaisu

Tilastotietoja 2013 -julkaisu