Strategian taustatiedot ja raportit

Kevään 2018 aikana Kotka on kannustanut asukkaitaan osallistumaan strategian valmisteluun mm. netissä toimivassa kyselypelissä, jossa vastaaja arvioi muiden antamia kehitysehdotuksia parivertailun avulla. Pelissä oli kolme kierrosta, viimeisen pelin vastausaika loppui ke 21.3.18. Kaikkien tulokset ovat nähtävissä tämän sivun oikean laidan linkeistä.

Kyselypelissä ykköseksi nouseva vaihtoehto ratkesi voittoprosentin mukaan, ei saatujen äänien mukaan. Jokainen vastaus kilpaili vähintään kuutta muuta vastausta vastaan ennen kuin sille annettiin sijoitus (rank). Parivertailuihin vastaukset tulevat satunnaisesti. Kyselypelin tulokset ovat pdf-tiedostoina sivun oikeassa reunassa.

Kysely 1. (27.2.-8.3). Aihe: Mitä asioita haluaisit, että Kotkassa kehitetään, jotta kaupunki olisi parempi asukkaille ja yrityksille vuonna 2025?

Kysely 2. (9.3-15.3.) Aiheet:

  • Yhteisöllisyys. Miten Kotkassa voisi kehittää yhteisöllisyyttä ja hyväntuulisia kohtaamisia?
  • Opitaan ja yritetään. Miten Kotkassa tulisi kehittää yrittäjähenkisyyttä sekä työelämän vaatimaa uutta osaamista?
  • Laadukas elinympäristö. Miten Kotkan elinympäristön laatua ja kaupunkikulttuuria vahvistetaan kaikkien yhteiseksi iloksi?
  • E-Kotka näkyvissä. Miten Kotkan digitaalisia palveluja ja verkossa toimivaa yhteisöllisyyttä voisi kehittää?

Kysely 3. (16.3.-21.3.) Aiheet:

  • Kotkan visio vuodelle 2025. Mikä olisi hyvä visio tulevaisuuden Kotkalle?
  • Arvot. Mitkä arvot ohjaavat toimintaamme Kotkassa?

Seminaarien materiaalia

Kotka 2025 -strategian valmistelun tueksi järjestetään kevään 2018 aikana useita työpajoja, tilaisuuksia ja kyselyitä valtuustolle, kaupungin henkilöstölle, asukkaille ja erilaisille sidosryhmille.
Tähän kootaan tilaisuuksien materiaaleja ja alustuksia.

Valtuuston toinen strategiatyöpaja 12.4.18 Kotka, aineistot

KOTKA - Kukoistava kaupunki vuonna 2025
VTT, alue- ja kaupunkikehityksen asiantuntija Timo Aro, MDI

Yhteenveto prosessissa kuultujen ryhmien ja kaupunkilaisten näkemyksistä
Kehitysjohtaja Terhi Lindholm

Valtuuston ensimmäinen strategiatyöpaja 25.-26.1.18 Hämeenlinna, aineistot

Kotkan nykytila strategiatyön pohjaksi
Kehitysjohtaja Terhi Lindholm

Näkökulmia Kotkan kehitykseen
Olli Lehtonen, erikoistutkija

Megatrendit: mitä ne ovat ja miksi ne tulee
huomioida Kotka 2025 -visiotyössä?

Aleksi Neuvonen, Demos Helsinki

Hämeenlinnan johtaminen uudessa organisaatiossa
Strategiajohtaja Markku Rimpelä (linkki liitteeseen)

Kyselyt ja haastattelut 2017

Kotkan kaupunki kysyi asukkaiden näkemyksiä Kotkan palveluista ja kehittämisen painopisteistä alkuvuonna 2017. Samalla tehtiin muuttoliikeanalyysi ja muuttajahaastatteluita.

Kotkan asukaskyselyn loppuraportti
Muuttoliikeanalyysi ja muuttajatutkimus

Keväällä 2017 tehdyssä kyselyssä 602 kotkalaista nuorta kertoi näkemyksiään Kotkasta, kaupungin tulevaisuudesta ja omasta tulevaisuudestaan.
Nuorten kyselyn tulokset linkitetään myöhemmin tälle sivulle.