Strategian taustatiedot ja raportit

Kotkan kaupunki kysyi asukkaiden näkemyksiä Kotkan palveluista ja kehittämisen painopisteistä alkuvuonna 2017. Samalla tehtiin muuttoliikeanalyysi ja muuttajahaastatteluita.

Kotkan asukaskyselyn loppuraportti

Muuttoliikeanalyysi ja muuttajatutkimus

Keväällä 2017 tehdyssä kyselyssä 602 kotkalaista nuorta kertoi näkemyksiään Kotkasta, kaupungin tulevaisuudesta ja omasta tulevaisuudestaan.

Nuorten kyselyn tulokset linkitetään myöhemmin tälle sivulle.

Seminaarien materiaalia

Kotka 2025 -strategian valmistelun tueksi järjestetään kevään 2018 aikana useita työpajoja, tilaisuuksia ja kyselyitä valtuustolle, kaupungin henkilöstölle, asukkaille ja erilaisille sidosryhmille.
Tähän kootaan tilaisuuksien materiaaleja ja alustuksia.

Valtuuston ensimmäinen strategiatyöpaja 25.-26.1.18 Hämeenlinna, aineistot

Kotkan nykytila strategiatyön pohjaksi
Kehitysjohtaja Terhi Lindholm

Näkökulmia Kotkan kehitykseen
Olli Lehtonen, erikoistutkija

Megatrendit: mitä ne ovat ja miksi ne tulee
huomioida Kotka 2025 -visiotyössä?

Aleksi Neuvonen, Demos Helsinki

Hämeenlinnan johtaminen uudessa organisaatiossa
Strategiajohtaja Markku Rimpelä (linkki liitteeseen)