Osallistumismahdollisuudet ja palaute

Kotka 2025 -strategia tehdään osallistavana prosessina, jossa keskeistä asukas- ja asiakaslähtöisyys, osallisuus ja sitoutuminen. Prosessin tavoitteena on vahvistaa yhteistä tekemistä ja positiivista ilmapiiriä ja antaa pohja yhteisen tulevaisuuden tekemiselle.

Kotkan asukkaat, henkilöstö ja sidosryhmät pääsevät osallistumaan kaupunkistrategian valmisteluun maalis-huhtikuussa 2018 esim. vastaamalla kyselyihin tai osallistumalla erilaisiin tilaisuuksiin. Tarkemmat osallistumismahdollisuudet tarkentuvat helmikuussa ja ne kootaan tälle sivulle.

Anna palautetta tai ehdotuksia strategiatyöhön osoitteella

terhi.lindholm (at) kotka.fi