Osallistumismahdollisuudet ja palaute

Kotka 2025 -strategia tehdään osallistavana prosessina, jossa keskeistä asukas- ja asiakaslähtöisyys, osallisuus ja sitoutuminen. Prosessin tavoitteena on vahvistaa yhteistä tekemistä ja positiivista ilmapiiriä ja antaa pohja yhteisen tulevaisuuden tekemiselle. Kaupunkistrategian valmisteluun pääsee osallistumaan maalis-huhtikuussa 2018 esim. vastaamalla kyselyihin (linkki alla) tai osallistumalla erilaisiin tilaisuuksiin, katso ohjelma liitteestä
Kotka 2025 –työsuunnitelma (PowerPoint)

Vaikuta pelaamalla!

Osallistu Kotkan kehittämiseen liittyvään pelimuoiseen kyselyyn. Kyselytyökalu Innoduelin ohjelma arpoo sinulle kaksi vaihtoehtoa ja valitse niistä aina kulloinkin omasta mielestäsi paras. Lopussa voit kirjoittaa myös oman ehdotuksesi vastaukseksi. Se nousee seuraaville vastaajille esille yhtenä vaihtoehtona.

Kun kysely päättyy, Kotka on saanut selkeän ranking-listan siitä, mitä vastaajat pitävät tärkeimpinä asioina.

Vastaa kyselyyn
 

 

Anna palautetta

Anna palautetta tai ehdotuksia strategiatyöhön:
terhi.lindholm (at) kotka.fi