Kotka 2025 tehää yhes!

Kotkassa suunnitellaan ja ajatellaan jo uutta Kotkaa eli kaupunkia vuonna 2025. Olemme käynnistäneet vuoden 2018 alussa kaupunkistrategiaprosessin, johon kaikki pääsevät osallistumaan! Käytössä on ollut kyselypeli, jonka tulokset löytyvät strategian taustatiedot ja raportit -alasivulta.
 

Alustavat valinnat Kotka 2025 -strategian kärjiksi

  • Meijän Kotka! Yhteisöllisyysohjelma lisäämään elämänlaatua yhteisöllisyyden ja hyväntuulisten kohtaamista kautta
  • Opitaa ja yritetää! Kyvykkyysohjelma lisäämään Kotkan elinvoimaisuutta osaamisen ja yrittäjyyden kautta
  • Mennää ulos! Tervetuloo! Kotkan elinympäristön laadun ja kaupunkikulttuurin vahvistaminen kaupunkilaisten iloksi ja kaupungin vetovoimaksi
  • E-Kotka: Kaikkien tavoitteiden tueksi koottavat verkostot ja työkalut


Tavoitteena tiivis ja selkeä strategia

Näiltä sivuilta löydät tietoa strategian tekemisestä, taustatiedoista ja osallistumismahdollisuuksista.

Tavoitteena on visuaalinen, tiivis ja selkeä strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyy kokouksessaan 14.5.2018.

Strategiatyön ohjausryhmänä toimii kaupunginjohtajan johtoryhmä. Johtoryhmälle strategiaa valmistelevat kehitysjohtaja Terhi Lindholm (Kotka2025-projektipäällikkö) ja kansliapäällikkö Marianna Ruonala.

Strategiatyön kumppanina on Demos Helsinki, joka sparraa strategian valmistelussa, tuo siihen ulkopuolista näkemystä, prosessiosaamista ja vetää keskeisimmät työpajat.

Kaupunginvaltuusto vastaa ja päättää kaupunkistrategiasta. Kaupunginhallituksen tehtävänä on ohjata strategian laadintaa sekä sen toteuttamista tukevia kehitysohjelmia.

Kotkan uuden kaupunkistrategian valmistelu käynnistyi tammikuussa 2018. Pohjatyö aloitettiin vuoden 2017 puolella kartoittamalla kaupunkilaisten näkemyksiä, edellisen strategian muutostarpeita, toimintaympäristön nykytilaa ja kehitystrendejä ja muutoshaasteita.

Prosessin aikana muodostetaan yhteinen näkemys nykytilanteesta, toimintaympäristön muutoksista ja haasteista, muodostetaan Kotkan visio, arvot ja strategiset päämäärät ja laaditaan toimintasuunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi laaditaan mittarit, joilla onnistumista mitataan.