Varhaiskasvatuksen vastuualue kehittyy ja kehittää

Mari NieminenHovinpuiston päiväkodin johtaja, Mari Nieminen, esittelee ylpeänä alle kaksi vuotta vanhaa päiväkotia. Tilat ovat valoisat ja sisustuksessa käytetyt tehostevärit loistavat iloisina. ”On todella hieno saada toimia tällaisissa tiloissa, jotka olemme yhdessä suunnitelleet päiväkotitoimintaa varten. Arjen alettua huomasimme, että esimerkiksi jokunen piirustuksissa ollut seinä olisi kannattanut jättää, mutta muuntuvuudessaan tämä on ihan huipputoimiva.” Liikuntasalikin on ollut monessa käytössä ja ollut jopa elokuvateatterina. Haastattelun aikana käynnissä oleva kolmevuotiaiden hippaleikki näyttää ihan yhtä hauskalta.

Päiväkodin eteisessä kohtaamme Mummin, joka on hakemassa kahta pientä lapsenlastaan hoidosta. Hän muistelee, minkälaisia ajatuksia julkisuudessakin paljon ollut Hovinpuiston päiväkodin suunnitelma herätti. ”Pelkäsin ihan kauheasti, että nyt lapset joutuvat johonkin laitokseen. Kolmen päiväkodin henkilökunta ja lapset samaan rakennukseen – olihan se hurjaa! Nyt sanon, että tämä on paras paikka lapsille.” Pieni neljävuotias halaa Mummiaan tiukasti ja loistavat kasvot kertovat, miten hyvä lapsen on siinä olla. Lastenhoitaja käy vielä kertomassa vielä kuulumiset, jotka tiivistyvät yhteen lauseeseen: ”On ollut hyvä päivä.”

Hyvän päivän tekijöitä ovat toimivien tilojen lisäksi päiväkodin aikuiset. Osastot ovat yksi kerrallaan siirtymässä toiminnan pohjalta toteutetun ryhmien jakamisen sijaan toimimaan pienryhmä-mallissa, jossa lasten iästä ja tarpeista riippuen 3-10 lapsen ryhmän mukana kulkee viikon ajan sama aikuinen. Pienryhmien toiminnan suuntaviivat suunnitellaan tiimeissä ja toteutuksesta vastaavat ryhmässä olevat lapset oman aikuisensa kanssa. Näin yhdellä lapsella on esimerkiksi 20 lapsen sijaan vuorovaikutusverkostossaan pienempi määrä kavereita. Mari kertoo toimintatavan hyödyistä: ”Vuorovaikutuksen määrä on vähentynyt ja laatu parantunut. Pienryhmät mahdollistavat sen, että lapsi pystytään paremmin kohtaamaan yksilönä. Jokainen lapsi saa kokea tulleensa nähdyksi ja kuulluksi, ja olemme saaneet vanhemmilta kuulla, miten moni arempi lapsi on pienryhmässä puhjennut kukkaan.”

Hovinpuiston päiväkotia suunniteltiin moniammatillisessa työryhmässä. ”Ensimmäinen vuosi oli rankkaa aikaa, mutta kukonaskelin menimme eteenpäin. Suunnitteluvaiheessa listasimme muutoksenmahdollisuuksia ja uhkia. Kirjoitimme uhat A4-paperille ja kiersimme rullalle, jonka sovimme avaavamme ensimmäisenä jouluna. Avatessamme rullan saimme todeta, että mikään uhista ei ollut toteutunut”, iloitsee Mari muistellessaan vuotta 2013. ”Tuo osastojen eteinen on esimerkki siitä, miten hyvällä suunnitelulla olemme ylittäneet arjen haasteita. Miten saamme seitsemän lapsiryhmää ulkoilemaan samaan aikaan yhteisen eteisen kautta, on vaatinut jatkuvaa parantamista. Yhdessä olemme löytäneet toimivimmat ratkaisut.”

”Kasvattajien työssä jaksaminen on Hovinpuistossa koko ajan parantunut. Meidän kaikkien tavoite on luoda lapsille turvallinen ja myönteinen kasvuympäristö. Nyt tuntuu siltä, että kasvattaja ikään kuin riittää paremmin. Jokainen saa toimia oman pienryhmänsä kanssa omilla tavoillaan, mikä lisää lastenkin kokemusta monimuotoisuudesta – erilaisista aikuisista ja erilaisesta tekemisestä,” kertoo Mari, joka suhtautuu omaan rooliinsa ja kasvuunsa esimiehenä hyvin vakavasti. ”Varhaiskasvatuksessa on perinteisesti ollut osallistava työn tekemisen kulttuuri, jossa kasvattajilla on suuri vastuu omasta työstään. Jonkun on kuitenkin näytettävä suuntaviivat. Meillä on oltava yhteiset pelisäännöt, jotka raamittavat toimintaamme, ja minun tehtäväni on esimerkiksi klikkitilanteissa johtaa keskustelua niin, että me kaikki opimme tilanteista ja toisistamme.”

Eri ammattiryhmät toimivat hienosti yhteen omilla vahvuuksillaan ja keskinäinen osaamisen jakaminen on lisääntynyt. Mari kehuu henkilöstöänsä: ”Meillä on täällä valtava määrä osaamista. Henkilöstöltä tulikin ehdotus toteuttaa iltapalavereissa työpajoja, joissa esimerkiksi musiikkikasvatustaituri opettaa kollegoilleen uusia taitoja. Miten vielä paremmin osaisimme tarttua hetkeen ja rakentaa pedagogiset tavoitteemme toteutumaan lapsilähtöisesti, lasten omasta ajattelun maailmasta lähtien, vaatii luovuutta ja uskallusta. Siinäkin kehitymme koko ajan.”

Hovinpuiston päiväkodin riimitetty toiminta-ajatus

Päiväkoti Hovinpuisto
arjen rytmissä hyvä luisto.

Rohkeasti ohjataan
lasta suuntaan oikeaan.

Yhdessä me toimimme
toisista huolta pidämme.

Esteettisyys, empaattisuus ovat meidän sanoja,
turvallisesti kokeilemme kaikki omia rajoja.

Aito läsnäolo on meidän valttikorttimme
kaikille lapsille, perheille avaamme me porttimme.

Hoitomme on laadukasta, vaikka olisi aamu vasta.
Joka lasta rakastamme, leikkiä me arvostamme.

Ryhmä yksi ryhmä kaksi, ei sen ole väliä,
pieni piltti palleroinen jos on vailla syliä.

Päivä pitää hyvä olla pienellä ja isolla
kunnioitus, huomiointi kuuluu olla kaikilla.

Turvallinen hyvä olo
jokaiselle oma kolo,
yksilöllisesti yhdessä
tavoitteellisuus mielessä.

Arvostamme toisiamme,
vahvuuksista ammennamme.

Jokainen on tervetullut
ihan omana itsenään.
Luottavasti, joustavasti
kukaan ei jää yksinään.

Hymymme on aitoa,
tässä talossa on taitoa!

 

- Sari Leppänen, 29.4.2015

Kirjoittaja:

Rekrytointipäällikkö, Taitoa
Sari Leppänen
etunimi.sukunimi@taitoa.fi