Moniäänisyys on vahvuutemme

Jorma HaapanenJorma Haapanen aloitti Kotkan kaupungin palvelujohtajana kolmisen vuotta sitten. Hän muistelee tuota aikaa: ”Taisin olla outo lintu näihin kuvioihin. Yritysmaailma ja kunnallispolitiikka ovat muovanneet minusta sellaisen ammattilaisen kuin olen. Aloittaessani ensimmäistä kertaa työn kaupunkiorganisaatiossa minun oli tehtävä valintoja. Ensinnäkin valitsin tien olla oma itseni. Toiseksi päätin olla johtaja, joka antaa koko kaupungin hyvinvointipalveluiden johtamiselle kasvot – niin hyvässä kuin pahassakin. Minulla ei ole minkään hyvinvointipalveluiden alan substanssiosaamista niin kuin on vastuualueiden johtajillamme, ja heille, heidän tekemiselleen ja osaamiselleen, haluan antaa suuren arvon.”

Työntekijöiden kohtaaminen

Jormalla on halu kohdata kaupungin työntekijöitä kasvokkain ja saada kuulla heidän mielipiteitään. ”Moniäänisyys on Kotkan kaupungin vahvuus. Asia, jossa erilaisuuteni kaupunkiorganisaatiossa näkyy, on käyttämäni kieli. Haluaisin, että käytämme kieltä, joka on yksinkertaista, meille kaikille yhteistä. Suoraan ja avoimesti saa ja pitää puhua. Jos johtajana joudunkin käyttämään niin sanottua eurokieltä, on tärkeintä, että me kaikki ymmärrämme arjen työssämme, mitkä ovat yhteiset tavoitteemme.”

Jatkuva kehittäminen

Kehittämistyössä tulee aika ajoin pysähtyä katsomaan taaksepäin, mitä olemme saaneet aikaan. ”Olen vakuuttunut siitä, että kunnat pystyvät halutessaan tuottamaan yksityiseen sektoriin verrattuna yhtä kustannustehokkaita ja laadukkaita palveluja. Kehittämisen lähtökohta meille ovat aina asiakkaidemme tarpeet, jotka muuttuvat ajassa. Palvelujamme kehitetään muuttuvien tarpeiden suunnassa niin kuin on kehitetty esimerkiksi sairaanhoidon toimintatapoja. Kuntouttava työote on juurtunut kaupunkiimme. Niin sanotun lonkkaliukumäen tehostuneiden kuntoutus- ja kotiutusprosessien seurauksena on vuosittainen säästö sadoissa tuhansissa euroissa. Helppoa työ ei ole ollut, mutta yhdessä me olemme sen saaneet aikaan.” Myös opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa ollaan yhteiskuntamme ja kulttuurin muutoksen kanssa kasvokkain. Kolmen lapsen isänä Jorma tunnistaa opettajien ja muun kasvatushenkilöstön haasteen: ”Kulttuurimme muuttuu nopeasti. Kasvavien elämisen tapa ja rytmi on niin erilainen kuin mihin monet meistä ovat tottuneet.”

Puhutaan toinen toisellemme

Edessä olevaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen hallinnolliseen uudistukseen liittyy lukematon määrä kysymyksiä, joihin kenelläkään ei ole vastauksia. ”Meistä ei kukaan vielä osaa sanoa, mitä on luvassa. Tuli mitä tuli, meillä on tasokas organisaatio vastaamaan kuntalaisten tarpeisiin. Muutoksessa ihminen miettii, miten tämä vaikuttaa minuun? Näissä ajatuksissa toinen toisellemme puhuminen on parasta lääkettä. Vanhasta poisoppiminen on haaste jokaiselle meistä, mutta eikö aika harva asia ole maailmanloppu? Ei ole yhtä oikeata tapaa tehdä asioita. Ollaan armollisia itsellemme,” kannustaa Jorma jokaista ihmistä.

 

- Sari Leppänen, 23.2.2015

Kirjoittaja:

Rekrytointipäällikkö, Taitoa
Sari Leppänen
etunimi.sukunimi@taitoa.fi