Blogitekstien laajemmat versiot LinkedInissä:
https://www.linkedin.com/in/terhi-lindholm-6a05835/

Mitä on kotkalainen yrittäjämyönteisyys?

6.9.2017 / Terhi Lindholm, kehitysjohtaja

Kansallisena Yrittäjän päivänä 5.9.17 Kotkan yrittäjien puheenjohtaja Sirpa Kantola-Pakkanen arvioi, että yrittäjyysilmapiiri on kehittynyt Kotkassa myönteisesti ja näkymät jatkolle ovat hyvät (Kymen Sanomat 6.9). Tämä ilahdutti kovasti, koska olen itsekin tehnyt paljon töitä yrittäjämyönteisyyden edistämiseksi. Mutta mitä yrittäjämyönteisyys on? Ja miksi se on tärkeää meille kaikille?
Yrittäjämyönteisissä olosuhteissa yritykset menestyvät. Silloin myös kaupunki menestyy ja asukkaiden hyvinvoinnille on parhaat edellytykset.

Kotkalaista yrittäjämyönteisyyttä on mutkattomat välit yrityksiin. Yrittäjän päivän kunniaksi järjestimme aamukahvitapaamisen, jossa yrittäjät, kaupungin päätöksentekijät ja virkamiehet pohdimme miten tehdään yhdessä elinvoimaisempaa Kotkaa. Kaupungin tulee ottaa yrittäjät huomioon päätöksenteossa kaikilla tasoilla. Sitä edesauttaa se, että tunnemme toisemme ja keskusteluyhteys toimii. Siksi kaupungin johto kutsuu säännöllisesti yrittäjät koolle ajankohtaisten asioiden äärelle.

Kotkalaista yrittäjämyönteisyyttä on se, että haluamme saada suuremman siivun julkisista hankinnoista paikallisille yrityksille. Silloin kaikki voittavat- yritysten kilpailukyky kehittyy ja työpaikkoja syntyy. Missä käytännössä mennään? Hankintojen paikallisuusasteen lisääminen on keskeinen kriteeri valmisteilla olevissa hankintalinjauksissa ja pienhankintaohjeessa. Hankintasuunnittelija Mervi Veini on tehnyt hyvää työtä: hän muistuttaa työn alla olevissa kilpailutuksissa paikallisuudesta mm. hankintojen pilkkomisesta ja valmistelee hankintakalenteria, joka lisää avoimuutta ja helpottaa yritysten varautumista tuleviin kilpailutuksiin. Cursorilla toiminut hankinta-asiamies Ilmo Larvi kouluttaa ja auttaa mm. yrityksiä pääsemään hankintoihin kiinni, työkaluna vastikään avattu hankinta-asiamies.fi -palvelu.

Kotkalaista yritysmyönteisyyttä on se, että kaupunki järjestää joka vuosi yrittäjäjuhlan ja palkitsee vuoden yrittäjän. Pari viikkoa sitten vietimme upeaa Suomi100- yrittäjäjuhlaa 150 yrittäjän kanssa järjestäjinä kaupunki, Kotkan Yrittäjät, Cursor, XAMK ja Ekami. Kaupungin yrittäjäpalkinnon sai Kotkamills Oy:n toimitusjohtaja Markku Hämäläinen. Kotkan Yrittäjät palkitsivat JIM Vesi- ja lämpöasennus Oy:n, Tmi Jaken Pöllin ja Kukkakauppa Emil Olssonin. Hienoja yrittäjätarinoita kaikki!

Kotkalaista yrittäjämyönteisyyttä on paikallisten yrittäjien innostus, sinnikkyys ja luottamus tulevaisuuteen. Kotkassa on yli 2700 yritystoimipaikkaa, on isoja työnantajia mutta suurin osa on pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Yrittäjyysilmapiiri ei ole vain kaupungin käsissä, myös yrittäjät vaikuttavat siihen. Vain yhdessä tehden ja positiivisuutta vahvistaen saadaan tuloksia.

Kotkalaista yrittäjämyönteisyyttä on se, että kaupunkia ja yrittäjyyden edellytyksiä kehitetään, tehdään asioita, jotka tuovat yrityksille työtä ja tuloja. Merkittävä elinvoimateko on tuore XAMKin päätös keskustakampuksen rakentamisesta ja kaupungin päätökset tapahtumakeskuksen rakentamisesta kampuksen yhteyteenkantasatamaan. Iso kasvun mahdollistaja on HaminaKotkan satama ja sen taustamaat. Kaupunki panostaa nyt vahvasti yhdessä sataman seudun toimijoiden kanssa satamasidonnaisen teollisuuden ja työpaikkojen saamiseen.
Näköpiirissä on merkittäviä investointeja seudulle lähitulevaisuudessa. Tärkeitä ovat myös suuret tapahtumat, startup-, yrityskiihdyttämö- ja elokuvakomissiotoiminta ja risteilijäliikenteenkehittäminen, joilla on huomattavia aluetaloudellisia vaikutuksia. Myös liikenneyhteyksien, palveluiden, osaamisen, yhteisöllisyyden ja viihtyisän ympäristön kehittäminen sekä kaupungin talous ovat keskeisiä kaupungin elinvoimalle.

Kotkalaista yrittäjämyönteisyyttä on satsaaminen yritysten palvelemiseen ja prosessien sujuvoittamiseen. Tätä olemme tehneet viimeisen vuoden ajan virkamiesvoimin yrittäjien sparratessa. Yrittäjämyönteisyys on myös hyvää, läpinäkyvää hallintoa ja tasapuolisuutta. Kaupunki ei voi täyttää jokaisen yrittäjän toiveita, mutta asiakaspalvelun pitää olla myönteistä, ratkaisukeskeistä ja sujuvaa.

Kotkalaista yrittäjämyönteisyyttä on myös se, että kaupunki ottaa yritykset mukaan uutta kaupunkistrategiaa tekemään sekä se, että yrittäjyyskasvatusta järjestetään kotkalaisille koululaisille ja opiskelijoille.

Välitilinpäätöksenä voi sanoa, että olemme onnistuneet yhdessä. Kun jatketaan tekemistä, kehitytään paremmaksi ja tulokset alkavat näkyä myös barometreissa.

Ja hei, kaikki voi vaikuttaa! Kotkalaista yritysmyönteisyyttä on myös se, että me asukkaat ja yritykset käytämme paikallisia palveluita ja tuotteita. Oothan siäkii mukan?

Blogi luettavissa myös osoitteessa

https://www.linkedin.com/pulse/mit%C3%A4-kotkalainen-yritt%C3%A4j%C3%A4my%C3%B6nteisyys-terhi-lindholm

 

Minkälaisen tulevaisuuden Kotkan haluat? Äänestä ja vaikuta!

17.3.2017 / Terhi Lindholm, kehitysjohtaja

Kunnat ovat historiallisessa muutoksessa. Vastuu sosiaali- ja terveyspalveluista siirtyy maakunnil-le vuonna 2019 ja globaalit muutosvoimat vaikuttavat. Menestyksen ratkaisee kunnan kyky uudis-tua ja vahvistaa elinvoimaansa. Kevään kuntavaaleissa valittavat päätöksentekijät tulevat tekemään meitä kaikkia koskevia päätöksiä. Tarvitsemme yhteistyökykyisiä muutoksentekijöitä, joilla on näkemystä ja sydäntä viedä Kotkaa rohkeasti eteenpäin.

Uudistumishakuisuus, asukaslähtöisyys ja yritysmyönteisyys perustuvat kunnan ja sen päätöksentekijöiden vahvaan tahtoon ja yhteistyöhön. Näitä tarvitaan myös talouden hallinnassa, johon on Kotkassa löydettävä ratkaisut. Tiedolla johtaminen tukee uudistumista.

Uudistuminen on kuntien omissa käsissä, toisin kuin esimerkiksi ilmastonmuutos, digitalisaatio, talouskehitys, kestävyysvaje, demokratian monimuotoistuminen ja työelämän murros. Näidenkin suhteen muutoskyky on tärkeä - hyödynnämmekö tilaisuuden vai jäämmekö jalkoihin?

Sote- ja maakuntauudistuksen jälkeenkin kunnassa päätetään asukkaille tärkeistä asioista. Kaupunginvaltuusto päättää asioista kuten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, varhaiskasvatus ja koulutus, elinkeinotoiminta ja markkinointi, kaavoitus, ympäristö, puistot ja tiet, joukkoliikenne, kulttuuri-, kirjasto-, museo-, liikunta- nuoriso- ja vapaa-ajanpalvelut ja paikallisdemokratia. Vaaleilla valitut päättäjät linjaavat myös Kotkan Energian, HaminaKotka sataman, Kotkan asuntojen, Kymen Veden, Cursorin ja muiden konserniyhtiöiden toimintaa.

Elinvoiman merkitys kunnissa korostuu, mutta mitä se on? Määrittelyjä on erilaisia mutta yritysmyönteisyys, maankäyttö ja kaavoitus toistuvat. Yrittäjyyttä edistävä kunta luo työpaikkoja ja hyvinvointia. Elinvoimaisessa kunnassa on osaavaa työvoimaa, yhteisöllisyyttä, tapahtumia, hyvä ilmapiiri ja elinympäristö. Kotkalla on nyt tuhannen taalan paikka valita, mihin panostamme ja minkälaisen tulevaisuuden teemme. Uuden valtuuston kanssa alkava kaupunkistrategiatyö osallistaa, sitouttaa ja antaa suunnan yhteiselle tekemiselle.

Mikä on uusi Kotka ja minkälaisen roolin se ottaa kaupunkilaisten elämässä? Tämä on yksi tärkeimpiä kysymyksiä, jonka edessä valtuutetut ovat. Kannattaa äänestää! Pelikenttä on uusi ja kotikaupunkisi tulevaisuus on pelissä.

 

Kotkan seudulla otetaan vetovoima tosissaan

13.2.2017 / Terhi Lindholm, kehitysjohtaja

EK:n 9.2.17 julkistama kuntaranking-tutkimus selvitti, kuinka vetovoimaisia eri seutukunnat ovat yritysten sijaintipaikkoina. Kotka-Hamina on listan häntäpäässä. Onko meillä syytä paniikkiin? Ei ollenkaan. Olemme matkalla oikeaan suuntaan, ranking katsoo menneeseen.

Lukujen taakse kannattaa katsoa. Tutkimus pohjautuu pääosin (2/3) tilastotietoihin ja yritysten vastauksiin (1/3). Tilastotietoja ovat mm. kuntien velkaisuus, tuloveroaste, työttömyys ja ikärakenne. Näiden valossa emme tällä hetkellä pärjää.

Menestyvät yritykset ovat avain siihen, millä päästään paremmalle tasolle. Kotkan kaupungin talouden tervehdyttäminen on yksi tärkeimpiä tavoitteita. Talouden tasapainotusta edistää Kymenlaakson sähkön osakkeiden myynti. Toteutuessaan se myös antaa mahdollisuuden tehdä työpaikkoja ja tuloja tuottavia ja vetovoimaa lisääviä investointeja.

EK:n kyselyyn vastasi seudulta 44 yritystä (41 % teollisuudesta ja 59 % palvelualoilta; mikroyrityksiä 45 %, pieniä 30 %, keskisuuria ja suuria 25 %). Seutu sai alhaiset arviot tältä joukolta elinkeinopolitiikassa ja yrittäjyysilmapiirissä. Yritysten arvioissa painottuivat erilaisten yritysten tasapuolinen kohtelu, yritysvaikutusten huomiointi kunnan päätöksenteossa, lupaprosessien sujuvuus sekä yritysten mahdollisuudet osallistua julkisiin hankintoihin.

Mikä tilanne elinkeinopolitiikkamme osalta on? Meillä on tuore Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategia, jonka valmistelussa lukuisat yritykset olivat mukana. Visiomme vuoteen 2025 on kirkastettu kahteen sanaan: uudistunut ja vetovoimainen. Meillä on kuusi selkeää tavoitetta, joihin satsaamalla luomme kymmenen vuoden aikana 8000 uutta työpaikkaa.

Usko muutokseen vahvistuu positiivisten uutisten myötä, viimeisimpinä mm. Sunilan tulos ja tulevaisuus, HaminaKotka sataman näkymät, Kotkan-Haminan seudun osallistuminen Tesla-kilpailuun, Mussalon datacenter-hanke, Old Port-ajanvietekeskushanke ja moni muu. On myös tärkeää huomata, että valtaosa uusista työpaikoista syntyy pieniin yrityksiin, jotka harvoin ylittävät uutiskynnystä mutta ovat ratkaisevia seudun elinvoiman kannalta

Hyvät palvelut, harrastukset ja asuinympäristö ovat keskeisiä, samoin osaavan työvoiman saatavuus. Koulutukseen satsataan, tässä tuoreimpia uutisia ovat XAMK:n keskustakampus ja startup-keskittymä sekä englanninkielisen perusopetuksen käynnistäminen. Meillä on myös ilahduttavan paljon meneillään, jossa tapahtumat, kulttuuri ja yhteisöllisyys, ns. urbaani pöhinä ovat nousussa.

Kotkassa yrittäjien kanssa vuoropuhelu on säännöllistä ja sitä on lisätty. Johdon kiinnostus yrityksiä kohtaan on lähtökohta. Reagoimmeko rivakasti yritysten tarpeisiin? Suhtaudummeko kaikkiin yrittäjiin myönteisesti? Onko paikallisilla yrityksillä reilu mahdollisuus osallistua hankintoihin? Kehitämme parhaillaan kaupungin asiakaspalvelua yrityksille yhdessä yritysasiakkaiden kanssa. Hankintojen paikallisuusasteen lisääminen on työn alla, samoin yritysvaikutusten arviointi päätöksenteossa on käytössä ja viedään eteenpäin. Viestimme aktiivisemmin. Jatkuvat teot ja niistä kertominen laajan joukon toimesta vievät meitä eteenpäin. Sekä Kotkan ja Cursorin viestintää on vahvistettu vastaamaan haasteisiin

Uusi Kotka aloittaa 2019. Sote-uudistuksen jälkeen kunnalla on mahdollisuus keskittyä elinvoiman kehittämiseen. Yrittäjät ja yrityslähtöisyys ovat keskeisiä. Seuraava kaupunginjohdon ja yritysten tapaaminen "Elinvoimainen Kotka - yrittäjämyönteinen kunta" pidetään 16.3. Mukaan kutsutaan myös kunnallisvaaliehdokkaat pohtimaan yhdessä Kotkan elinvoiman elementtejä.

Kaupunkistrategia määrittelee tulevaisuuden linjat, sen työstäminen alkaa uuden valtuuston kanssa. Lähtökohtana on osallistavuus - päättäjien, henkilöstön, kaupunkilaisten, yritysten ja kumppanien osallistuminen. Uudenlainen yhteinen tulevaisuustyö on väline lähentää ja sitouttaa eri osapuolia ja lisätä luottamusta.

Elinkeinopolitiikka, yrittäjyysilmapiiri ja elinvoima perustuvat yhteistyölle: poliittiset päättäjät, viranhaltijat, yritykset, kehitysyhtiö, korkeakoulu ja muut oppilaitokset sekä kaupunkilaiset. Nyt tarvitaan tarmoa ja yhteishenkeä jatkaa tekemistä ja viestiä siitä. Ollaan myös reippaasti ylpeitä tähän mennessä saaduista tuloksista! Elinvoimainen kunta on yrittäjämyönteinen kunta.

 

17.12.2016 / Terhi Lindholm, kehitysjohtaja

Kerro mielipiteesi, minkälainen on uusi Kotka?

Kotka on historiallisen suuressa muutoksessa kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntaan 1.1.2019. Minkälainen on uusi Kotka? Sitä pohditaan jo kovasti. Tärkeää on, että uutta Kotkaa johdetaan tiedolla. Se tarkoittaa, että Kotka valitsee suuntansa ja rakentaa palvelunsa perustuen tietoon kehityksen trendeistä, asukkaista, yrityksistä, koulutuskentästä, muuttoliikkeestä jne.
Kotkalaisten näkemykset ovat aivan olennaisia, siksi olemme avanneet kaupunkilaisille kyselyn. Mitä mieltä sinä olet kaupungin palveluista ja mitä haluat Kotkan tulevaisuudelta?
Käy vastaamassa täällä: http://vastaa.innolink.fi/asiakkaat/kotka

Kotkassa päätetään asukkaille tärkeistä palveluista ja tulevaisuuteen vaikuttavista asioista vuoden 2019 jälkeenkin. Meille jäävät koulutus, kulttuuri, kaavoitus, kaupunkilaisten hyvinvointi ja kaupungin elinvoima sekä kaupunkikonsernin palvelukokonaisuus (mm. vesi, energia, satama, teatteri, orkesteri jne).

Kotka luo itse tulevaisuutensa. Haluammeko tulla tunnetuksi tulevaisuuden älykkäänä oppimis- ja yritysympäristönä? Olla erityisesti lapsiperheisiin satsaava puistokaupunki tai yhteisöllinen taiteen, liikunnan hyvinvoinnin Kotka? Suomen asukaskeskeisin kaupunki? Vai jotain muuta?
Valinnat tehdään kaupunkistrategiassa, joka valmistellaan yhdessä kesällä aloittavan uuden valtuuston kanssa. Keskeistä on löytää omat vahvuuksiin perustuvat painopisteet ja toimintatavat ja tehdä niiden eteen pitkäjänteisesti päätöksiä.

Kaikkien mielen mukaan ei voi tehdä, mutta kaikkia pitää kuulla. Kaupunki on olemassa kaupunkilaisia varten.
Kehittämisen perustana pitää olla monipuolinen tieto, mm. siitä, mitä erilaiset kaupunkilaiset, yritykset, matkailijat, opiskelijat haluavat ja tarvitsevat.
Ketkä muuttavat Kotkaan ja miksi, ketkä täältä pois ja miksi? Myös kaupungin henkilöstön näkemysten kuuleminen on tärkeää. Talven aikana tätä tietoa kerätään ja analysoidaan.

Käythän vastaamassa Uusi Kotka 2019 -asukaskyselyyn verkossa! Paikalliset nuoret tekevät kyselystä myös katuhaastatteluita - siinä meillä oikeaa tulevaisuuden Kotkaa!

Uusi Kotka 2019 asukaskysely

 

5.12.2016 / Terhi Lindholm, kehitysjohtaja

Kiusaaminen on vähentynyt, mutta se ei vielä riitä

Kotkalaisnuori Liisi Laitila puuttui viime viikolla tappeluun koulun pihalla. Tällä viikolla hän kertoi YLEn jutussa (http://yle.fi/uutiset/3-9306284), toimistaan kiusaamista vastaan yhdessä koulun kanssa mm. tukioppilastoiminnan kautta. Juttu tavoitti myös Tasavallan presidentin, joka facebook-sivullaan lupasi Liisille tukensa (https://www.facebook.com/niinisto/?fref=nf&pnref=story). Mahtavaa!

Joona Mielosen aloitteesta päätimme Kotkan kaupungin puolesta palkita Liisin sekä toisen tilanteeseen puuttuneen, Anni Raatikaisen perustuen heidän esimerkilliseen aktiivisuuteensa. Kotkan kaupunki haluaa olla mukana tukemassa kiusaamisen ja kaikenlaisen syrjinnän ennaltaehkäisyä. Kaupunkilaisten aktiivisuus näiden asioiden edistämiseksi on ensiarvoisen tärkeää.

Mitä sitten, muuttuuko mikään? Kiusaamisesta puhutaan mutta tehdäänkö oikeasti jotain? Siihen osuva vastaus tässä: tutkimusten mukaan kiusaaminen suomalaiskouluissa on vähentynyt kymmenessä vuodessa merkittävästi (HS 19.11. ”Kiusaamisen kitkeminen on ryhmätyötä” http://www.hs.fi/paakirjoitukset/a1479448063881)

Siis asioista puhuminen, toimiminen ja yhteistyö on tuottanut tulosta. Se on hieno saavutus, mutta ei se vielä riitä. Pidetään siis asiaa edelleen esillä, puututaan, puhutaan ja toimitaan. Itse toimin paitsi osaltani kiusaamisen vastaisen asian esille nostamisessa, keskustelemalla omien lasten kanssa kiusaamisesta ja miten he voivat vaikuttaa asiaan positiivisesti. Liisin ja Annin esimerkki on erinomainen, jokainen voi vaikuttaa omalla tavallaan ja olla tekemässä muutosta parempaan.

 

24.10.2016 / Terhi Lindholm, kehitysjohtaja

Vedetään vähän kotiinpäin - laillisin keinoin!

Halutaanko seudulle kymmeniä uusia työpaikkoja? Se on mahdollista julkisten hankintojen avulla, ilmenee selvityksestä, jonka Kotkan kaupunki ja Cursor teettivät.

Meillä on seudulla laskutavasta riippuen jopa satojen miljoonien työkalu tähän. Kuntien kannattaa tukea ja ohjata hankintojen toteuttamista ylätasolta ja jatkossa kautta koko kuntakonsernin.

Työkalua kannattaa käyttää myös innovatiivisten hankintojen tekemiseen, niiden on mm. havaittu parantavan hankintojen laatua ja alentavan kustannuksia.

Selvitys valottaa, kuinka paljon Kotka ja seudun muut kunnat hankkivat paikallisilta yrityksiltä. Hankinnoista vain noin kolmasosa kohdistuu omalle seutukunnallemme. Tätä osuutta halutaan nostaa ja sitä varten on tarpeen määritellä selkeät tavoitteet ja suunnitelmat sekä toimintaohjeistukset hankintoja tekeville.

Aiemmin tavoitteita ei ole voitu asettaa, kun ei ole tiedetty nykytilaa - nyt lähtökohdat jatkotyölle ovat hyvät.

Paikallisten hankintojen osuuden lisääminen on pitkäjänteistä työtä, sen osoittaa selvityksessä Hämeenlinnan esimerkki. Satsaus kuitenkin kannattaa ja hankintalain puitteissa voi tehdä paljon.

Yksi keinoista parantaa paikallisten hankintojen osuutta on vuoropuhelun lisääminen yritysten ja hankintoja tekevien välillä.

Vuoropuhelua varten Kotkassa pidettiin 21.10.16 hankintapäivä (linkki alempana), joka kokosi satoja yrittäjiä ja julkisia hankintoja tekeviä Höyripanimolle. Kiitos kaikille osallistuneille yrityksille ja hankkijoille sekä järjestäjille - varsinkin Merja Kanervalle ja muille cursorilaisille!

Tuore selvitys hankintojen nykytilasta ja paikallisten hankintojen osuuden lisäämisestä löytyy alla olevasta linkistä.
 

Linkit:

Hankintapäivän linkki


Selvitys hankintojen nykytilasta

 

29.9.2015 / Terhi Lindholm, kehitysjohtaja

Pikkuveli kyläilee – Kotka Pietarissa*

Kotkan kaupunki on aina pitänyt tärkeänä hyviä yhteistyösuhteita Pietariin. Pietari on kuin isoveli, johon meillä on lämmin suhde ja jonka luona on aina kiinnostava vierailla. Kaupunkien välillä on paljon yhteyksiä, mm. kulttuuriyhteistyötä ja yritystoimintaa. Kotkassa on myös paljon Pietarin seudulta muuttaneita asukkaita.

Ihmiset tekevät kaupunkien väliset hyvät suhteet. Henkilökohtaiset kontaktit vievät asioita eteenpäin ja niitä kannattaa ylläpitää. Kotka ja Pietari tiivistävät edelleen yhteistyötään. Kaupunkien edustajat tapaavat 1.10. Pietarissa perinteisessä Kotka-päivässä. Agendalla on mm. lokakuussa allekirjoitettava sopimus, joka sisältää mm. yhteistyötä matkailuun, koulutukseen, kulttuuriin sekä mm. pienten ja keskisuurten huipputeknologiayritysten kansainvälistymisen tukemiseen ja innovaatioihin liittyen.

Kotka-päivänä esittelemme Kotkan Kantasatamaan suunniteltua ajanviete- ja outletkaupan keskusta. Valmistuttuaan vuonna 2017 se tulee olemaan myös pietarilaisille vetovoimainen matkailukohde, ensimmäinen laatuaan Suomessa. Päivän ohjelmaan kuuluu myös investointiseminaari, jossa esitellään yrityksille Suomen tarjoamia mahdollisuuksia. Seminaari on osa Rubicon- toimintaa, joka palvelee Suomeen sijoittuvia venäläisiä yrityksiä.

Kotka-päivään osallistuvat myös kotkalaiset oppilaitokset sekä useita näiden pietarilaisia kumppaneita. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu järjestää venäläisten kumppaneiden kanssa eLearning workshopin ja keskustelun startup-, yrittäjyys- sekä tutkimusyhteistyöstä. Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto on mukana tapaamassa ja sopimassa käytännön yhteistyöstä useiden pietarilaisten oppilaitosten kanssa.

Kiinnostus pienveneilyyn Itäisellä Suomenlahdella kasvaa. Merenkulun tutkimuskeskus Merikotkassa on alkamassa Itäisen Suomenlahden pienvenesatamien kehittämishanke, 30MILES. Sen rinnalle tarvitaan rantavaltiot kattava pienvenesatamaverkosto, mistä keskustellaan Kotka-päivän yhteydessä. Tavoitteena on, että vesitie yhdistäisi meidät jatkossa entistä paremmin.

Tieyhteydet meillä on hyvät. Matka Kotkan ja Pietarin välillä on lyhyt ja rakenteilla oleva E18 tie tulee lyhentämään sitä edelleen. Allegrolla pääsee jo nyt sukkelasti. Minä olen Pietarin Suomen asemalta lähtiessä kolmen tunnin päästä kotiovellani Kotkassa. Se havahduttaa aina- upea miljoonakaupunki niin lähellä. Toivon myös pietarilaisten ajattelevan, että me olemme lähellä. Kotka tarjoaa hengähdystauon suurkaupungin hälystä, kivan pikkukaupungin, jossa on mukava rentoutua, kokea mahtavia luontoelämyksiä ja tutustua Suomen Merimuseoon ja Itämeren kaloihin Maretariumissa. Juuri nyt sienimetsät kutsuvat- tervetuloa Kotkaan!

Terhi Lindholm
Kehitysjohtaja

 

*) Kirjoitus on julkaistu venäjänkielisenä fontanka.fi -verkkopalvelussa 25.9.2015.
Alkuperäinen kirjoitus löytyy täältä:
http://fontanka.fi/articles/22921/

 

15.8.2015 / Terhi Lindholm, kehitysjohtaja

Käytä vaikutusvaltaasi!

Sillä on iso merkitys, mitä ihmiset asuinpaikastaan puhuvat, kotikulmilla ja kauempana. Sinä olet kotikaupunkisi tärkeä lähettiläs ja ilmapiirin rakentaja! Kotkan-Haminan seutu on RAW by nature - luonnostaan vahva. Slogan kuvastaa rosoisuutta, historiaa ja kotkalaista asennetta. Konsepti herättää tunteita ja jää mieleen- mutta siitä ei kannata jäädä kiistelemään. Nyt tarvitaan kaikki mukaan kertomaan, että meillä on osaamista ja elinvoimaa!

Kaupungin elinvoima ei tule rakenteista vaan ihmisistä. Se ei tule yksin tasapainoisesta taloudesta, minkä eteen nyt tehdään töitä. Menestyksen ratkaisee se, että ihmiset laittavat itsensä likoon ja tekevät kaupungista kiinnostavan.

Muuttoliike ei enää perustu vain työpaikkoihin vaan yhä enemmän asumiseen ja arvoihin. Ihmiset tulevat, tuovat ja luovat työpaikkoja alueille, joissa on positiivinen tekemisen meininki ja viihtyisä asua. Monet yritykset kertovat kasvun esteeksi osaajien saatavuuden, koska seutua ei tunneta tai ei pidetä houkuttelevana. Viime vuosina tänne on investoitu paljon ja aluetta on kehitetty. Meillä on paljon hyvää mutta maineemme ei vastaa nykytilaa.

Kotkan ja seudun tunnettuutta rakennetaan johdonmukaisella markkinoinnilla. Yritysten osallistuminen on ratkaisevaa. Ota yrityksesi tai yhteisösi käyttöön RAW by nature - tunnus ja kerro olevasi osa vahvaa, tuoretta ja särmikästä seutua! Brändimateriaalia saa täältä: www.kotkahamina.fi

”Kaupunkipolitiikan tiekartta” -julkaisussa yhdeksi tulevaisuuden kasvualueista nimetään Tampere-Turku-Helsinki kolmio, johon sisältyy myös Kotkan-Haminan seutu. Voimme menestyä suurten imussa, mutta se ei toteudu ilman kaupunkilaisten ja yritysten osallistumista. Haastankin kaikki mukaan: hyvä sana tai teko päivässä, jonka voi jakaa tunnuksilla #kehukotka#merikaupunkikotka#rawbynature.
 

17.4.2015 / Terhi Lindholm, kehitysjohtaja

Mikä tarkoitus on kaupungin kesteillä?

Juhlavaatetta sovitellaan päälle monessa kotkalaiskodissa tänään. Illalla pidetään kaupungin yrittäjäjuhla Merikeskus Vellamossa ja paikalle odotetaan lähes kahta sataa yrittäjää. Juhlan huipennuksena julkistetaan vuoden yrittäjäpalkinto tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta yrittäjyyden ja elinkeinotoiminnan hyväksi. Palkinnon saajan nimi on salaisuus, joka selviää illalla. Mikä kotkalainen yritys sinun mielestäsi ansaitsisi palkinnon?

Miksi kaupunki järjestää yrittäjäjuhlan ja jakaa tällaista palkintoa? Tiivistettynä kyse on siitä, että kaupunki haluaa osoittaa arvostusta yrityksille ja yrittäjien tekemälle työlle ja tunnustaa yritysten tärkeän merkityksen.

Palkitsemalla esimerkillisen yrityksen, haluamme myös tuoda esille myönteisiä yritystarinoita, joita ei ole koskaan liikaa. Tarinat menestyvistä yrityksistä, pienistä tai suurista, luovat positiivista fiilistä ja kannustavat tekemään töitä ja yrittämään. Kun yritys palkkaa viisi tai kymmenen uutta työntekijää, se ei ylitä uutiskynnystä. Sen sijaan yt-uutiset kuuluvat kauas. Suurin osa työpaikkojen lisäyksestä nyt ja tulevaisuudessa tulee pieniin yrityksiin yksi työpaikka kerrallaan, nämä uutiset jäävät yleensä piiloon.

Yrittäjäjuhla on hetki juhlistaa yrittäjyyttä mutta myös oiva paikka yrittäjien verkostoitua keskenään ja kaupungin edustajien kanssa. Verkostoituminen on monella tavalla hyödyllistä ja vaikuttaa myös yhteishenkeen. Hyvä henki ja yrittämisen into vievät kaupunkia eteenpäin. Uusia työpaikkoja syntyy todennäköisemmin, kun ilmapiiri on hyvä. Hyvä yrittäjyysilmapiiri syntyy monesta tekijästä, mutta yhtenä tärkeimmistä on avoin ja sujuva yhteistyö. Tällaiseen kaupungin kannattaa sijoittaa, eikä pelkästään yhden juhlan verran vaan myös muulloin, kuuntelemalla yritysten tarpeita ja palvelemalla heitä entistä paremmin.

Yrittäjäjuhla on minulle mieluinen työtehtävä, illasta tulee varmasti taas mukava. Yrittäjät ovat aktiivista ja positiivista tekijäporukkaa, Raw by nature -vahvoja luonnostaan, kuten Kotkakin. Reipasta tekemisen henkeä juuri nyt tarvitaankin, sillä saadaan Kotka nousuun!

3.12.2014 / Terhi Lindholm, kehitysjohtaja

Kotkansaari on numero yksi

Olipa virkistävää päästä miettimään kaupunkikehittämisen tulevaisuutta innostuneiden ihmisten kanssa. Koolla olevalla porukalla – kaupunkipolitiikan tutkijoita, kaupunkiaktiiveja ja -asiantuntijoita, kuntien edustajia – oli yhteinen näkemys siitä, että keskustojen merkitys tulee kasvamaan, jopa niin, että keskustan elävyys ratkaisee kaupungin menestyksen.

Urbaanin elämän veto kasvaa erityisesti nuorempien ikäluokkien keskuudessa. Omakotitalo keskustan ulkopuolella ei ole selvä valinta perheen kasvaessa. Keskusta-asumisen helppoutta ja tapahtumia arvostetaan. Vapaa-aika, vaihtelunhalu ja vapaus valita korostuvat. Ei haluta omistaa kaikkea. Satsataan elämyksiin - täksi kesäksi merenrantamökki, ensi vuonna Ahvenanmaalle pyöräilemään, seuraavana kierretään lasten kanssa Aasiaa. Muualla tapahtuu jo lapsiperheiden muuttoliikettä keskustaan, uskon sen lisääntyvän vähitellen Kotkassakin. Meillä pitää siis olla perheille sopivia koteja niin keskustassa kuin vaikka Räskissä, Pihkoossa ja Hortolassakin.

Olemme sikäli onnellisessa asemassa, että meillä on oikea kaupunkikeskusta kivasti rajatulla alueella Kotkansaarella. Ruutukaava ja komeita kivitaloja, puistoa ja veistosta, musiikkia ja teatteria, kauppaa ja kahvilaa, uimalaa ja lenkkipolkua ja upeat merimaisemat kehyksenä. Merikeskus Vellamo ja Kantasatamaan tulossa oleva ajanvietekeskus vahvistavat keskusta-aluetta merkittävästi. Vetovoimainen keskusta on kaikkien kaupunkilaisten etu samoin kuin koko kaupungin alueella toimivien yritystenkin. Vastakkainasettelu on turhaa. Esimerkiksi Karhulaa ja sen vilkasta toria ympäristöineen pitää kehittää, mutta ykköskeskuksen tulee olla Kotkansaarella. Menestyvän kaupungin sydän on keskusta, jossa eri-ikäiset ihmiset asuvat, viihtyvät, käyvät töissä, kouluissa ja harrastuksissa. Se vetää matkailijoita puoleensa ja sen vaikutus kertaantuu koko kaupungin elinvoimaksi.

Keskusta huutaa opiskelijoita! Cambridgen yliopiston yrittäjyyden tutkimusjohtaja Shai Vyakarnam korosti täällä käydessään, että yrittäjyys ja kaupungin elinvoima ovat sidoksissa nuorten ja yrittäjien kohtaamiseen kahviloissa ja kinkereillä. Liputan siis vahvasti sen puolesta, että Kymenlaakson ammattikorkeakoulu muuttaa Kotkansaarelle kun Metsolan peruskorjaus tulee ajankohtaiseksi. Opiskelijat haluavat vuorenvarmasti itsekin keskustaan ja keskustakampus on oppilaitoksen vetovoimalle iso plussa.

Kaupunki on ihmisiä varten. Elävää keskustaa ei synny kaupunginvaltuuston päätöksellä. Onnistuminen on ihmisten innostuksen ja vuorovaikutuksen tulos, ja kaupungin tulee antaa sille edellytykset. Kaupungilla pitää olla vahva visio ja strategia, mutta ne tulee luoda yhdessä asukkaiden kanssa. Olemmeko kaupunkina ja kuntalaisina valmiita tähän? Tuskin täysin, mutta kokeiluja on tehty ja suhtautuminen on muuttunut suopeammaksi. Muutakin kuin kiinnostusta tarvitaan, kuten kollegani Markku Hannonen totesi ”Tosiasia on, ettei vuorovaikutus synny itsestään, vaan vaatii osaavia tekijöitä.” Yritämmekin kaupunkisuunnittelun kanssa löytää ratkaisuja, joilla saadaan aikaan lisää vuorovaikutusta – Kantasatama-hankekin kun jo itsessään vaatii sitä.

Helsingin reissu, ihmisten tapaaminen ja keskustelu, herätti ajatuksia. Kiitos tilaisuuden järjestäjille, arvostamalleni kaupunkien elinvoiman asiantuntijalle Eero Holstilalle ja yritykselle nimeltä MDI. Sain myös vinkin kirjasta Happy City: Transforming Our Lives Through Urban Design. Nyt odottelen sen kolahtavan postiluukusta. Lisää uusia näkökulmia? Toivottavasti! Ainakin ”Kotka, the Happy City” kuulostaa mukavalta minun korvissani.

17.10.2014 / Terhi Lindholm, kehitysjohtaja

Ankkuri on Kotkan elinvoiman kannalta iso mahdollisuus

Rakennemuutos kurittaa, työttömyysluvut huimaavat ja kaupungin talous on näiden takia kovalla koetuksella. Töitä tehdään hartiavoimin talouden oikaisemiseksi. Nyt on tärkeää hetkeksi nostaa katse budjettikirjasta kauas tulevaan. Minne haluamme mennä ja mitä pitää tehdä, jotta tulevaisuus on valoisa?

Kotka on nyt mielenkiintoisessa asemassa, lähtökuopissa. Nyt ratkaistaan lähdetäänkö vahvasti eteenpäin. Seudun kehittymisen miljardisymboleita ovat uusi E18-yhteys, Googlen investoinnit sekä seudulle tulossa olevat lukuisat kaupalliset keskittymät. Lisää investointeja haetaan, mutta se ei ole kaikki kaikessa. On ajateltava uudella tavalla. Työpaikat tuovat ihmisiä, mutta yhtä lailla ihmiset tuovat työpaikkoja muuttaessaan seudulle. Työpaikat eivät ole sidottuja ainoastaan fyysisesti sijoittuviin yrityksiin. Nopea tie ja teknologia mahdollistavat sen, että pääkaupunkiseudulla töissä oleva voi tehdä osan viikosta etätöitä ja nauttia Kotkassa asumisen eduista. Ja maksaa veronsa tänne. Mutta Kotkan täytyy olla kiinnostava, jotta ihmiset tekevät päätöksen muuttaa tänne.

Kotkan väestökehitys polkee paikallaan ja elinvoiman kannalta tärkeä syntyvyys on alhainen. Nuoret muuttavat isompiin opiskelukaupunkeihin. Miten saamme heidät tulemaan takaisin? Pian käynnistyvässä markkinointikampanjassa viestimme potentiaalisille paluumuuttajille. Olennaista heillekin on, että Kotkassa on jotain kiinnostavaa. Ihmiset ja erityisesti nuoret on otettava keskiöön elinvoiman kehittämisessä.

Mikä erottaa Kotkan niin monesta muusta kaupungista, jossa arki on sujuvaa ja asuminen kohtuuhintaista? Kotkan etu on noin tunnin yhteys pääkaupunkiseudulle ja lentokentälle, mutta myös oma kiinnostava profiili. Omaleimainen kulttuuri, satamakaupungin menneisyys, rosoisuus, särmikkyys, tuoreus – uusi markkinointikonseptimme kiteyttää sen sanoihin ”Raw by Nature, luonnostaan vahva”. Täällä pitää olla kiinnostavia kohteita ja tapahtumia. Tunnetta siitä, että täällä mennään eteenpäin kotkalaisella asenteella, ei kinata ja poljeta paikallaan. Näihin me voimme itse vaikuttaa ja kulttuurikaupunkina meillä on edellytykset Berliini- tai Kallio-ilmiöön, mikä vetoaa erityisesti nuoriin.

Kiinnostavampi Kotka on ollut tavoitteena, kun on suunniteltu Ankkurista yhteisöllistä luovien alojen ja liiketoiminnan keskusta - satamakaupungin historiaa kunnioittavaa uuden ajan kohtaamispaikkaa. Ankkuri on loistavalla paikalla linkittäen keskustaa ja Kantasatamaan suunnitteilla olevaa maailman luokan aktiviteettikeskusta. Ankkurissa kohtaavat nuoret, luovuus, kansainvälisyys ja kasvuyrittäjyys. Se tuo uutta sisältöä ja verkostoja nuorisotoimintaan ja kasvuyrittäjien tarvitsemaa yhteisöllistä toimitilaa. Ankkurista tulee vahva vetovoimatekijä seudun pelialan kannalta. Kyamkin kansainväliset projektit ja yrittäjyys tuovat kiinnostavuutta ja Kantasatama-hanke saa sopivan toimisto- ja näyttelytilan. Google on sitoutunut mukaan luovuuteen ja startup-yrittäjyyteen Ankkurissa. Googlen nimi ja läsnäolo avaa ovia maailmalle, jolloin Kotkan Ankkurista ja sen yrityksistä voi tulla kansainvälisesti hyvinkin kiinnostavia tarinoita. Ankkuri luo kymmeniä työpaikkoja startupeihin, mutta myös tuo työpaikkoja ja pendelöitsijöitä uudenlaisiin yhteiskäyttöisiin toimitiloihin. Tarvetta ja kysyntää yhteiselle tilalle ja toimintapaikalle on ollut jo pitkään. Ankkuri on jo nyt herättänyt paljon kiinnostusta kotkalaisissa yrityksissä. Startup-ilmiö on vahvasti rakentunut avointen ja innostavien yhteisöjen varaan, joista Suomen yritysmaailman viime aikojen tuhkimotarinat ovat kummunneet.

Ankkuri-päätökseen liittyvät kiinteistö- ja tonttijärjestelyt toisivat ensi vaiheessa kaupungille yli 2 miljoonan euron tulot. Investointitalouden puolelle tulisi runsaan miljoonan euron hankinnat. Nuoret saisivat uudet tilat, jolloin nuorisotalo Greippi voitaisiin myydä ja saada tuloja, eikä sen noin 1,5 miljoonan korjaustarve tulisi kaupungin kannettavaksi. Ankkuri-talon omistajaksi tulisi Cursor, joka vastaisi talon peruskorjauksesta ja operoinnista siten, että kaupungin tuki toiminnalle olisi reilut 100 000 euroa vuodessa.

Kaupunki päättää Ankkurista loka-marraskuun aikana. Mitä merkitsee, jos Ankkuri-hanke ei toteudu? Menetämme tärkeän eteenpäin menemisen symbolin ja mahdollisuuden nostattaa fiilistä erityisesti nuorten kaupunkilaisten keskuudessa. Jätämme hyödyntämättä Googlen kansainvälisen kiinnostavuuden ja sen avaamat mahdollisuudet. Meillä ei ole tarjota Startup-yrittäjille ja etätöitä tekeville uudenlaista yhteisöllistä työtilaa. Kantasatama-hanke jää vaille sitä tukevaa kiinnostavaa sisältöä. Kehittyvän Kantasataman liepeille jää surullisen tyhjä, arvokasta kulttuurihistoriaa huokuva talo, jolle mahdollisesti haetaan purkulupaa. Parin vuoden sisällä on päätettävä, mihin nuoret sijoitetaan kun toiminta Greipissä käy mahdottomaksi. Lisäksi mikäli Ankkuri ei toteudu, tulee kaupungin varautua ostamaan Kantasataman kehittämiseen tarvittavat varastorakennukset.

Ankkuriin liittyy monenlaista yksityiskohtaa ja laskelmaa. Kotkan elinvoiman kannalta Ankkuri on kuitenkin sellainen kokonaispaketti ja mahdollisuus, johon kannattaa satsata.

1.10.2014 / Terhi Lindholm, kehitysjohtaja

Ei vain Venäjä, Venäjä, Venäjä

Maailman talous ja Ukrainan kriisi askarruttavat ja syystäkin. Ollaanko seudun strategioissa satsattu liikaa Venäjään? Tehdäänkö kaikki mahdollinen uusien yritysten ja työpaikkojen saamiseksi seudulle?

Olemme ottaneet monen yrityksen ja asiantuntijan suosittaman linjan: katsotaan pitkälle tulevaisuuteen ja jatketaan Venäjä-yhteistyötä. Toki kriisi on muistutus siitä, ettemme saa olla vain yhden kortin varassa, siksi teemme aktiivisesti asioita moneen ilmansuuntaan. Nyt on hyvä aika toimia, kun uusi tieyhteys on nopeuttanut matkaa pääkaupunkiseudulle tuntuvasti.

Investoinneista käydään kovaa globaalia kilpailua. Tässä kentässä mekin teemme töitä ja yhteyksiä haetaan Brasiliaa myöten. Pakotetilanteen myötä Brasilia-yhteys on osoittautunut mahdollisuudeksi lisätä satamaliikennettä Kotkan ja Haminan kautta Pietariin ja Moskovaan. Nyt asioita työstetään brasilialaisten kanssa eteenpäin. Sataman vahvuuksilla haetaan seudulle myös investointeja mm. eurooppalaisten kontaktien kautta.

Uusi väline investointien hakemiseen on pian julkaistava uudenlainen konsepti seudun markkinoimiseen yrityksille, osaajille ja sijoittajille. Haluamme sen välityksellä tuoda esille seudun mahdollisuudet ja myös sen omaperäisyyden, rosoisuuden ja luontaisen vahvuuden. Näyttäviä, vahvan visuaalisia ”Raw by Nature – Kotkan-Haminan seutu” -kampanjoita ollaan suunnittelemassa.

Kotimaan matkailumarkkinointiin satsataan, ja alkuvuoden aikana kotimaan matkailijat seudulla ovatkin paikanneet venäläisten matkailijoiden notkahdusta. Plussan puolella ollaan pysytty majoitustilastoissa toisin kuin muu Suomi keskimäärin. Osuutensa tässä kehityksessä on varmasti sillä, että Kaakon matkailu on mm. satsannut markkinointiin Tampereen seudulla. Matkailua edistetään syksyn aikana myös Lontoossa, jossa markkinoidaan matkailukohteita sijoittajille.

Seudulle sijoittumista harkitsevia tai täällä jo toimivia yrityksiä halutaan palvella hyvin, jotta näillä olisi parhaat mahdollisuudet kasvaa ja luoda työpaikkoja. Olemme hiomassa sisäisiä käytäntöjä ja tiivistämässä verkostoa kaupungin ja tytäryhtiöiden välillä. Selkeät ja yhdenmukaiset toimintatavat luodaan niin, että jokaista yhteyttä ottavaa yritystä palvellaan asiakaslähtöisesti ja joutuisasti – ottipa yritys yhteyttä kehen tahansa meistä.

On tärkeää, että kuuntelemme yritysten ääntä heille suunnattujen palveluiden kehittämisessä ja seudun elinvoimaan liittyvissä asioissa. Myös päätös toteuttaa Tiennäyttäjät-teos Kyminlinnan maamerkiksi on monien yritysten mielestä tärkeä. Eräs yritys ilmasi asian suurin piirtein näin: ”Teos on yksi näkyvä lisä houkuttelemaan ostovoimaisia asiakkaita Kotkaan sekä paikkakunnalle sijoittuvia yrityksiä. Samalla hinnalla saisi kaksi sivun ilmoitusta Hesariin, mutta teoksen vaikutus on vuosikymmenten mittainen”.

Kantasatama-hanke, Kotkan ykkösjuttu elinkeinorintamalla, etenee hyvin. Kaupunki vastaa kaavoituksesta, liikenneratkaisuista, kaupunkikuvasta ja ympäristöstä, ja hankekehittäjä Kantasatamaan tulevista liikkeistä ja palveluista. Cursorin tiimi tekee tiiviisti töitä hankekehittäjän ja kaupungin tukena. Lisää tietoa hankkeesta on luvassa lähiaikoina, pysykää kuulolla.

30.4.2014 / Terhi Lindholm, kehitysjohtaja

Myähän käytii Moskovas!

Kotkan kaupunki ja kehitysyhtiö Cursor osallistuivat HaminaKotka Satama Oy:n ohella 22.-25.4 TransRussia-logistiikkamessuihin Moskovassa. Satama osallistuu messuille vuosittain, mutta kaupunki ja Cursor olivat koeluontoisesti mukana tänä vuonna. Kannattiko?

Keskiviikkona 23.4 pidimme hotellilla Business Breakfast - yritystilaisuuden venäläisille. Tilaisuudessa markkinoitiin Kotkan-Haminan seutua ja satamaa yritysten sijoittumispaikkana samalla kun tuotiin esille Rubiconin venäläisille yrityksille tarjoamia investointipalveluita. Pidin puheenvuoron Kotkan kaupungin puolesta seutua markkinoiden. Kaupallinen johtaja Kyösti Manninen HaminaKotka Satama Oy:stä kuvaili satamaa ja sen tarjoamia palveluja ja myyntijohtaja Harri Eela Cursorista satamasidonnaisen teollisuuden mahdollisuuksia BusinessMooring -hankkeen puolesta. Tilaisuus onnistui hyvin. Tila oli ääriään myöten täynnä, paikalla oli 50 venäläisten yritysten ja toimijoiden edustajaa ja siellä saatiin hyviä kontakteja mm. Moskovan teollisuus- ja kauppakamariin sekä logistiikkayritysten johtoa kouluttavaan organisaatioon.

Matkan tarkoitus oli myös tukea Kotkan-Haminan seudun logistiikkayrityksiä, joista kuusi oli mukana hakemassa kontakteja messuosaston ja Business Breakfast -tilaisuuden kumppaneina. En osaa vielä vastata miten yritykset nämä kokivat, mutta tulemme pyytämään palautetta.

Matkalla osallistuttiin Suomen suurlähetystössä uuden kansallisen logistiikka-alan yhteistyöverkoston FinnHUBin tilaisuuteen, jossa oli paljon HaminaKotka satamassa toimivia yrityksiä. Minulle tämä oli hyvä tilaisuus: paikallisten yritysten kanssa on aina hyvä vaihtaa kuulumisia ja lisäksi sain yhdestä keskustelusta mukaan palan pureskeltavaksi liittyen yrittäjyysilmapiirin parantamiseen. Tietysti suomalaisia voi tavata kotimaassakin, mutta eihän tämän takia Moskovaan tultukaan.

Kävimme tutustumassa myös Kantasataman hankekehittäjä Cameron Saywerin ostoskeskukseen, kesällä 2013 avattuun Fashion House Outletiin kun kerran lähellä oltiin. Hyvin toteutettu ja viimeistelty kokonaisuus, jossa oli vain kauppoja ja pari kahvilaa eli poikkeaa Kantasatamaan suunnitellusta monipuolista ajanvietettä ja palveluita sisältävästä keskuksesta. Käynti herätti kuitenkin luottamusta siihen, että hyvää jälkeä on saatu aikaan. Harashoo!

No, kannattiko lähteä? Markkinointitapahtumien tuloksia on hankala arvioida, mutta uusia kontakteja, yhteistyöavauksia ja hyviä keskusteluja käytiin. Kaupungin ei mielestäni jatkossa kannata olla mukana itse messuosastolla, mutta yritystilaisuuksia voisi järjestää uudelleen samalla kun messut keräävät logistiikka-alan päättäjiä koolle, jolloin mukanaolo on myös edullisempaa. Business Mooring -hankkeen kannalta osallistuminen olisi luontevaa sen tavoitteena kun on markkinoida seudun logistiikka- ja satama-alueita ja toimintaedellytyksiä yrityksille. Venäjän suuntaan on syytä edelleen panostaa, vaikka maan talous ja Ukrainan tilanne aiheuttavatkin hankaluuksia. Tätä henkeä messuilla oli mielestäni selvästi ilmassa.

4.6.2013 / Terhi Lindholm, kehitysjohtaja

Lisää yritysmyönteisyyttä ja työpaikkoja Kotkaan

Yrittäjyysilmapiiri Kymenlaaksossa on muuta maata selvästi huonompi. Syitä ja syyllisiä voi hakea, mutta olennaisempaa on löytää keinoja asian parantamiseksi. Siksi Kotkan kaupunki on lähtenyt yrittäjien kanssa yhteiseen Y4-hankkeeseen (Yrittäjyys Ylös Yhteiskunnassa Yhteistyöllä), jonka tavoitteena on saada yritysbarometrin luvut vähintään valtakunnalliselle keskitasolle. Nyt on myös aloitettu Kotkan elinkeinostrategian valmistelu seudullisen Kaakon kasvuohjelman jatkoksi. Elinkeinotoiminta on siis juuri nyt puheenaiheena monessa pöydässä.

Kunnan omalla elinkeinopolitiikalla ja päätöksillä voidaan vaikuttaa siihen, miten yrittäjyys ja työllisyys kehittyvät. Vanhoilla toimintatavoilla ei enää pärjätä, koska emme voi tukeutua suurteollisuuteen kuten ennen. Uudet työpaikat syntyvät pääasiassa pk-yrityksiin ja yrittäjiä tarvitaan paljon entistä enemmän. Muuttunut elinkeinorakenne vaatii uudenlaista asennoitumista ja toimintaa kunnilta. Yritysmyönteisyyteen pitää saada sitoutettua koko kunnan organisaatio poliittiset päättäjät mukaan lukien. Hyvä yrittäjyysilmapiiri tarkoittaa, että kunta ottaa yrittäjät huomioon ja arvostaa, kannustaa ja palvelee yrittäjiä. Onnistunut elinkeinopolitiikka on ihmislähtöistä ja perustuu aukottomaan yhteistyöhön.

Y4-hankkeesta viime aikoina käydyssä keskustelussa on ikävä kyllä tartuttu lähinnä uhkaan työpaikkojen ulkoistamisesta, vaikka kyseessä on laaja ja koko seudun menestyksen kannalta tärkeä hanke. Menestyvät yritykset tuovat lisää työpaikkoja ja tuloa kaupungille palveluiden järjestämiseen ja viihtyisän asuinympäristön luomiseen.

Suuri osa kaupungin päätöksistä vaikuttaa yrittäjiin. Tukevatko vai haittaavatko tekemämme päätökset yritysten toimintaa? Yritysten huomioiminen pitää saada arkipäiväiseksi osaksi kaupungin toimintaa, siksi Y4:n myötä Kotkassa tullaan kokeilemaan yritysvaikutusten arviointia.

Kunnan ja yrittäjien yhteistyön on oltava toimivaa kaikilla tasoilla. Päätöksenteon ja valmistelun on oltava joutuisaa, avointa ja tasapuolista. On huolehdittava, että tontteja ja toimitiloja on tarjolla ja perusinfra toimii. Hankinnoissa pitää hakea keinoja, joilla paikalliset yritykset voivat olla mukana kilpailussa. Uuden yrittäjyyden syntymistä ja yritystoiminnan jatkuvuutta pitää tukea. Yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä ja yrittäjyyskasvatusta pitää tukea, jotta nuoret työllistyvät ja rohkenevat perustaa omia yrityksiä.

Palvelujen osalta pitää punnita, mitä palveluja kaupungin on tarkoituksenmukaista tuottaa itse ja mitä yritykset tai kolmas sektori voivat tuottaa kaupungin palvelujen rinnalla. Samalla parannetaan palveluiden saatavuutta ja lisätään valinnanvapautta. Tutkimusten mukaan sekä asiakkaat että palvelujen tuottajat ovat tyytyväisiä palveluseteliin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen keinona, mutta palveluseteleiden käyttö on vielä vähäistä. Tällä saralla on syytä edetä, mutta toki hyvin suunnitellen.

Me voimme luoda hyvät edellytykset yrityksille menestyä ja hakea uusia markkinoita esimerkiksi hyödyntää kasvavat matkailijamäärät ja Venäjän mahdollisuudet. Kun kaupunki huolehtii vetovoimastaan ja sen esille nostamisesta, saadaan tänne houkuteltua niin yrityksiä, matkailijoita kuin osaavaa työvoimaakin. Olennaista on yrittäjien oman kehittymishalun lisäksi yhteen hiileen puhaltaminen kaikkien osapuolten välillä, myös yrittäjien kesken. Tuloksena on parempi yrittäjyysilmasto, menestyneemmät yritykset, parempi työllisyys ja lisää tuloja kunnille. Ei siis enempää eikä vähempää kuin lisää hyvinvointia kaikille.

29.1.2013 / Terhi Lindholm, kehitysjohtaja

Mistä niitä työpaikkoja oikein tulee?

Kotkan seudun työttömyysluvut ovat viime syksyn mittaan olleet erityisen huolestuttavia. Aiheellinen kysymys kuuluukin, mitä me kaupungin edustajat työpaikkojen eteen teemme? Joku on voinut saada vaikutelman, että sitä vain edustetaan ja matkustellaan. Teemme kuitenkin tilanteen parantamiseksi töitä monin tavoin ja ajatus seudun tulevaisuudesta on kirkkaana mielessä. Kaupunki ei voi itse luoda työpaikkoja - olla perustamassa yrityksiä tai tukemassa yksittäisten yritysten toimintaa. Meidän roolimme on luoda edellytyksiä yritystoiminnalle. Tätä korostetaan usein, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa?

Ensinnäkin yritämme katsoa pitkälle tulevaisuuteen, mitä sellaista näkyy, johon varautumalla seutu voi menestyä paremmin kilpailussa elinvoimasta, yrityksistä ja työpaikoista? Pidämme huolta, että seudun näkökulma otetaan huomioon elinkeinopolitiikassa kansallisesti. Haemme käyttökelpoisia ideoita muualta. Markkinoimme seutua sekä Suomessa että maailmalla hyvänä paikkana asua, yrittää ja vierailla. Näiden asioiden hoitamisessa ne työmatkatkin ovat välttämättömiä.

Käynnistämme hankkeita, joilla edellytyksiä luodaan. Esimerkiksi markkinoidaan seudun mahdollisuuksia kansainvälisille sijoittajille. Tehdään taustatyötä, jonka avulla yrittäjä tai sijoittaja voi kiinnostua tietystä kohteesta, kuten esimerkiksi ainutlaatuisen Kyminlinnan hyödyntämisestä matkailukäyttöön tai kauppakeskuksen rakentamisesta seudulle tai kylpylähotellista hienossa merellisessä ympäristössä. Tai palkataan henkilö juoksemaan kansainvälisen risteilyliikenteen varustamoissa markkinoimassa Kotkaa houkuttelevana välisatamana. Näitä asioita tehdään usein hankerahoituksella, jossa kaupunki rahoittaa osan ja osa haetaan yrityksiltä, yhteistyökumppaneilta, EU:lta ja valtiolta.

Matkailussa on valtavasti potentiaalia tulevaisuuden suurena työllistäjänä. Venäläisten matkailijoiden määrän ennustetaan ainakin kaksinkertaistuvan lähivuosina ja jopa viisinkertaistuvan viisumivapauden myötä. Itämeren risteilyliikennettä voidaan jo syystä kutsua teollisuuden alaksi, otettavaa sieltäkin siis löytyy. Uusi uljas E18-kehityskäytävä tuo meille paljon mahdollisuuksia kasvavien liikenne- ja henkilövirtojen myötä. Kun moottoritie valmistuu, on yrityksillä oltava palvelut viritettynä, jotta saadaan matkailijoita, asukkaita ja työpaikkoja seudulle. Tuemme kaupungin toimin kehityskäytävän hyödyntämistä seudun elinvoimaksi. Työssä edetään konkreettisin askelin, esimerkiksi tällä viikolla tavataan Pietarissa kaupungin johtoa ja mietitään mitä käytännössä voidaan tehdä yhdessä ja minkälaisin toimin.

Mitä muuta uutta on näköpiirissä? Pelialaan liittyy paljon mahdollisuuksia tuottoisan liiketoiminnan kasvulle, myös esimerkiksi opetuksellisten tai kuntouttavien pelien muodossa. Kymi Film Location tekee seutua tunnetuksi erinomaisena paikkana elokuvatuotannoille. Jo yksi iso tuotanto tuo kaupunkiin merkittävän määrän tuloja ja töitä. Viime kesänä kuvattu Leijonasydän-elokuva antoi meille vauhtia. Homma hoidettiin niin mallikkaasti pääasiassa yritysten toimesta, että Kotka sai mainetta elokuvapiireissä monipuolisena ja kohtuuhintaisena kuvauspaikkana pääkaupunkiseudun läheisyydessä.

Kaikki ei perustu hankkeisiin eikä aina edes uusiin juttuihin. Seudulle sijoittumista suunnittelevia yrityksiä palvellaan mahdollisimman hyvin esimerkiksi tarjoamalla sopivia tontteja ja auttamalla muissa yrityksen tarpeissa. Vähintään yhtä tärkeää on huomioida ja palvella seudulla jo toimivia niin pieniä, keskisuuria kuin suuriakin yrityksiä toimialasta riippumatta. Panostamme parhaillaan yritysilmapiirin parantamiseen ja jatkuvaan yhteistyöhön yritysten kanssa. Lisäksi ollaan ottamassa käyttöön yritysvaikutusten arviointia kaupungin päätöksenteossa, jotta muistetaan aina arvioida tehtävän päätöksen vaikutus yritysten toimintaan.

Tiukassa taloustilanteessa edellytysten luomiseen ei ole suuria summia käytettävissä. Kuntien kesken on tärkeää yhdistää voimat ja resurssit. On turha kilpailla sijoittuvista yrityksistä tai matkailijoista, nämä kun valitsevat itse itselleen sopivimman toimipaikan tai kohteen. Silti kaikki seudulla hyötyvät. Kukaan ei voi ennustaa mikä hanke osoittautuu täysosumaksi ja mikä jää vähemmän merkittäväksi. Pääasia on, että panostetaan parhaan tiedon ja uskon mukaan harkittuihin kohteisiin ja luodaan parhaat mahdolliset edellytykset tulevalle. Täällä hyvien yhteyksien varrella kahden suurkaupungin välissä, Suomen suurimman sataman kainalossa ja poikkeuksellisen hienossa ympäristössä on menestykselle oivat eväät.

13.12.2012 / Terhi Lindholm, kehitysjohtaja

Positiivista menemisen henkeä ilmassa

Vastikään minulla tuli täyteen puoli vuotta kehitysjohtajan tehtävissä. Samoihin aikoihin mietin mitä puhuisin henkilöstölle joululounaalla. Mitä kaikkea erityisen hyvää puolivuotiskauteen mahtuu? Paljonkin. Positiivista eteenpäin menemisen henkeä on kaikesta huolimatta ilmassa. Olemme suurten mahdollisuuksien äärellä: sijaintietumme Venäjän suhteen, matkailun ja erinomaisten yhteyksien myötä. Ja tärkeimpänä, on suuri joukko näkemyksellisiä ihmisiä, jonka kanssa asioita viedään eteenpäin.

Eilen minulla oli tilaisuus keskustella lastenkulttuurin valtionpalkinnon pokanneen Jouni Jalarvon kanssa. Kotkan kaupunginteatterin näyttelijä tunnetaan parhaiten Pesosena, Viiru-kissan hajamielisenä kaverina. Hän sanoi mielestäni hyvin, että haasteiden keskellä on tärkeää nostaa esille positiivisia asioita ihan yksittäisinä asioina. Konkreettiset onnistumiset pienemmissäkin asioissa innostavat esimerkkeinä eteenpäin.

Merkittävimpänä tulevaisuustyönä, johon nyt on panostettu, pidän Tukholma-Turku-Helsinki-Kotka-Pietari -kehityskäytäväkokonaisuutta. Syksyn aikana Kotka, Helsinki ja Turku ovat hakeneet ja juuri saamassa miljoona euroa hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen. Kotkan hyvät Pietari-suhteet ovat avainasemassa ja yhteistyö investoreiden hakemisessa on uudella kiinnostavalla alulla. Rubicon-palvelukonsepti on tässä avainasemassa.

Kehityskäytävää ollaan nostamassa Työ- ja elinkeinoministeriön toimesta yhdeksi maan keskeisimmäksi hankkeeksi, jossa painotetaan kasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä. Tästä voimme ottaa osan kunniasta Kotkaankin. Tärkeää on hyödyntää ja ennakoida E18-tien valmistuminen ja venäläismatkailijoiden moninkertaistuminen lähivuosien aikana. Tavaroiden ja ihmisten liikkuminen tulee lisääntymään tuoden mahdollisuuden yritystoimintaan ja uusiin työpaikkoihin seudulle. Kotkan seutu on tässä kokonaisuudessa pelipaikalla. Valppaana ja ketteränä pitää kuitenkin olla pelissä mukana, muuten ei voiteta.

Olen erityisen iloinen Kotkan kulttuurielämän ja tapahtumien laajasta skaalasta. Hienoa työtä kaikilta osallisilta! Pia Lunkan uusi pesti teatterikuraattorina tuo positiivisen tuulahduksen, jossa innostus näkyy ja kuuluu. Odotan mielenkiinnolla mitä tästä ensi vuonna kehkeytyy. Koripallomuseon siirtyminen pääkirjaston tiloihin tuo kirjahankintoihin merkittävän ja tervetulleen lisän. Koripallomuseolle yhteistyö kirjaston kanssa voi tuoda uusia ulottuvuuksia ja kävijöitä. Useita kulttuuritekoja tälle syksylle siis ja päälle vielä Jouni Jalarvolle annettu merkittävä kansallinen tunnustus.

Positiivisena pidän myös hyvin alkanutta yhteistyötä yrittäjien kanssa. On tärkeää, että kaupungilla on mutkattomat suhteet yrittäjiin ja teemme yhdessä töitä seudun yrittäjyysilmapiirin parantamiseksi. Yrittäjillä on eteenpäin menemisen tahtoa ja kiinnostusta osallistua seudun kehittämiseen. Valopilkku vuoden synkimpään aikaan on Kauppahallin avaaminen. Tilausta onkin jo ollut.

Matkailun osalta potentiaali on suuri ja oikeaan suuntaan ollaan menossa seudullisen yhteismarkkinoinnin Kaakkoi135°:n myötä. Työ on vasta alussa, mutta hynttyyt on pidettävä yhdessä, jotta pärjätään kasvavilla markkinoilla. Matkailupuolellakin tapaamani yrittäjät ovat kiitettävän yhteistyöhaluisia. Kuntien pitää pystyä samaan.

Kantasatamaan on tarkoitus saada jotain uutta ja elävöittävää jo ensi kesäksi. Aktiivisia ihmisiä on ollut alustavasti ideoimassa: leikkipuistoa, kaupunkiviljelmiä, konttikylää, koriskenttää ja kaikenlaista muuta. Mitä sinä haluaisit Kantasatamaan? Toivotan kaikki tervetulleeksi mukaan tekemään yhteistä tulevaisuuttamme!

 

Valitse blogi

Esa Sirviö
Kaupunginjohtaja
Esa Sirviö

Henry Lindelöf
Kaupunginjohtaja
(jäi eläkkeelle 1.5.2018)
Henry Lindelöf

Nina Brask
Kaupunginhallituksen
puheenjohtaja

Terhi Lindholm
Kehitysjohtaja

Liisa Rosqvist
Vanhustenhuollon johtaja

Antti Mattila
Liikuntajohtaja

Hannele Pajanen
Perhepalvelujohtaja

Markku Hannonen
Kaupunkisuunnittelujohtaja

Leena Ruotsalainen
Nuorisotoimenjohtaja

Heli Sahala
Sosiaalijohtaja

Juha Henriksson
Opetustoimenjohtaja
Juha Henriksson, opetustoimenjohtaja

Pirjo Puolakka
Maahanmuuttajatyön johtaja
Pirjo Puolakka

Pia Ruuskanen
Kotihoidon johtaja
Pia Ruuskanen

Kati Homanen
Terveysjohtaja
Blogikuva, Kati Homanen

 

Minna Uusitalo
Henkilöstöjohtaja
Minna Uusitalo

Raili Liukkonen
Varhaiskasvatusjohtaja
Raili Liukkonen

Marianna Ruonala
Kansliapäällikkö
Marianna Ruonala