Raili Liukkonen

Vaikuttavasta varhaiskasvatuksesta

Varhaiskasvatus on ollut monin eri tavoin päättyneen toimintakauden aikana valtakunnan median otsikoissa. Monesti se mitä valtakunnallisesti uutisoidaan, koskettaa jokaisessa kunnassa myös paikallista toimintaa ja herättää kysymyksen, ”entä miten meillä?” Varhaiskasvatuksessa ei olla pysähtyneisyyden tilassa vaan jatkuva kehittäminen ja kehityksessä mukana pysyminen sekä aktiivisuus haastavat kuntien varhaiskasvatuksen toimijoita.

Varhaiskasvatuksen vaikuttavuus ja merkitys lapsen oppimisen polun alkutaipaleena ja myös oppimispolun tasoittajana on nostettu monissa yhteyksissä esille.
Tätä vaikuttavuutta halutaan tutkia myös 5-vuotiaiden 20 tuntia viikossa toteutuvan maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilussa. Tähän kokeiluun Kotka pääsi mukaan 18 muun kunnan kanssa. Opetushallitus perustelee kokeilua tavoitteella nostaa 5-vuotiaiden varhaiskasvatuksen osallistumisastetta. Tarkoitus on myös kerätä tietoa ja kokemuksia mahdollisen kaksivuotisen esiopetuksen toteuttamisen suunnitelmia varten.
Olemme mielenkiinnolla mukana tässä hankkeessa ja päätös hankkeeseen mukaan lähtemisestä on yksi osoitus Kotkan lapsimyönteisyydestä.

Kotkan uuden kaupunkistrategian yhtenä tavoitteena on lasten ja perheiden hyvinvointiin panostaminen. Tähän sitoudumme varhaiskasvatuksessakin tavoitteenamme palvelu, joka vastaa perheiden tarpeisiin. Kuluneena vuonna olemme toimissamme melko hyvin onnistuneetkin, tämän kertoo huhtikuun lopulla toteutettu varhaiskasvatuksen asiakaskysely, josta Kotkan varhaiskasvatus sai kokonaisarvosanaksi 4,4/5.
Iloitsemme siitä, että olemme asiakasperheiden mielestä onnistuneet tehtävässämme. Kritiikkiä varhaiskasvatuksen asiakasperheet antoivat meille ajantasaisesta tiedottamisesta ja meidän onkin syytä paneutua tiedottamisen kehittämiseen edelleen.

Uuden varhaiskasvatuslain pitäisi tulla voimaan ennakkotiedon mukaan 1.8.2018. Valitettavasti näin kesälomien kynnyksellä odottelemme edelleen eduskunnan päätöstä uudesta laista ja suurin osa varhaiskasvatuksen henkilöstöstä kuuleekin sitten lomallaan tiedotusvälineiden kautta aloitammeko uuden toimintakauden elokuussa uuden lain ”alla” vai jatkuuko odottelu. Näin on hektistä tämä aika!

Voimaan tullessaan uusi varhaiskasvatuslaki tuo toimintaamme monia täsmennyksiä, joiden haltuunottoon ryhdymme uuden toimintakauden käynnistyessä. Asia, joka uudessa laissa nostetaan entistä vahvemmin varhaiskasvatuksen keskiöön varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä tai siitä päätettäessä on lapsen edun toteutuminen. Mikä voisikaan olla sitä tärkeämpää ja vaikuttavampaa!

Rentouttavaa kesää toivottaen

Raili Liukkonen
Varhaiskasvatusjohtaja
raili.liukkonen (at) kotka.fi

 

Valitse blogi

Esa Sirviö
Kaupunginjohtaja
Esa Sirviö

Henry Lindelöf
Kaupunginjohtaja
(jäi eläkkeelle 1.5.2018)
Henry Lindelöf

Nina Brask
Kaupunginhallituksen
puheenjohtaja

Terhi Lindholm
Kehitysjohtaja

Liisa Rosqvist
Vanhustenhuollon johtaja

Antti Mattila
Liikuntajohtaja

Hannele Pajanen
Perhepalvelujohtaja

Markku Hannonen
Kaupunkisuunnittelujohtaja

Leena Ruotsalainen
Nuorisotoimenjohtaja

Heli Sahala
Sosiaalijohtaja

Juha Henriksson
Opetustoimenjohtaja
Juha Henriksson, opetustoimenjohtaja

Pirjo Puolakka
Maahanmuuttajatyön johtaja
Pirjo Puolakka

Pia Ruuskanen
Kotihoidon johtaja
Pia Ruuskanen

Kati Homanen
Terveysjohtaja
Blogikuva, Kati Homanen

 

Minna Uusitalo
Henkilöstöjohtaja
Minna Uusitalo

Raili Liukkonen
Varhaiskasvatusjohtaja
Raili Liukkonen

Marianna Ruonala
Kansliapäällikkö
Marianna Ruonala