12.5.2018 / Leena Ruotsalainen, nuorisotoimenjohtaja

Kuka heitti ensimmäisen roskan?

Nuorten kokoontuminen on kautta maailman sivu, erityisesti kaupungistumisen myötä ilmiö, jota ei ratkaista kielloilla eikä käskyillä. Erityisesti kauppakeskukset, puistot ja muut julkiset tilat ovat nuorten mieleen. Nuoret haluavat olla tiloissa joissa on muita ihmisiä. Nuoret haluavat kokoontua kavereiden ja ystävien kanssa viettämään aikaa.

Nuoria on erilaisia ja nuorten erilaisia ryhmiä. Missään tapauksessa ei voi yleistää koskemaan ”kun ne nuoret”. Yleistys on vaarallinen.

Kaupungintalon rappuset on nuorille yksi paikka. Aurinkoisella ilmalla siinä on lämmin ja sieltä voi katsella mitä ympäristössä tapahtuu. En minäkään halua, että nuoret sotkevat, roskaavat, riehuvat ja aiheuttavat mielipahaa. Kyse on osaltaan välittämisen kulttuurista ja siitä miten myös aikuiset käyttäytyvät. Minua saatetaan vetää hihasta Pasaatissa: ”Hoida pois nuoret ja maahanmuuttajat”.

Liikkuvat nuorisonohjaajat ja etsivät nuorisotyöntekijät liikkuvat mahdollisuuksien mukaan siellä missä nuoret ovat. He keskustelevat nuorten kanssa ja pyrkivät keskustelun ja toiminnan avulla saada nuoret ymmärtämään omaa vastuutaan ympäristöstä ja muista kansalaisista.

Kaupungintalolla on valvontakamera ja nuorille on kerrottu, että tilannetta seurataan. Jos vahingontekoja tapahtuu, niin paras osoite on yleensä äiti, kuten nuorisonohjaaja sanoo. Kaupungintalon edustalle on tulossa roskikset.

Nuorten kanssa on järjestetty valokuvakurssi ja valokuvanäyttely Pasaatiin, skeittikursseja, kokkausiltoja jne. Erilaisia toimintamahdollisuuksia yritetään järjestää.

Nuorille on Kotkansaarella paikkoja. Yhteisötalo Messissä oli parhaimpana lauantai-iltana 99 nuorta. Saarella on sisäskeittihalli ja skeittipaikka Katariinassa. Puistot ovat hyvän sään aikaan nuorten suosiossa. Uimahalli ja muut liikuntatilat ovat nuorten kuten muidenkin asukkaiden käytössä. Nuoret voivat saada toimintarahaa erilaisten juttujen järjestämiseen ilman byrokratiaa.

Teini-ikäisten raajat kasvavat, mutta pää ei välttämättä yhtä nopeasti. Aikuisten tulisi ymmärtää nuorten kasvun kipuilut. Nuoret toivovat kunnioittavaa ja vastavuoroista kanssakäymistä. Aikuisilla on mahdollisuus, ja ehkä periaatteessa syvempi ymmärrys kanssakäymisen merkityksestä.

Luottamusta pitää rakentaa ja se vie aikaa. Voin olla naiivi, mutta se on ainut pitkäjänteinen tie pysyvämpiin muutoksiin.

Kuulun itse roska päivässä -liikkeeseen. Vien roskat roskikseen ja korjaan kävelyreiteillä muiden roskia. Otaksun, että roskat tippuvat herkästi kaiken ikäisiltä. Roska päivässä -liikkeeseen ei tarvitse liittyä vaan toimia.

 

12.1.2018 / Leena Ruotsalainen, nuorisotoimenjohtaja

Nuorissa tulevaisuus?

Kyseisen kliseen ilman kysymysmerkkiä kuulee silloin tällöin juhlapuheissa ja välillä arjessakin. Mitä se mahtaa tarkoittaa? Tiedätkö sinä?

Kotkan 16–24-vuotiaat ovat saaneet madonluvut 176 kunnan vertailussa. Kotka on sijalla kolme. Edelle kiirivät vain Äänekoski ja Lieksa. Sijaluku koostuu viidestä indikaattorista: nuorisotyöttömien osuus, koulutuksen ulkopuolelle jääneet, depressiolääkkeistä korvauksia saaneet, toimeentulotukea tarvitsevat ja rikoksista epäillyt.

Nuorisotyöntekijät toteuttivat nuorisotutkimuksen kouluilla ja 9-luokkalaisista 602 vastasi kyselyyn arvoista, asenteista ja tulevaisuuden suunnitelmista. Tutkimuksen tulokset vietiin takaisin kouluihin ja vastauksia syvennettiin yhteisillä keskusteluilla nuorten kanssa.

Nuorista 8 % ilmoitti asuvansa varmasti Kotkassa 5-10-vuoden päästä. Luonnollisesti nuoret pyrkivät opiskelemaan tai maailmalle, mutta sillä perusteella ei ole syytä vähätellä nuorten vastauksia. Nuorista 2/3 osaa suhtautui omaan tulevaisuuteen toiveikkaasti. Kotkaan nuorista suhtautui toiveikkaasti 1/3.

Kotkan ja nuorten toiveet ja tarpeet eivät kohtaa. Pitääkö olla huolissaan? Kyllä pitää, mutta ei mennä paniikkiin eikä rypeä ongelmissa. Nuorille tärkeitä asioita ovat vapaa-aika, ihmisoikeudet, oma terveys sekä rakkaus ja ihmissuhteet. Asioita, jotka meille kaikille ovat tärkeitä: tarve liittyä toisiin, toisista välittäminen ja henkinen tasapaino.

Kotkaa kuvaavat erittäin paljon tai melko paljon hyvä sijainti, turvallinen, luonnonläheinen ja hyvät koulutusmahdollisuudet. Erittäin vähän tai melko vähän Kotkaa kuvaavat yrittäjäystävällinen, hyvät työelämän mahdollisuudet, hyvä paikka toimia ja toteuttaa sekä nuorekas ja vetovoimainen.

Tulevan kevään aikana rakennetaan tulevaisuuden Kotkaa - juhlallisesti sanottuna kaupunkistrategiaa. Nuoret on otettava mukaan tulevaisuuden rakentamiseen ja jokaisen aikuisen on ponnisteltava sen eteen, että nuoret viihtyvät, vaikuttavat ja välittävät itsestä, toisista ja kaupungista. Vaikka nuoret lähtevät, he saattavat palata, jos heillä on myönteisiä kokemuksia ja mielikuvia.

Nuorille on tärkeää 35-vuotiaana pysyvä työsuhde, läheisiä ystäviä ja henkinen tasapaino. Työsuhdetta, määräaikaistakaan, on vaikea saada jos ei ole työkokemusta.

Haastan jokaisen aikuisen miettimään voisiko nuorille tarjota keikkatöitä WorkPilotsin kautta. Haastan jokaisen yrityksen miettimään onko mahdollista tarjota kesätyötä. Kotkan kaupunki tarjoaa nuorille 1998–2002 syntyneille 280 kiinnostavaa kesätyöpaikkaa. Haku avautuu 16.1. Kaikissa työhön ja muihin elämään liittyvissä asioissa jelppaa Kotkan Ohjaamo yhteisötalo Messissä. Myös vanhemmat ja muut aikuiset ovat tervetulleita.

 

27.5.2017 / Leena Ruotsalainen, nuorisotoimenjohtaja

Pasaatiin hyväksyttiin yhteiset pelisäännöt

”Murrosikä on jännää aikaa”, tuumasi yksi Kotkan kauppakeskus Pasaatin sääntöpalaveriin osallistunut nuori. Hän on aivan oikeassa. Vuorotteleva kaikkivoipaisuuden ja tarvitsevuuden tunne, kasvukipuilua raajoista päähän ja samanikäisten yhteiseen tekemiseen samaistumisen tarve.

Joskus tämä johtaa kauppakeskuksissa tempauksiin, jotka saavat työntekijät harmistumaan ja asiakkaat kiukustumaan. Sotketaan, mekkaloidaan, painitaan, juostaan ja riehutaan. Monesti ajattelemattomasti. Julkinen tila kuitenkin kuuluu kaikille, myös nuorille. Suurin osa vastasi samalla tavalla, kun nuoret ja nuorisotyöntekijät toteuttivat gallupkyselyn kauppakeskuksessa. Niinpä ulossulkemisen sijaan piti alkaa etsiä muita keinoja.

Kotkan nuorisotyö tarttui tilanteeseen ja kutsui koolle nuoria, nuorisotyöntekijöitä, järjestyksenvalvojia ja kauppakeskuksen edustajia. Myöhemmin mukaan liittyi Aseman Lapset ry kokemusten jakajana. Yhdessä todettiin, että tärkeintä on yhteinen keskustelu ja yhteisymmärryksen löytäminen. Ei paineta ”paniikkinappulaa” vaan mietitään pitkäjänteisiä ja mahdollisimman pysyviä ratkaisuja. Keskusteluissa on tärkeää avoimuus, luottamus ja tasavertaisuus.

Nuoret eivät ummistaneet silmiään oman toimintansa merkityksestä, mutta totesivat samalla, että yleinen asenne nuoria kohtaan on usein kielteinen. Nuoret kokevat, että monelle aikuiselle he ovat kuin ilmaa tai joutuvat kaikki leimatuiksi, jos pari kaveria hölmöilee. Nuorten mukaan esimerkiksi vartijoiden suunnalta joutuu toisinaan kokemaan ”tylytystä”.

Nuoret toivoivatkin tilaa keskustelulle. Monia aikuista ja ammattilaista vuorovaikutus nuorten kanssa epäilyttää. Pasaatinkin järjestyksenvalvojat pähkäilivät, että he menettävät auktoriteetin, jos nuorten kanssa ollaan tuttavallisia. Nuoret, nuorisotyöntekijät ja kauppakeskuspäällikkö painottivat, että auktoriteettia ei menetetä siitä syystä, että vuorovaikutus toimii ja kasvot tulevat tutuiksi. Päinvastoin – kunnioittava kohtaaminen voi monissa tilanteissa olla avain luottamuksen ja sitä kautta auktoriteetin rakentumiseen.

Kauppakeskuksen järjestyksenvalvonta jäi miettimään, voisiko nuoria osallistaa Päivä vartijana -kokeiluun. Samassa yhteydessä nuoret ehdottivat halauspäivätapahtumaa kaikille. Nuorten toiveissa on myös jonkinlainen oma oleskelupaikka, jossa olisi halpaa kahvia ja pullaa sekä enemmän roskiksia.

Kolmessa eri tapaamisessa keskustelu oli herkullista, hauskaa, huumoripitoista ja samalla vakavaa, vauhdikasta ja valtauttavaa. Jokaiselle. Yhteisesti hyväksyttiin Pasaatin 14 käskyä, joiden henki ei ole käskyttävä vaan lempeästi lähestyvä. Yhteistyö jatkuu syksyllä. Kylmän talvituiskun ajaksi Pasaatiin on suunnitteilla pop-up-tyyppinen vastaus nuorten tilatoiveeseen. Julkistamistilaisuuden kyselyyn vastasi lähes 100 eri-ikäistä. Heistä 34 ilmoittautui suunnittelemaan Pasaatiin järjestettävää toimintaa.

 

KAUPPAKESKUS PASAATIN 14 KÄSKYÄ:

1. KUNNIOITA KAIKKIA JA KAIKKEA KAIKKIALLA

2. RAUHA MAAN PÄÄLLÄ JA PASAATISSA

3. OLLAAN KAIKKI SIISTEJÄ TYYPPEJÄ

4. ÄLÄ SIÄ TÄÄLLÄ RIEHU, RAIVOO, HÄSLÄÄ TAI MÖLISE - RAUHASSA HYVÄ TULEE

5. ÄLÄ HIMOITSE LÄHIMMÄISESI TAI KAUPPAKESKUKSEN OMAISUUTTA - OSTA OMA(T)

6. KAIKKI ERILAISIA, KAIKKI SAMANARVOISIA

7. LIUKUPORTAILLA JA HISSEILLÄ ON TUNTEET - KÄYTÄ VIISAASTI JA VAROEN

8. KUKA HALUAA ELÄÄ LÄÄVÄSSÄ? LAITA ROSKAT ROSKIIN

9. SOTKEMINEN AIHEUTTAA TOISILLE PÄÄNSÄRKYÄ

10. HÄIRITSE ITSEÄSI, ÄLÄ MUITA

11. MUSA KUULOSTAA PAREMMALTA KUULOKKEISTA

12. MEET SIÄ KAUEMMAS RÖÖKILLE

13. TÄÄLLÄ ON KAMERAT - TULE KUVAAN

14. KULKUREITIT AUKI, PLEASE

KAUPPAKESKUS KUULUU KAIKILLE!

JOS TULEE HÄTÄ - LAITA VIESTI KAUPPAKESKUSPÄÄLLIKKÖ
sari.puhilas@cbre.com

TAI OTA YHTEYS VARTIJOIHIN 040 7242081

 

13.8.2016 / Leena Ruotsalainen, nuorisotoimenjohtaja

Kaupunki sykkii kaupunkilaisista

Mitä minä voin tehdä yhteisöni hyväksi ja kanssa? Paljon. Hyviä ideoita ja ajatuksia kannattaa ehdottaa. Ei ole yhdentekevää miten kaupunki sykkii elämää. Hyvät jutut syntyvät ruohonjuuritasolla ja vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa.

Nuoret ovat järjestäneet erilaisia oman näköisiään tapahtumia ja tilaisuuksia. Nopean toiminnan projektirahalla voi vähintään kolmen nuoren ryhmä tehdä ja jakaa muille itseään kiinnostavia asioita. Päätös tulee ääntä nopeammin.

Erittäin aktiivisen Hovinsaaren Pyöräpajan rinnalla kokeiltiin nuorten ehdottamaa mopopajaa Karhulassa. Tavoitteena on kehittää mopopajasta pysyvämpää.

Pyöräpajan porukoissa on valtavasti osaamista ja ideoita. Pyöriä on syntynyt erilaisista rämäosista lähes 200 ja ne ovat menneet tarpeeseen mm. turvapaikanhakijoille, jotka ovat olleet itse mukana rakentamassa. Kotouttaminen syntyy yhdessä tekemisestä.

Porukoissa on myös erilaisia kulttuurin ja taiteen ryhmiä ja tekijöitä. Pajasta löytyi Arto Tolsa -areenan seinämaalauksen taitajat.

Hyvät pyöräilymahdollisuudet kertovat kaupungista enemmän kuin tuhat sanaa. Nuorisotoimi hankki kolme pyörähuoltopistettä eri puolille kaupunkia. Paljon on vielä tehtävää, että pyöräily on tasavertainen osa kaupungissa liikkumista. Pyörällä saattaa kompastua korkeaan jalkakäytävän reunaan.

Nuoret valtaavat kaupungintalon ja Koko Kotka Neuloo -tapahtuma ovat osoituksia siitä, että luodaan toimintaedellytyksiä. Kumppanuustalo Viikarin lähes 140 yhdistystä ja ryhmää osoittavat, että kansalaistoiminta elää. Kotkassa kaiken ikäisillä on mahdollisuus rakentaa kansalaisyhteiskuntaa.

Tee ite - nuorisotoimi … ja kaupunki … jelppaa! Kotkan nuorisotoimi haluaa tehdä hyvää.

* * *

Kotkan Ohjaamon tavoitteena on järjestää toimintaa yhdessä nuorten ja nuorten aikuisten kanssa. Ohjaamo on yksi ovi toimintaan, tietoon ja tukeen. Jokaisella on vahvuuksia. Ne voi löytyä yhdessä. Jokaisella on tarve liittyä toisiin. Tule Pasaatiin sellaisena kuin olet.

Asioiden järjestelyä voi helpottaa, byrokratian kanssa voi elää - ystävällisyys, välittäminen, suvaitsevaisuus ja hyvän kierrättäminen kantaa ja kannattaa.

 

16.4.2016 / Leena Ruotsalainen, nuorisotoimenjohtaja

Olen hurahtanut vanhuksiin

Näin vastasi nuorten kesätyöntekijöiden ryhmähaastattelussa 16-vuotias tyttö, joka haluaa kesätöihin vanhustenhoitoon. Kotkan Ohjaamo on haastatellut lähes 420 nuorta kaupungin kesätöihin. Mahtavia, kiinnostuneita, motivoituneita ja innostuneita nuoria - ja valinta on vaikea. Jokaisessa nuoressa on vahvuuksia ja toiveita. Miten nuorten toiveet ja työnantajan tarpeet vastaavat toisiaan?

Tärkeintä on, että nuori valitaan työtehtävään, jossa hänen osaamistaan hyödynnetään. Vanhustentaloon, kulttuurituotantoon, päiväkotiin tai puistoon tarvitaan erilaista taitoa, tietoa ja asennetta. Jotkut ovat epäilleet, että työtehtäviin valitaan vain ne nuoret, jotka osaavat puhua ja ilmaista itseään monipuolisesti. Luulo ei ole tiedon väärtti.

Haastattelijoiden ammattitaitoa on kohdentaa työtehtävä ja nuori. Joissain tehtävissä tarvitaan sosiaalisia taitoja, toisissa fyysisiä ominaisuuksia, joissakin kokemusta ja joissain riittää innostus ja motivaatio. Monella nuorella on tulevaisuuden suunnitelmia, joissa kesätyö voi olla kokemuksena arvokas. Kesätyö voi vahvistaa nuoren kuvaa toiveammatista, eikä mitätöntä nuoren kannalta ole myöskään se, että kesätyö näyttää hyvältä cv:ssä.

Kaupungin kesätöitä haki 839 nuorta. Aikaisemmin kaikki kesätyöt arvottiin. Elämä ei ole vain arpapeliä ja nuorille on annettava tässäkin asiassa mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Tulevien kesätöiden hakijoista puolet arvottiin haastatteluihin. Vielä ei ollut rahkeita haastatella kaikkia. Toivottavasti tulevaisuudessa. Samalla voidaan ottaa ensimmäisen kesän kokemuksista oppia.

Hakijoista 65 eli reilu 7 % asuu muualla kuin Kotkassa, pääosin lähikunnissa kuten Haminassa ja Pyhtäällä. Hieman närää on herättänyt, että muutkin kuin kotkalaiset voivat hakea kesätöitä. Tämä on yleinen käytäntö ja perustuu yhdenvertaisuuslakiin. Käytännössä kotkalaisen nuoren kotipaikka voi olla Pyhtää perheen yhteishuoltajuuden takia. Kotkalainen nuori saattaa opiskella muualla ja hän on siirtänyt opiskelun ajaksi kirjat opiskelupaikkakunnalle. Kesätöihin valitaan 186 nuorta.

Salapoliisityöstä huolimatta kenelläkään ei ole selvillä kuinka moni nuori Kotkassa jää ilman kesätyöpaikkaa. Nuoret saavat kesätöitä mm. suoraan yrityksistä tai te-toimiston kautta. Joillekin nuorille ei varmaan avaudu kesätyöpaikan ovea. Nuori voi tulla pistäytymään ja kyselemään Ohjaamoon peruutuspaikkoja tai jopa uusia kesätyöpaikkoja. Ohjaamo sijaitsee kauppakeskus Pasaatissa torinpuoleisessa päädyssä.

Kotkan Ohjaamo on kaupungin ja yhteistyökumppaneiden yhteistä toimintaa. Ohjaamo on yksi ovi kaikille nuorille ja nuorille aikuisille. Ohjaamosta saa toimintaa, tietoa ja tukea koski asia työtä, koulutusta, vapaa-aikaa, vapaaehtoistyötä kotiseudulla tai ulkomailla, mielenmaisemallisia muutoksia tai muita elämän vaiheita, joita jokainen nuori voi kohdata. Myös nuorten vanhemmat ja läheiset ovat tervetulleita. Nuorten pompottamisen aika on ohi.
 

8.4.2016 / Leena Ruotsalainen, nuorisotoimenjohtaja

Taitavat miehet

”Parempaa hommaa ei voi olla”, sanailee avustava huoltomies, lähes 60-vuotias Antero Lemström, lempinimeltään Antsa. Hän on ollut pitkäaikaistyötön ja hänet palkattiin kaupungin nuorisotoimen leirialueiden avustavaksi huoltomieheksi. Antsa on yksi monista puoleksi vuodeksi työllistetyistä hienoista, jo sangen iästyneistä, miehistä. Jokainen on ollut erittäin ammattitaitoinen, motivoitunut, kiinnostunut ja innostunut työtehtävistä. Puoli vuotta hurahtaa kuin siivillä.

”Kaupungilla on mukavia ja ystävällisiä ihmisiä töissä. Kaikki tapaamani työntekijät ovat silmiinpistävän sitoutuneita. Silmät ovat avautuneet myös näkemään miten valtavan hienoa ja moninaista työtä nuorisotoimessa tehdään”, kuvailee Antsa. ”Monet asiat eivät näy vaan työt ja toiminnat soljuu”, hän jatkaa. Erityisen painokkaasti Antsa toteaa, että kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti kierrätetään tavaraa ja kalusteita: ”Kirpparilta on haettu mattoja”, hän naurahtaa.

Erityistä suitsutusta Antsalta saa leirialueiden kantava voima huoltovahtimestari Jukka Sinivalo. Hän on ammattitaitoinen junailija, joka tekee ennakoivaa työtä, varmistaa leirialueiden käyttäjien turvallisuuden ja pystyy toimimaan vaihtelevissa tilanteissa. ”Jukka lähtee liikkeelle heti jos putket on täynnä tai jossain leirialueella tapahtuu jotain yllättävää.” Leirialueilla tehdään pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä. ”Leirialueet on hyvin hanskassa”, Antsa toteaa. Jukan kovalevy on täynnä hiljaista tietoa. Antsa kysyykin miten se tieto saadaan jaettu nuoremmille tulevaisuuden toivoille?

Antsan ilme vakavoituu, kun hän pohtii kotkalaisten nuorten työtilannetta ja tulevaisuutta. Nuorten työttömyys huitelee korkeissa luvuissa. Nuorissa on tulevaisuus, kuten hän toteaa. ”Nuorille pitäisi löytää työpaikkoja. Suomi ei pelastu ilman, että saa töitä”. Nuoret tarvitsevat kannustusta ja palautetta.

Myös pitkäaikaistyöttömän työllistyminen on vaikeaa. Ikä painaa eivätkä ympäristön asenteet ole aina kannustavia ja rohkaisevia. Peiliin katsomisen paikka on kaikilla. Millä tavalla me itse asennoidumme elämän ehtoopuolella oleviin miehiin ja naisiin? Johtuuko se meidän ennakkoluuloista ja -käsityksistä? Kaikissa nuorisotoimen leirialueille palkatuissa miehissä on voimaa, osaamista ja kokemusta. Vuorovaikutus on kaksipuolista. Samoin arvostus

Kotka maksaa vuosittain ns. Kela-sakkoja 8 miljoonaa euroa työttömyyden pitkittymisestä. Rahalle olisi käyttöä paikanpäällä. Olemmeko kaivaneet kaikki kivet ja kannot, jotta tekeville ihmisille löytyisi työtä ja tekemistä? Alussa vaikka päivän viikossa.

 

 

25.8.2015 / Leena Ruotsalainen, nuorisotoimenjohtaja

Sosionomiopiskelijan varjoharjoittelu nuorisotoimenjohtajan kanssa

Vuoropuhelu opiskelijan ja nuorisotoimenjohtajan kesken

Joskus käy onnekkaasti opiskelijallekin. Opiskelen Kyamkissa sosionomiksi, ja kun minulle selvisi pari viikkoa ennen ensimmäisen opiskeluvuoteni harjoittelun alkua, että on muitakin vaihtoehtoja harjoittelupaikaksi kuin päiväkoti, rohkaisin mieleni ja soitin Kotkan nuorisotoimenjohtajalle saatuani vinkin opettajaltani, että kyseessä on ”hyvä tyyppi”. Vastaajaan jätetty viesti poiki puhelinkeskustelun, puhelinkeskustelusta seurasi sähköpostien vaihtelu, ja viikkoa myöhemmin olimme sopineet alustavasti harjoittelun luonteesta.

Koska olen jo hieman varttuneempi, ja luonteeltani omatoiminen, päädyimme ”job shadowing” -tyyliseen harjoittelumalliin. Kuuden viikon ajan seuraisin huhti-toukokuussa nuorisotoimenjohtajan arkea byrokratian viidakossa, ja samalla tutustuisin omatoimisesti nuorisotyön yksikön toimintaan ja työntekijöihin. Harjoittelu vaikutti haastavalta, mutta samalla mielenkiintoiselta tavalta tutustua nuorisotyöhön.

Ja mielenkiintoistahan se olikin, kuusi viikkoa lensi kuin siivillä. Jokainen päivä oli erilainen ja omalla tavallaan kiinnostava. Vaihtelu tosiaan virkisti, päiväohjelmat vaihtelivat kymmenen tunnin kokousmaratoneista saksalaisen nuorisotyödelegaation turistioppaana toimimiseen, ja pitkänkään päivän jälkeen en koskaan tuntenut oloani väsyneeksi. Ja hyvä niin, sillä tietoa ja havainnoitavaa riitti.

Opin kokousten kautta paljon Kotkan kaupungin organisaatiosta ja työtavoista, ja kokouksien välillä käydyt keskustelut nuorisotoimenjohtajan kanssa avasivat epäselviksi jääneitä detaljeja. Nuorisotiloihin tutustuminen antoi minulle mahdollisuuden seurata nuoriso-ohjaajien arkea, ja heidän mahtavaa taitoaan kohdata nuoria yksilöllisesti, juuri sillä nuoren kaipaamalla tavalla. Haastattelin myös yksikön työntekijät koskien heidän arvojaan ja ammattietiikkaansa, ja nämä keskustelut kertoivat minulle enemmän nuorisotyöstä kuin mikään lukemani oppikirja.

Aktiivinen otteeni harjoittelussa poiki myös haastavan logistiikkapähkinän, kun mutkien kautta päädyin vastaamaan Dreamwall-tapahtuman viidensadan koululaisen järjestämisestä oikeisiin työpajoihin oikeaan aikaan. Ne kaksi päivää vasta nopeasti menivätkin. Harjoittelun päätteeksi kerroin vielä koko yksikölle havaintojani heidän työstään ja toimintatavoistaan ulkopuolisen tarkkailijan silmin nähtynä.

Kokonaisuudessaan harjoittelu nuorisotoimenjohtajan varjona oli mahtava kokemus. Opin paljon nuorisotyöstä sekä Kotkan kaupungin toiminnasta yleisesti, ja parhaimpina hetkinä tunsin olevani pikemminkin töissä kuin harjoittelemassa. Jos sekä ohjaajalla että opiskelijalla on avoin asenne harjoittelua ja sen tuomia mahdollisuuksia kohtaan, voi työpaikkavarjoilu olla erittäin palkitseva ja tehokas tapa tutustua ammattiin tai toimialaan. Minulle tämä oli ehdottomasti ensimmäisen opiskeluvuoteni kohokohta. Tästä onkin hyvä jatkaa kesälomalle, lukuisten remonttien ja muutaman kesäkurssin pariin. Lopuksi vielä kiitokset Leena Ruotsalaiselle hienosta mahdollisuudesta!

Juha Leskinen

 

Varjostetun jälkikirjoitus

”Jos et vastaa, alan häiriköimään”, jätti Juha vastaajaan viestin. Tiesin heti, että toisessa päässä on ”timantti”. Yhteinen varjostustaival alkoi lupaavasti ja päättyi loistavasti. Varjoharjoittelijan tulee olla omapäinen, itsenäinen, oma-aloitteinen, pelkäämätön, utelias ja rohkea.

Juhan harjoittelutavoitteet asetettiin väljästi. Nuorisotyössä ja monitoimijaisessa yhteistyössä ei voi täysin tietää mitä edestään löytää. Oppiminen on jokapäiväistä leipää.

Varjostettavan tulee kannustaa harjoittelijaa tarkkailemaan ulkopuolisin silmin miten johdetaan, vuorovaikutetaan ja tehdään kaupunkilaisten kanssa tärkeitä asioita. Kaupunki ei ole palvelujen tuotantolaitos vaan kansalaisyhteiskunnan tukija ja vahvistaja.

Harjoittelun aikana Juhan kanssa käydyt keskustelut havainnoistaan oli minulle ja koko nuorisotoimelle tärkeintä antia. Keskinäinen vuorovaikutus oli avointa, hedelmällistä ja silmiä avaavaa.

Juha haastatteli nuorisotoimen kaikki työntekijät. Arvokkain anti oli, että työntekijöillä oli eri sanoin puettuna yhteinen näkemys ihmiskäsityksestä ja arvoista. Nuorisotoimella on, sivumennen sanoen, maailman paras henkilökunta.

Olen iloinen, että Kotkan kaupunki voi tarjota harjoitteluun erilaisia mahdollisuuksia. Varjoharjoittelu tai job shadow antaa mahdollisuuden tarkastella kaupungin toiminnan kokonaisuutta, päätöksentekoa, johtamista ja moniammatillisuutta. Samalla varjoharjoittelulla on kaupungin julkisuuskuvaa vahvistava vaikutus. Juha on harjoittelun jälkeen paras markkinoimaan ja kertomaan Kotkan kaupungin panoksesta kaupungin kehittämiseen. Kaupungilla työskentelee mahtiporukkaa.

Suosittelen lämpimästi kaikille päälliköille ja työntekijöille varjoharjoittelijan ottamista työssäoppimiseen.

Nuorisotoimenjohtaja Leena Ruotsalainen
Minua saa häiritä leena.ruotsalainen@kotka.fi 040 779 0162

 

11.4.2015 / Leena Ruotsalainen, nuorisotoimenjohtaja

Demokratiaa ja dialogia

Kansanvaltaa ja keskustelua. Olen seurannut Kotkan maailmankaikkeutta kahdeksan kuukautta. Kyllä, olen edelleen rakastunut Kotkaan. Joitakin syvempiä mielenmaisemallisia kuvia on piirtynyt mielentauluuni. Oli sitten kyse Kymistä, Karhulasta tai Kotkasta. Maisema on moninainen ja monitahoinen.

Ymmärrän hyvin, jos minua pidetään hieman vierasmaalaisena. Johan sukunimi viittaa siihen ;). Tykkään kotkalaisista, mutta monille - minullekin - paikallisen identiteetin erityinen korostaminen missä tahansa on muualta tulleita poissulkeva. Mikä meitä yhdistää?

Olen sukeltanut monin tavoin elämäntavalliseen kotkalaiseen todellisuuteen. Edustan kansalaisyhteiskuntanäkökulmaa, jossa kaupunkilaiset ovat keskiössä. Kotkan kaupunki ei ole palvelukoneisto vaan vuorovaikutuksessa kaupunkilaisten kanssa syntyy sykettä, säpinää ja välillä särmää. Sellaista elämä on.

Nuorisotoimenjohtajana katson useimmiten (teini)silmälasien läpi. Näen mustan aukon, jossa keskinäinen kanssakäyminen eri-ikäisten kesken ei välttämättä toimi.

”Meijän porukassa on potentiaalia tehdä vaikka mitä. Jotenkin hommat eivät vain edisty. Porukalla on hienoja mielipiteitä ja värikkäitä näkemyksiä”, toteaa Kotkan nuorisovaltuuston maskuliinista siipeä edustava nuori.

”Nuorten ja päättäjien välinen vuorovaikutus ja yhteistyö on vähäistä. Mielestäni sitä pitäisi lähteä kehittämään”, korostaa samaa valtuustoa edustava feminiininen taho.

Nuorisovaltuuston, tuttavallisemmin Nuvan, mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin, on yritetty edistää. Vaikuttaa siltä, että nuoria vähätellään. Päätöksentekijät ajattelevat, että homma on hoidettu, kun on perustettu nuorisovaltuusto. Virkamiehet ovat joskus tottumattomia kanssakäymään nuorten kanssa. Enkä oikein tiedä mitä kaupunkilaiset ajattelevat nuorista. Onko nuoruus useimmille ylimenokausi, josta pitää päästä mahdollisimman nopeasti ohi?

Olen kuitenkin vahvasti sitä mieltä, että nuoret ovat merkittäviä toimijoita kaupungissa. Mahdollisuus vaikuttaa asioihin on nuorten toive ja tarve. Dialogi on hyvää vuorovaikutusta ja yhdessä ajattelua.

Kotkalla ei ole varaa vähätellä nuoria. Olen vakuuttunut siitä, että nuorten myönteinen kokemus kotikaupungista kantaa hedelmää. Monet lähtevät opiskelemaan. Maailmalle, kyllä! Monet palaavat - jos kokemus arjesta ja juhlasta on nuorille myönteinen.

Nuva on ottanut demokratiaa sarvista. Oleellista ei ole istua aikuisten määrittelemissä edustuksellisen demokratian malleissa ja tuoleissa. Oleellisinta on päästä mukaan asioiden valmisteluun. Joitakin hyviä kokemuksia on syntynyt. Nuoret ovat olleet mukana Kantasataman työpajoissa ja Kotkansaaren tilajärjestelyjen ideoinnissa. Nyt valmistellaan nuorten matalan kynnyksen kaikille nuorille suunnattua kahvilatyyppistä yhdestä ovesta löytyvää paikkaa, jonne ei tarvitse tulla ongelmaleima otsassa.

Nuoret ovat itse asiantuntijoita, mutta se ei synny ilman toimivaa dialogia aikuisten kanssa.

Demokratia on liian kallis asia jätettäväksi ammattilaisille.

Annetaan nuorille tilaa ja ollaan mukana samassa tilassa.

 

Valitse blogi

Esa Sirviö
Kaupunginjohtaja
Esa Sirviö

Henry Lindelöf
Kaupunginjohtaja
(jäi eläkkeelle 1.5.2018)
Henry Lindelöf

Nina Brask
Kaupunginhallituksen
puheenjohtaja

Terhi Lindholm
Kehitysjohtaja

Liisa Rosqvist
Vanhustenhuollon johtaja

Antti Mattila
Liikuntajohtaja

Hannele Pajanen
Perhepalvelujohtaja

Markku Hannonen
Kaupunkisuunnittelujohtaja

Leena Ruotsalainen
Nuorisotoimenjohtaja

Heli Sahala
Sosiaalijohtaja

Juha Henriksson
Opetustoimenjohtaja
Juha Henriksson, opetustoimenjohtaja

Pirjo Puolakka
Maahanmuuttajatyön johtaja
Pirjo Puolakka

Pia Ruuskanen
Kotihoidon johtaja
Pia Ruuskanen

Kati Homanen
Terveysjohtaja
Blogikuva, Kati Homanen

 

Minna Uusitalo
Henkilöstöjohtaja
Minna Uusitalo

Raili Liukkonen
Varhaiskasvatusjohtaja
Raili Liukkonen

Marianna Ruonala
Kansliapäällikkö
Marianna Ruonala