Blogikuva, Kati Homanen

18.11.2017 / Kati Homanen, terveysjohtaja

Miten menestyä?

Menestys ei ole sattumaa, sanotaan.
Miten saamme rakennettua Kotkaan ja koko maakuntaan sellaisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmän, joka vastaisi niin kansalaisten kuin ammattilaisten tarpeita? Meidän on rakennettava järjestelmä, joka tuo aitoa yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten välille ja toisaalta sellainen joka tyydyttää kansalaisten tarpeita.

Jo lähitulevaisuudessa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottaminen ja niiden saavuttaminen uudistuu. Tähän saakka palvelut on saatu toiminta- ja vastaanottopisteistä. Tulevaisuudessa palvelut siirtyvät asiakkaiden mukana nykyistä enemmän kotiin, työpaikalle ja vapaa-aikaan. Nyt meidän on viimeistään aika alkaa ymmärtämään alan innovaatiot uudella tavalla ja alkaa valmistella sekä toteuttaa niitä.

Kuluneen vuoden aikana Kotkan terveydenhuollon palveluita on kehitetty tiiviissä tahdissa. Henkilöstö on ollut aktiivisesti mukana vaikuttamassa kehityksen kulkuun. Terveydenhuoltoon on lisätty henkilöstöresurssia, jonka avulla peruspalveluiden saatavuutta on nostettu mm. keskittämällä puhelinpalvelu. Sähköisten palveluiden mukaanotto entisten toimintojen lisäksi on antanut kansalaisille mahdollisuuden valita esimerkiksi miten ja missä varaa aikaa terveydenhuollon palveluihin. Uudet matalan kynnyksen toimintamallit, kuten Nopsa, mielenterveys- ja päihdepotilaiden ja palveluohjaajan vastaanotot terveysasemilla ja suunterveydenhuollon liikkuva palvelu mukautuvat kansalaisten erilaisiin tarpeisiin.

Mutta kehitystyön on edelleen jatkuttava. Vaikka tällä hetkellä tulevasta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta ei ole tarkkoja tietoja joiden varaan voisi toimintoja suunnitella, on jatkettava peruspalveluiden vahvistamista ja uskallettava katsoa rohkeasti tulevaan. Menestymisen edellytys tulevaisuudessa on, että osaamme nyt tehdä selvät tavoitteet, joilla kohti tulevaisuutta suunnataan. Ja pitää ymmärtää mitä todella tavoittelemme. On oltava oikea asenne, jatkuva intohimo toimintojen kehittämiseen, draivi ja tilannetaju. On analysoitava, mittaroitava ja kyseenalaistettava aiempia tekemisiä.

Miten siis onnistumme antamaan palveluistamme hyvän vaikutuksen ja brändäämään toimintamme? Ei riitä, että osaamme asiamme, tärkeää on millaisen vaikutelman palvelumme synnyttää. Tulevaisuudessa meidän on huomioitava tarkemmin ja paremmin palveluidemme vaikuttavuuden arviointi sekä opittava mainontaa ja viestintää.

 

Valitse blogi

Esa Sirviö
Kaupunginjohtaja
Esa Sirviö

Henry Lindelöf
Kaupunginjohtaja
(jäi eläkkeelle 1.5.2018)
Henry Lindelöf

Nina Brask
Kaupunginhallituksen
puheenjohtaja

Terhi Lindholm
Kehitysjohtaja

Liisa Rosqvist
Vanhustenhuollon johtaja

Antti Mattila
Liikuntajohtaja

Hannele Pajanen
Perhepalvelujohtaja

Markku Hannonen
Kaupunkisuunnittelujohtaja

Leena Ruotsalainen
Nuorisotoimenjohtaja

Heli Sahala
Sosiaalijohtaja

Juha Henriksson
Opetustoimenjohtaja
Juha Henriksson, opetustoimenjohtaja

Pirjo Puolakka
Maahanmuuttajatyön johtaja
Pirjo Puolakka

Pia Ruuskanen
Kotihoidon johtaja
Pia Ruuskanen

Kati Homanen
Terveysjohtaja
Blogikuva, Kati Homanen

 

Minna Uusitalo
Henkilöstöjohtaja
Minna Uusitalo

Raili Liukkonen
Varhaiskasvatusjohtaja
Raili Liukkonen

Marianna Ruonala
Kansliapäällikkö
Marianna Ruonala