14.11.2015 / Jari-Pekka Väisänen, talouspäällikkö

Elämä jatkuu

Kaupungin talousarvio vuodelle 2016 on edennyt kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Jo aikaisemmin tehtyjen päätösten lisäksi ensi vuoden talousarvioon on lisätty uusia talouden tasapainotukseen liittyviä toimenpiteitä yli 7 miljoonan euron edestä. Suuri osa näistä toimenpiteistä näkyy myös muutoksina kaupungin tarjoamien palveluiden tasossa.

On luonnollista, että huomio kiinnittyy säästötoimenpiteiden näkyviin vaikutuksiin. Esimerkiksi katujen kunnossapitoon, lasten koulupäivään, liikuntavuorojen maksullisuuteen ja kirjastopalveluiden laajuuteen kohdistuvat mahdolliset muutokset vaikuttavat kaupunkilaisten arkeen. Näiden lisäksi kaupunki toteuttaa paljon hallinnollisia ja toiminnallisia muutoksia, jotka eivät suoraan näy asukkaalle. Muutoksia tehdään esimerkiksi yleishallinnossa, tutkimuksen ja kehittämisen tuessa sekä toimitilojen hoitamisessa.

Kun säästöpaineet ja kululeikkaukset voidaan kohdentaa monella tapaa, on inhimillistä, että omaan ja lähimmäisen arkeen liittyvät muutokset aiheuttavat eniten keskustelua. Samoin kuin valtio, myös kaupunki pyrkii jakamaan taakkaa oikeudenmukaisesti kaikille, vaikka sellaista mallia, jossa kaikki osallistuisivat samalla osuudella yhteisiin talkoisiin, ei tälläkään puolella ole löydettävissä.

Yhtä aikaa, kun tasapainotustoimenpiteet saavat suuren huomion, on hyvä huomata, että kaupungin toiminnassa on paljon asioita, jotka eivät ole muutoksen kohteena. Ensi vuonna kaupunki palvelee suoraan, sekä epäsuorasti yhteistyökumppaneidensa kautta, asukkaitaan yli 400 miljoonan euron kokonaispanoksella. Vanhuksia, sairaita ja loukkaantuneita hoidetaan, lapsille tarjotaan päivähoito ja koulu, kunnallistekniikasta huolehditaan, kaupunkikuvaa suunnitellaan sekä kehitetään ja liikunnan, kulttuurin sekä nuorison palveluita on tarjolla koko Kotkan alueella.

Elämä jatkuu, vaikka talouden tasapainottaminen edellyttää tinkimään hiukan jo aiempina vuosina saavutetusta hyvinvoinnin tasosta.

Jari-Pekka Väisänen
Talouspäällikkö
jari-pekka.vaisanen (at) kotka.fi
 

 

 

Valitse blogi


Henry Lindelöf
KaupunginjohtajaHenry Lindelöf

Nina Brask
Kaupunginhallituksen
puheenjohtaja

Terhi Lindholm
Kehitysjohtaja

Liisa Rosqvist
Vanhustenhuollon johtaja

Antti Mattila
Liikuntajohtaja

Hannele Pajanen
Perhepalvelujohtaja

Markku Hannonen
Kaupunkisuunnittelujohtaja

Antti Karjalainen
Kulttuurijohtaja

Leena Ruotsalainen
Nuorisotoimenjohtaja

Heli Sahala
Sosiaalijohtaja

Juha Henriksson
Opetustoimenjohtaja
Juha Henriksson, opetustoimenjohtaja

Pirjo Puolakka
Maahanmuuttajatyön johtaja
Pirjo Puolakka

Pia Ruuskanen
Kotihoidon johtaja
Pia Ruuskanen

Kati Homanen
Terveysjohtaja
Blogikuva, Kati Homanen