19.8.2016 / Henry Lindelöf, kaupunginjohtaja

Kotka nousee aina

Me olemme Kotkassa selvinneet sodista ja lamoista. Tulemme selviämään nytkin. Kotka on käännekohdassa kohti parempaa. Tämä tulee konkretisoitumaan lukuisina hankkeina. Me olemme luomassa satoja uusia työpaikkoja ja se tulee olemaan pohja Kotkan hyvinvoinnille. Kaupunki tasapainottaa taloutensa. Näin pystymme pitämään yllä laadukkaat palvelut ja huolehtimaan kaupungin elinvoimasta.

Kantasatamaan on valmisteilla ainutlaatuinen ajanvietekeskus ja lisäksi ammattikorkeakoulun kampus opiskelijoineen on tulossa elävöittämään keskustan aluetta tulevaisuudessa.

Kotka tulee olemaan hyvässä nousukiidossa ensi kesänä, kun suurten purjelaivojen tapahtuma The Tall Ships Races täyttää kaupungin sadoilla tuhansilla ihmisillä.

Meillä on tilaisuus näyttää koko Suomelle mallia, miten kurssi käännetään vaikeuksista voittoon. Nousu on meidän omissa käsissämme ja haluamme kaikki mukaan tähän uudistumisen tarinaan.

Haluan tässä kertoa, miten kaupunginjohtajana näen tulevaisuutemme:
 

Työllisyys

Pidän hyvin todennäköisenä, että kaupunkiimme syntyy vielä tänä vuonna yli 700 uutta työpaikkaa. Lähikuukausi tullee osoittamaan onnistummeko tässä.

Talous

Kaupunki tasapainottaa taloutensa syyskuun aikana energiajärjestelyjen ansiosta. Alijäämämme puolittuvat ja kaupungin kassaan tulee useita kymmeniä miljoonia euroja kahtena lähivuotena.

Toriparkki myydään syyskuussa 7 milj. eurolla. Se mm. vähentää vastaavassa määrin kaupungin kokonaislainamäärää.

Kantasatama

Kantasataman kaava on saanut lainvoiman 9. huhtikuuta. Cameron Sawyer joukkoineen käy neuvotteluita investoreiden ja vuokralaisten kanssa. Hanke on nyt päässyt etenemään vauhdilla. Seuraava tietoisku tulee Sawyerin toimesta elokuun lopulla.

Ammattikorkeakoulu Xamkin kampus kantasatamaan

Ammattikorkeakoulu tekee syksyllä tarvittavat päätökset uuden kampuksensa rakentamisesta kantasatamaan. Uudisrakennus tulee edullisemmaksi kuin peruskorjata Kotkassa jo olevat vanhat tilat. Uusi rakennus tulee pitämään sisällään muutakin kuin tilat lähes 3 000 opiskelijalle ja muulle henkilöstölle. Investoinnin arvo on yli 40 milj. euroa. Cameron Sawyer on keskusteluissa lähtenyt siitä, että kampuksen viereen tulee myös uusi hotelli. Uusi messukeskus - monitoimihallista on myös keskusteltu. Toteutusvaihe on vuosikymmenen lopulla.

Poliisitalo

Investoinneista puhuttaessa ei sovi unohtaa myöskään joulukuussa käyttöön otettavaa hienoa poliisitaloa, joka eheyttää kaupunkikuvaa. Investointi on kaikkiaan 14 milj. euron suuruinen.

Sote/keskussairaala

Kaupungin henkilöstö pienenee puoleen runsaasta 3 400 henkilöstä vuoden 2019 alusta Soten tullessa voimaan. Samassa yhteydessä keskussairaalan ensimmäinen uudisrakennusosa runsaalla 50 milj. eurolla tulee toteuttaa. Tämän jälkeen seuraa niin sanotun vanhan osan saneeraus vähintään samalla summalla. Uudesta kokonaisuudesta tulee maakunnan sosiaali- ja terveystoimen keskittymä yhdessä Kouvolan Ratamon kanssa.

Kaupungille uusi organisaatio

Soten myötä kaupungin organisaatio yksinkertaistuu. Toiminta keskitetään kolmeen isoon palvelualueeseen: konsernipalvelut, hyvinvointipalvelut ja elinvoimapalvelut. Kokonaisuutta täydentää nykyistä tehokkaampi mutta lukumäärältään pienempi luottamushenkilöorganisaatio. Uudistus tulee voimaan ensi vuonna.

The Tall Ships Races

Ensi kesän Tall Ships Races tuo kaupunkiin 300 000 matkailijaa. Varovaiset laskelmat osoittavat tapahtuman jättävän kaupunkiin lähes 10 milj. euroa. Suuren merellisen tapahtuman merkitys kaupungin imagolle ja vetovoimalle on merkittävä.

Kuntarakenne

Nyt kaivataan Salmista ja Lepistöä. Hehän tekivät HaminaKotka Satamasta menestystarinan. Eivätköhän Elomaa ja Inkeroinen pysty samaan! Kunnat yhteen Etelä-Kymenlaaksossa ja vahvana eteenpäin. Silloin alue isona logistisena toimijana ja hyvien palvelujen tarjoajana kilpailee tasavertaisemmin Etelä-Suomen muiden alueiden kanssa.

Katso video aiheesta


 

18.3.2016 / Henry Lindelöf, kaupunginjohtaja

Kotka rasismia vastaan

Rasisminvastaista viikkoa vietetään 18.3. alkaen. Viikolla otetaan kantaa ympäri maailman yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden puolesta kulminoituen 21.3. YK:n rasisminvastaiseen päivään.

Me Kotkassa haluamme olla mukana vastustamassa rasismia ja kaikenlaista syrjintää.
Viikon kunniaksi järjestetään monenlaista ohjelmaa mm. kansallispukunäytös, musiikkia, jalkapalloa ja keskustelutilaisuuksia. Lisäksi Kotkan kaupunki tarjoaa maahanmuuttajille pääsyn KTP Basketin koripallo-otteluun, johon odotetaan satoja turvapaikanhakijoita ja maahanmuuttajia. Tempaus on kannanotto rasismia vastaan ja maahanmuuttajille kutsu mukaan kotkalaiseen yhteisöön. Se, että maahanmuuttajat pääsevät joutuisasti mukaan suomalaiseen arkeen ja yhteiskuntaan on kotoutumisen kannalta olennaista. Myös se, että me kotkalaiset toivotamme heidät tervetulleiksi on olennaisen tärkeää.

Haluamme rohkaista kaikkia kotkalaisia olemaan suvaitsevaisia, avoimia ja toimimaan yhteisymmärryksessä kaupungin kaikkien asukkaiden ja Kotkan tulevaisuuden parhaaksi. Me kotkalaiset olemme monimuotoinen joukko, jossa on voimaa. Olemme haasteellisessa tilanteessa maailmanpolitiikan- ja talouden takia, sen vastapainoksi yhteisöllisyys ja hyvä yhteishenki on paras tie eteenpäin. Toivon, että kaikki kotkalaiset ovat mukana rakentamassa positiivista Kotkaa.

Hyvää rasisminvastaista viikkoa kaikille!

Henry Lindelöf

Katso lyhyt "Kotka rasismia vastaan ja KTP:n puolesta" -video

 

https://www.youtube.com/watch?v=JeljjEg0eLg

 

29.4.2015 / Henry Lindelöf, kaupunginjohtaja

Kotkan eväät nousuun

Kotkassa me teemme nyt päätöksiä talous edellä. Meidän on saatava käyttötaloutemme tasapainoon. Suuri alijäämä on sulatettava muutamassa vuodessa.

Meillä on eväät kaikkeen tähän. Talouden tasapainottamisohjelma säästöineen tulee viedä läpi esitetyssä muodossa ennen kesälomia. Alijäämät on katettava ulkopuolelta tulevan rahoituksen avulla. Energiapolitiikka ja kiinteistömme ovat avaimet alijäämän kattamiseen. Nyt tarvitsemme rohkeita päätöksiä.

Käyttötalouden säästöt eivät tarkoita Kotkan ja sen palvelujen alasajoa. Tuottavuutta ja tulopuolta kehitetään, menoja karsitaan. Lakisääteiset palvelut ja mitoitukset turvataan. Palveluita saatetaan vertailukaupunkien tasolle, kun nyt olemme monessa yli keskitason. Tämä kaikki on välttämätöntä, jotta pystymme jatkossa pitämään yllä laadukkaat palvelut kaupunkilaisille ja huolehtimaan kaupungin elinvoimasta.

Kun päätökset saadaan tehtyä ja taloustilanne oikaistua, voimme kehittää kaupunkia koko Kotkan parhaaksi. Voimme hyödyntää tarjolla olevat mahdollisuudet ja tarttua tuottaviin investointeihin. Näin edesautetaan uusien työpaikkojen syntymistä, mikä on pohjana tulevaisuuden hyvinvoinnille.

On monta suurta asiaa, jotka vaikuttavat ratkaisevasti alueen tulevaisuuteen: uusi E18 ja nopea yhteys pääkaupunkiseudulle, Kantasataman kehittäminen ainutlaatuiseksi viihtymiskeskukseksi, investoinnit uusiutuvaan teollisuuteen, satama liiketoimintaympäristönä sekä Google ja mahdolliset uudet datakeskusinvestoinnit. Nämä kaikki ovat tuoneet ja tuovat merkittäviä investointeja alueelle. Täällä ei ole jääty vaikeinakaan aikoina tuleen makaamaan, paljon on tehty ja tehdään jatkossakin. Elinvoima Kotkassa kasvaa. Vahvistuva ruplan kurssi tukee kehitystä ja näkyy viisumimäärien kasvussa ja venäläisturistien määrässä kaupungissa. Kaiken lisäksi Kotka voitti juuri ylivoimaisesti Ylen äänestyksen Suomen parhaimmasta rannikkokaupungista!

Laitamme nyt Kotkan kuntoon, jotta kaupunki menestyy tulevaisuudessa. Valoa on näkyvissä ja vappukin tulee. Iloista kevään juhlaa kaikille!

7.2.2015 / Henry Lindelöf, kaupunginjohtaja

Kotka selviää haasteista omin voimin

Talouden tasapainottamista käsittelevän blogini (30.1) jatkoksi haluan tuoda esiin muutamia näkökulmia asiaan liittyen.

Kotkalla kaupunkina on oma tarinansa, johon kuuluu satama, tehtaat ja vahva kulttuuriperintö. Kotka on aina noussut vaikeista paikoista. Kotkan selviäminen ei ole aina ollut sen omissa käsissä, mutta mielestäni nyt on. Kotka selviää tämän ja huomisen päivän haasteista.

Uuden kuntalain on tarkoitus tulla voimaan 2017. Sen mukaan kaupunki siirtyy konsernitaseeseen ja tilinpäätökseen. Kahdentoista osakeyhtiön ja kolmen liikelaitoksen Kotka-konserni on silloin tiiviimmin yhtä perhettä tytäryhtiöineen, velkoineen ja strategioineen. Konsernin omistajapolitiikan ja talouden tasapaino ovat uuden kuntalain keskeisiä osia. Kaupunginhallituksen ja konsernijohtajan asema korostuvat.

Kaupunki on rakentamassa talouden tasapainotusohjelmaa 2015 - 2016. Talouden hallintaan tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota, jotta pystymme seuraamaan taloutta reaaliajassa. Sosiaali- ja terveydenhoidon kuluseurantaa käydään viikoittain läpi Carean ja kaupungin omien asiantuntijoiden kesken. Korjausliikkeet ylityksiin tehdään välittömästi. Tilanne on haasteellinen ottaen huomioon kaupungin ikärakenne ja suurtyöttömyys. Olemme kuitenkin tehneet päätöksen keskeisten poikkeamien pudottamisesta verrokkikaupunkien tasolle. Huomattavimmat poikkeamat ovat erityissairaanhoidossa, pitkäaikaistyöttömyyden eräissä kustannuksissa ja vammaispalveluissa.

Ostopalvelut läpivalaistaan ja säästöjä haetaan teknisistä palveluista ja kaupunkisuunnittelusta vähintään kolmen miljoonan euron edestä. Toimintaa käydään operatiivisesti läpi talousarviossa pysymiseksi. Runsaan kolmen miljoonan euron henkilöstösäästöt 2015 - 2016 ovat jo talousarviossa ja suunnitelmassa huomioidut. Investoimme käyttötalouden ylijäämän verran, noin 19 - 20 miljoonaa vuodessa, joka myös vastaa poistojamme vaikka investointitarpeet olisivat 2-3 -kertaiset.

Mikäli tyydymme talouden tasapainotuksessa tähän, kuva vastaa ison velkaisen kartanon isäntää, joka kituuttaen tuijottaa pelkästään käyttötaloutta hyödyntämättä kiinteää omaisuuttaan. Mikä sitten on Kotkan kaupungin talouden koko kuva?

Uuden kuntalain mukaan vuonna 2017 kunnan taloutta tarkastellaan koko konsernin osalta. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä Kotka-konsernin alijäämä on noin 63 miljoonaa euroa ottaen huomioon kaikki kaupungin ja konserniyhtiöiden ja kuntayhtymien alijäämät uuden kuntalain mukaisesti. Lisäksi Kotkalle tulee Kantasataman infrasta 5-10 miljoonaa ja Carean alijäämistä 10 miljoonaa. Yhteensä nämä tekevät noin 80 miljoonaa euroa, joka meidän tulee siivota. Uuden lain mukaan alijäämä on katettava 4 - 6 vuoden kuluessa, mikäli siirtymäkaudesta ylipäänsä sovitaan. Siirtymäaika ei kuitenkaan toteutuessaan muuta kokonaistilannetta oleellisesti.

Onko meillä vaihtoehtoja, joilla tästä tilanteesta selvitään ilman energiaratkaisua? Kaupungintalon käytävillä olen kuullut väläytettävän koko kiinteistökannan yhtiöittämisestä ja myyntivoiton käyttämistä alijäämävuoren kattamiseen. Hyvä ajatuksena, mutta saadut myyntivoitot nollaantuvat siirryttäessä konsernitaseeseen. Näin käy myös kiinteistöyhtiön perustamisen yhteydessä sinne lainsäädännön velvoittamana jo siirretyn 17 kiinteistön 20 miljoonan myyntivoiton osalta.

Minusta on selvää, että energiajärjestelyn vaihtoehtona ei ole mitään muuta ratkaisua, jolla voidaan välttää kriisikunnaksi ajautuminen ja jossa kaupungin palvelut, uskottavuus, imago ja vetovoima uusia investointien, yritysten ja asukkaiden saamiseksi voidaan säilyttää. Kun samalla käyttötalous pidetään tulevina vuosina tiukasti hallinnassa eikä uusia alijäämiä päästetä syntymään, saadaan kaupungin talous kestävälle pohjalle.

Mitä energiaratkaisusta sitten seuraisi? Kotkalaiset olisivat tulevaisuudessakin energiayhtiön suuromistajia, Suomen viidenneksi suurimmassa energiayhtiössä 22 %:n osuudella. Osinkotuloja kaupungille tulisi jatkossakin. Muutos ei näkyisi kaupunkilaisen arjessa, sähköä tulisi koteihin ja yrityksiin kuten ennenkin. Omistajien kesken voidaan myös sopia, että sähkön ja kaukolämmön hinnat kehittyvät maan yleisen linjan mukaisesti.

Kuten alussa totesin, Kotka tulee selviämään huomisen velvoitteistaankin, kuten se on aina selvinnyt. Ratkaisut ovat omissa käsissämme.

30.1.2015 / Henry Lindelöf, kaupunginjohtaja

Miksi energiaomistuksista pitää keskustella ja päättää?

Kaupungin talouden oikaisemiseksi tehdään hartiavoimin töitä juuri nyt. Talous pitää saada tasapainoon, jotta voidaan turvata kaupunkilaisille toimivat, laadukkaat palvelut ja huolehtia kaupungin viihtyisyydestä ja elinvoimasta. Mikä Kotkan kaupungin talouden kokonaiskuva on ja mitkä ovat sopivat lääkkeet tilanteen parantamiseksi?

Uusi kuntalaki velvoittaa kaupungit kattamaan alijäämänsä vuoteen 2017 mennessä. Meillä Kotkassa on aiempina vuosina kertynyttä alijäämää 34 miljoonaa euroa. Päälle on tulossa 10 miljoonaa Carealta kertyneen alijäämän Kotkan osuutta. Tämä on ollut tiedossa aiemminkin, mutta uuden kuntalain vaatiessa myös yhtymäkokouksia siivoamaan alijäämänsä, nyt sovittu kaikkien kuntien kanssa alijäämien jakamisesta kunnille.

Tässä tilanteessa meidän täytyy löytää keinot päästä eteenpäin ja pystyä investoimaan tulevaisuuteen. Kantasatamaan tuleva lähes 200 miljoonan investointi vaatii kunnallistekniikkaa ja infrastuktuuria, jonka kustannus kaupungille on 10 miljoonan euron luokkaa.

Mistä tilanteen purkaminen aloitetaan? Ensimmäisenä varmistamme, että kaupungin budjetti pysyy kasassa eikä uusia alijäämiä synny. Talousarviossa pysyminen tarkoittaa 7 miljoonan euron säästöjä nykyisestä toiminnasta vuosittain. Tämä vaatii lukuisia toimenpiteitä, jotka on kuvattu Talouden tasapainotusohjelmaa 2015-2016, jota kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 2.2. Henkilöstösäästöt ovat osa kokonaisuutta samoin kuin kaupungin palveluihin, esimerkiksi kouluverkkoon ja vammaispalveluihin, kohdistuvat säästöt. Lisäksi haetaan säästöä rahoitusratkaisuin, tehostamalla hankintoja ja lukuisilla muilla tavoin.

Kaikesta tästä huolimatta jää vielä lähes viidenkymmenen miljoonan alijäämä. Sen kattamisen vaihtoehdot ovat kaupungin kiinteistöomaisuus ja energiaratkaisut. Kaupungin omistamia kiinteistöjä myymällä tuloja voidaan saada vain sen verran, kun ostajia tässä tilanteessa löytyy, arviolta noin 3 miljoonaa euroa. Jäljelle jäävät energiaomistukset, joiden järjestelystä on mahdollista löytää ratkaisu, josta kaikki hyötyisivät. Kaupunki hyötyisi myyntivoittojen kautta mutta myös säilyttäisi merkittävän omistusosuuden suuremmassa yhtiössä. Kuluttajat ja paikalliset yrittäjät hyötyisivät vahvemman toimijan ansiosta.

Kysymys on isoista asioista ja maltti on nyt valttia. Energiaomistuksia ei tarvitse eikä kannata ratkaista tässä ja nyt. Ratkaisuja on syytä miettiä avoimesti ja keskustellen kevään aikana asiantuntijoihin apua käyttäen. Eri tavoin tehdyt energiaselvitykset laskelmineen on tarpeen avata, jotta valtuutetuilla on niiden taustoista, tuloksista ja vertailukelpoisuudesta tietoa ennen päätösten tekoa.

Energia- ja kiinteistöomistusten hyödyntäminen ja palveluverkkoratkaisut tulevat vaatimaan laajan poliittisen keskustelun kevään aikana. Mitä muita vaihtoehtoja alijäämän kattamiseksi olisi? Siitä voidaan keskustella, mutta kaupungin johdon näkemys tässä tilanteessa on, ettei energiaomistuksia ole varaa jättää keskustelun ulkopuolella. Oli lopputulos mikä tahansa, asiat tulee ratkaista ennen syksyllä käytävää ensi vuoden talousarviokäsittelyä.

17.10.2012 / Henry Lindelöf, kaupunginjohtaja

Kotkan lainasalkku turvaa välttämättömiä kuntalaispalveluja

Kotkan kaupungilla on valtuuston päätöksin hyväksytty 230 miljoonan euron suuruinen lainasalkku (31.8.2012). Se on 4200 euroa asukasta kohti. Lainoista 31 % (72 milj. euroa) on kiinteäkorkoisia, jotka suojaavat korkoriskeiltä koko laina-aikansa, joka on keskimäärin 10 vuotta. Velkasalkusta 69 % (158 milj. euroa) on vaihtuvakorkoisia (sidottuina 3, 6 tai 12 kk euriboriin). Lainasalkun tällä osiolla on voitu hyödyntää pitkään rahamarkkinoilla vallinnut alhainen korkotaso. Korkohyöty on merkittävä. Vaihtuvien lainojen keskikorko on 1,17 % ja kiinteiden, jotka siis sisältävät suojauselementin, keskikorko on 3,54 %.

Lainasalkun vaihtuvakorkoisiin lainoihin sisältyy yli salkun pitkäaikainen suojaus, jonka hyötyvaikutukset näkyvät vasta 20 - 30 vuoden aikavälillä, pääosin seuraavalla sukupolvella – nykyajan lapsilla ja nuorilla. Lainasalkun rakennetta pidetään riippumattomien rahoitusammattilaistenkin arvioiden mukaan optimaalisena ja sen suojausastetta tällä hetkellä riittävän kattavalla tasolla. Salkun suojattu osuus on peräti 81 % (Nordea Markets lainasalkkuanalyysi 30.8.2012). Kotkan lainasalkussa on nyt 18 vaihtuvakorkoista lainaa ja 11 kiinteäkorkoista lainaa.

Kuluvana vuonna (28.5.2012) on nostettu uutta lainaa 20 milj. euroa valtuuston myöntämästä 36 milj. euron lainanottovaltuudesta. Loppuvuodesta nostettaneen vielä n. 15 milj. euroa.

Kassatilannetta on tarkoituksella pidetty negatiivisena, koska siten on voitu hyödyntää konsernitilin alhaista limiittikorkoa. Lisäksi on otettu varsin edullisia kuntatodistuksia. Konsernitilihyöty on merkittävä suhteessa uusiin pitkäaikaisiin lainoihin.

Lainaa ei ole käytetty ”syömämenoihin”

Kotkan valtuuston ottamaa velkaa ei ole sen historian eikä nykyjohdon aikana otettu eikä käytetty kulutus- eli syömämenoihin. Vuosikate eli tulorahoitus on aina ollut aina positiivinen. Lainat on joka vuosi talousarvioiden mukaisesti kohdistettu välttämättömiin kuntalaisinvestointeihin, joilla on turvattu lasten, nuorten ja vanhusten välttämättömyys- ja hyvinvointipalveluita: päiväkodit, (home)koulut, sairaalat, liikunta, kulttuuri, tiet, kadut, sekä muu kunnallistekniikka ja infra jne.
Suuri osa lainoista on kohdistunut myös ns. elinkeinoelämän edellytysten parantamiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen ja sitä kautta verotulojen kasvattamiseen lisääntyvän työttömyyden oloissa. Elinkeinopoliittisten lainojen, jotka maksavat itsensä takaisin, osuus kaupungin velkasalkusta on yli 30 %. Näistä investointilainoista (mm. Vellamon rakennuskompleksi, Palaslahden teollisuusalue, Kotolahden ratapiha) saadaan vähintään omat lainasijoitukset takaisin tietyn ajan kuluessa. Näin arvioituna Kotkan lainasalkusta on varsinaista peruspalvelulainaa vain n. 2800 eur/asukas.

Kun Kotkan velkamäärän rakenne tunnetaan, on kaupungin lainasalkku varsin kohtuullinen, kun se on turvaamassa ja luomassa tulevaisuutta lapsille, nuorille ja vanhuksille. Lisäksi investoinnit ovat kansallis- ja kunnallisomaisuutta, jossa raha on kiinni, eikä se sieltä taseesta ole mihinkään kadonnut.

Kotka konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja kaupungin takaamien lainojen määrä on n. 11 000 euroa/asukas. Ne on otettu perusteltuihin elinkeinoinvestointilainoihin, joilla on voitu luoda uusia työpaikkoja ja siten välillisesti vahvistaa kaupungin kassaa sekä turvata kuntalaisten hyvinvointipalveluita lisääntyvien verotulojen myötä.

Kun syömävelkaa ei ole Kotkan taloudenpidossa otettu tätä ennen, ja kun talousennuste vuoden 2012 osalta näyttää, että vuosikate eli tulorahoitus olisi kääntymässä negatiiviseksi, on valtuuston asetettava strateginen tavoite, että uudet investoinnit rahoitetaan jatkossa vain omalla tulorahoituksella ja näin ollen vuosikatteen etumerkin on oltava positiivinen edelleen. Valtuuston siunaama velkataakka ei johdu huonosta taloudenpidosta, vaan palvelutarpeiden kasvusta väestön ikääntymisen vuoksi, toimintaympäristön muutoksista ja myös Kotkan hajanaisesta kaupunkirakenteesta ja sen edellyttämästä infrasta sekä kuntalaisten tasapuolisen palvelutavoitteen tyydyttämisestä ja huolenpidosta sekä odottamattomista kiinteistörakenteiden ilmanlaatuongelmista.

Jos uusi valtuusto pitää edelleen kiinni kaupunkistrategian mukaisesta velkaantumisen vähentämistavoitteesta, on sen otettava käyttöön taseen ulkopuolinen rahoitus eli elinkaarimallin ja leasingin käyttö vaihtoehtoisena rahoitusmuotona turvatakseen kuntalaisten lisääntyvät hyvinvointipalvelut.

 

Valitse blogi

Esa Sirviö
Kaupunginjohtaja
Esa Sirviö

Henry Lindelöf
Kaupunginjohtaja
(jäi eläkkeelle 1.5.2018)
Henry Lindelöf

Nina Brask
Kaupunginhallituksen
puheenjohtaja

Terhi Lindholm
Kehitysjohtaja

Liisa Rosqvist
Vanhustenhuollon johtaja

Antti Mattila
Liikuntajohtaja

Hannele Pajanen
Perhepalvelujohtaja

Markku Hannonen
Kaupunkisuunnittelujohtaja

Leena Ruotsalainen
Nuorisotoimenjohtaja

Heli Sahala
Sosiaalijohtaja

Juha Henriksson
Opetustoimenjohtaja
Juha Henriksson, opetustoimenjohtaja

Pirjo Puolakka
Maahanmuuttajatyön johtaja
Pirjo Puolakka

Pia Ruuskanen
Kotihoidon johtaja
Pia Ruuskanen

Kati Homanen
Terveysjohtaja
Blogikuva, Kati Homanen

 

Minna Uusitalo
Henkilöstöjohtaja
Minna Uusitalo

Raili Liukkonen
Varhaiskasvatusjohtaja
Raili Liukkonen

Marianna Ruonala
Kansliapäällikkö
Marianna Ruonala