Vapaa-aika ja harrastaminen

Tutustu vapaa-ajan vietto- ja harrastusmahdollisuuksiin Kotkassa ja löydä oma kiinnostuksen kohde.

Lisätietoja kulttuuriasiainkeskuksen ja liikuntatoimen internet -sivuilla.

Kulttuuri ja taide

Liikunta ja vapaa-aika