Monikulttuurinen toimintakeskus Mylly

Mylly on monikulttuurinen toimintakeskus Kotkassa. Se auttaa maahanmuuttajia kotoutumaan Suomeen. Toiminta alkoi vuonna 2006 aloitetusta projektista, jonka seurauksena suunniteltiin Kotka-Hamina-seudulla asuvien maahanmuuttajien ja kantaväestön yhteinen monikulttuurinen toimintakeskus. Nykyisin toimintaa ylläpitää yhdistys Kaakonkulman Kulttuurimylly ry. Se saa rahoituksen toimintaansa avustuksista ja omasta toiminnasta saaduista tuloista.

Mylly järjestää maahanmuuttajille toimintaa, joka auttaa maahanmuuttajia kotoutumaan. Myllyn avulla vaikutetaan positiivisesti maahanmuuttajien ja kantaväestön väliseen vuorovaikutukseen, etniseen ilmapiiriin ja suvaitsevaisuuteen. Mylly mahdollistaa koko seudun väestön yhteistä tekemistä, yhdessä oppimista ja yhdessä kokemista. Monipuolisessa toimintakeskuksessa toimii mm. kahvila/ravintola, myymälä, yritystilat, kerhotilat, kokoontumistilat, piha-alue ja palvelupisteitä.

Myllyssä järjestetään paljon erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia, joissa maahanmuuttajat ja suomalaiset voivat luontevasti tavata toisiaan. Myllyssä puhutaan suomea.

Monikulttuurinen toimintakeskus Mylly


Yhteystiedot

Gutzeitintie 14
48100 Kotka
p. 040 526 5407
fax. 05 215 669

Toiminnanjohtaja
Wolfgang Ludwig
wolfgang.ludwig (at) mylly.eu