Energiatehokkuus ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen

Energiatehokkuussopimuksen myötä 9 % energiansäästö vuoteen 2016 mennessä

Kymenlaakson kuntien energiatehokkuuden lisäämiseen ja uusiutuvan energian käytön edistämiseen liittyviiin toimenpiteisiin kuuluvat oleellisina työkaluina Työ - ja elinkeinoministeriön kanssa solmittavat vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset. Tavoitteena on varmistaa kuntien ja muiden toimijoiden systemaattinen toiminta energiatehokkuuden lisäämiseksi ja uusiutuvan energian käytön lisäämisen edistämiseksi.

Kymenlaakson kunnista Kouvola, Kotka, Hamina ja Iitti ovat Työ- ja elinkeino-ministeriön ja Motivan energiatehokkuussopimuksen piirissä, ovat tehneet energiatehokkuusohjelman ja toimivat sen mukaisesti.

TEM:n energiatehokkuussopimusta tai -ohjelmaa käytetään aktiivisesti työkaluna energiansäästötoimenpiteiden toteuttamisessa. Myös paikallisten energiayhtiöiden osaaminen ja verkostot hyödynnetään energiansäästötyössä.

Uusiutuvien energianlähteiden käyttöä alueella mm. jakamalla tietoa ja hyödyntämällä yhteistyöverkostoja.