Kotkan kaupungin henkilöstön yhteystietoluettelo

Hakuperusteena voit käyttää etunimeä, sukunimeä, ammattinimikettä tai numeroa. Nimen tai numeron osa riittää usein hakutuloksen löytämiseen.
Lankanumerot ovat pääsääntöisesti poistettu käytöstä.

Kotkan kaupungin puhelinvaihteen numero on 05 2341.
Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@kotka.fi.


Avaa henkilöstön yhteystietoluettelo omaan selainikkunaan tästä.