Yhtiöt

Kotka-konserniin kuuluvat tytäryhteisöt jaetaan kolmeen luokkaan:

  • Yksiköt, jotka harjoittavat liiketoimintaa ja joille asetetaan tuottovaatimus (liiketoimintayhtiöt)
  • Yksiköt, joiden omistaminen perustuu kunnan jonkun perustehtävän ylläpitoon tai joiden ylläpito ja omistaminen pohjautuu sosiaalisiin tai sivistyksellisiin perusteisiin ja joille ei aseteta taloudellisen voiton tuottovaatimusta (nollatuottoyhtiöt)
  • Edellisessä kohdassa mainituin perustein omistettavat yhtiöt, joiden toimintaan voidaan antaa avustusta.
    Toiminnallinen ja riskienhallinnan vaatimus asetetaan (avustettavat yhtiöt).

Liiketoimintayhtiöt

Kotkan Energia Oy

HaminaKotka Satama Oy

Nollatuottoyhtiöt

Kotkan Asunnot Oy

Cursor Oy

Kymen Vesi Oy

Kymenlaakson Vesi Oy

Kymijoen Ravintopalvelut Oy

Kyamk-kiinteistöt Oy

Avustettavat yhtiöt

Kotkan Kaupunginteatteri Oy

Kotkan Maretarium Oy

Kymenlaakson Orkesteri Oy

Kotkat
Jussi Mäntynen, 1955