Sosiaalihuolto

Sosiaalihuollon tarkoituksena on asukkaiden elämänhallinnan edistäminen tuottamalla ja kehittämällä sosiaalihuoltoon kuuluvia palveluja sekä huolehtimalla niiden tasa-arvoisesta ja tarpeeseen perustuvasta kohdentamisesta.

Sosiaalihuollon vastuualueella on kolme palvelualuetta: sosiaalityön, vammaistyön ja maahanmuuttajatyön palvelualueet.

 

Yhteystiedot

Sosiaalijohtaja
Heli Sahala
puh. 040 196 5146

Aikuissosiaalityö ja toimeentulotuki

Johtava sosiaalityöntekijä
Raija Lappalainen
puh. 0400 728 587

sähköposti muotoa
etunimi.sukunimi@kotka.fi

 

Tietoa vammaistyön sähköisestä asioinnista