Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kotkan sosiaali- ja terveystoimi (perhepalvelut, sosiaalihuolto, terveydenhuolto ja vanhustenhuolto) huolehtii sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisena lautakunnan tehtäväalueeseen kuuluvien asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta.

Toiminta-ajatus

Kotkan sosiaali- ja terveystoimi edistää kotkalaisten omia hyvinvointivalintoja tukevia palveluja, joiden avulla asukkaat itse voivat vaikuttaa aktiivisesti terveyteensä ja sosiaaliseen pärjäämiseensä.

Vastuualueet

Sosiaali- ja terveystoimessa on neljä vastuualuetta.

1. Sosiaalihuollon vastuualue, johon kuuluvat
- sosiaalityön palveluyksikkö
- vammaistyön palveluyksikkö
- maahanmuuttajatyön palveluyksiskkö

2. Terveydenhuollon vastuualue, johon kuuluvat
- avoterveydenhuollon palveluyksikkö
- suun terveydenhuollon palveluyksikkö
- terveyskeskussairaalan palveluyksikkö
- mielenterveys- ja päihdepalvelujen palveluyksikkö
- erikoissairaanhoito

3. Vanhustenhuollon vastuualue, johon kuuluvat
- kotihoidon palveluyksikkö
- hoivapalveluiden palveluyksikkö

4. Perhepalveluiden vastuualue, johon kuuluvat
- ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen tuen palveluyksikkö
- lastensuojelun palveluyksikkö

 

Vasikat
Miina Äkkijyrkkä, 2010

Yhteystiedot

Kotkan kaupunki
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kustaankatu 2
PL 205, 48101 KOTKA

Sijainti kartalla

Sähköposti muotoa
etunimi.sukunimi@kotka.fi

Sosiaalijohtaja ja vt. perhepalvelujohtaja
Heli Sahala
p. 040 196 5146

Terveysjohtaja
Kati Homanen
p. 0400 838 167

Vanhustenhuollon johtaja
Liisa Rosqvist
p. 0400 659 929

Johdon sihteeri
Pirjo Tamminen
p. 040 570 6364

Johdon sihteeri
Tuulikki Raskinen
p. 040 751 5485

Palvelussuhdeasiantuntija
Johanna Kivelä
p. 040 745 3469

Talouden vastuuhenkilö, controller
Maija Spännäri
p.040 352 9082

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sihteeri
Seija Pusila
p. 040 553 7816