Toimitilahallinto

Toimitilahallinnon palveluyksikkö hoitaa seuraavia tehtäviä:

  1. Rakennuksien hankkiminen, myyminen ja vuokraaminen.
  2. Vaihtoehtoisten hankintamallien selvittäminen.
  3. Toimitilaresurssien taloudellisesta käytöstä ja tilojen terveellisyydestä huolehtiminen.
  4. Toimitilaresurssien kehittäminen yhdessä käyttäjien kanssa.
  5. Tarveselvitysten koordinointi ja tarvittaessa käynnistäminen
  6. Toimitilojen kunnon seuranta.
  7. Toimitilastrategian laatiminen, toteuttaminen ja ylläpito
  8. Toimitilastrategian toteuttamisesta huolehtiminen yhteistyössä konsernin tytäryhtiöiden kanssa erikseen sovittavalla tavalla
  9. Toimitilojen pitkän tähtäimen suunnittelu ja investointiohjelman laatiminen yhdessä kaupunkisuunnittelun vastuualueen, käyttäjien ja teknisten palveluiden vastuualueen kanssa.
  10. Rakennusten peruskorjausohjelman laatiminen yhdessä teknisten palveluiden vastuualueen kanssa.

Yhteystiedot

Toimitilapäällikkö
Tero Huusko
p. 040 631 8132
etunimi.sukunimi@kotka.fi

Kiinteistösihteerit
Merita Kostamo
p. 040 647 2137
Eija Schwartz
p. 040 688 3794