Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnitelun vastuualue

Kaupunkisuunnittelun vastuualueen tehtävänä on huolehtia kaupungin maaomaisuuden hoidosta, kaavoituksesta, kaupunkikuvan ja kaupunkirakenteen kehittämisestä, rakennussuojelusta sekä kaavoitukseen liittyvästä liikenteen suunnittelusta.

Kaupunkisuunnittelun vastuualue luo maankäytöllisiä edellytyksiä yhdyskuntarakentamiselle ja elinkeinotoiminnalle. Vastuualue huolehtii myös maa ja vesialueiden hankinnasta ja luovutuksesta sekä näiden alueiden hoidon järjestämisestä, alueiden rakentumista edistävien sopimusten ja muiden toimenpiteiden valmistelusta, asuntoasioista, kiinteistöinsinöörin palveluista, mittaustoiminnasta, kiinteistörekisterin pidosta, karttatuotannosta ja torikaupan järjestämisestä. Vastuualue huolehtii myös tilahallinnasta kuten toimitilojen ja rakennusten hankinnasta, myymisestä ja vuokrauksesta, toimitilastrategian laatimisesta ja toteuttamisesta sekä toimitilahankkeiden koordinoinnista.

Toiminnot jakaantuvat neljään eri palveluyksikköön:

  • maanhankinnan ja –luovutuksen palveluyksikkö
  • kaavoituksen palveluyksikkö
  • mittaus- ja kiinteistötoimen palveluyksikkö
  • Etelä-Kymenlaakson henkilökuljetusyksikkö

Yhteystiedot

Kaupunkisuunnittelujohtaja
Markku Hannonen
p. 0400 760 284

Maanhankinta ja -luovutus
Maankäyttöinsinööri
Tom Masalin
p. 040 753 0164

Mittaus ja - kiinteistötoimi
Kaupungingeodeetti
Kirsti Sepponen
p. 040 652 8237

Kaavoituksen palveluyksikkö
Asemakaava-arkkitehti
Marja Kukkonen
puh. 040 723 6112

Etelä-Kymenlaakson henkilökuljetusyksikkö
Liikennepäällikkö
Simo Virtanen
p. 040 631 0857

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@kotka.fi

Reliefi Ylösnousemus
Heikki Häiväoja, 1968-1969