Henkilöstöpalvelut

OpettajaHenkilöstöpalvelut ohjaa ja koordinoi Kotkan kaupungin henkilöstöhallintoa. Henkilöstöpalveluissa hoidetaan kaupungin keskitetyt henkilöstöasiat, yhteistoiminta, henkilöstöhallintoon liittyvien järjestelmien ylläpito sekä keskitetysti sairauspoissaolojen käsittely.

Henkilöstökertomus 2016

Henkilöstöstrategian visio

Kotkan kaupunki on vetovoimainen työnantaja, joka huolehtii henkilöstönsä osaamisesta ja hyvinvoinnista, asettaa henkilöstöpalveluiden toiminnalle selkeän päämäärän.

Kotkan kaupungin ja sen liikelaitoksien kokonaishenkilöstömäärä oli vuonna 2015 yhteensä 3382 henkilöä. Kokonaishenkilöstömäärä laski yli sadalla henkilöllä verrattuna vuoteen 2014.

Suurin osa, noin 80 % kaupungin henkilöstöstä kuuluu hyvinvointipalvelujen tehtäväalueeseen. Naisten osuus henkilöstöstä on 76 %. Henkilöstön kokonaiskeski-ikä on 45 vuotta.

Henkilöstökertomus 2015 on ilmestynyt keväällä 2016. Se sisältää tarkempia tietoja henkilöstön tilasta, kuten:

  • Henkilöstömäärä ja henkilöstörakenne
  • Eläköityminen ja lähtövaihtuvuus
  • Henkilöstömenot ja sairastavuuden kustannukset
  • Työhyvinvoinnin tunnusluvut
  • Tavoitteiden ja toiminnan arviointia

Henkilöstökertomus on laaja tietopaketti henkilöstön tilasta, lähiaikojen muutoksista sekä tulevaisuuden suuntalinjoista.

Yhteystiedot

Henkilöstöpalvelut
Laivurinkatu 4, PL 205, 48101 Kotka
Sijainti kartalla

Henkilöstöjohtaja
Minna Uusitalo
040 159 0899

Henkilöstölakimies
Kaisa Piirainen
05 234 5302

Työsuojelupäällikkö
Tommy Larvi
040 554 5760

Työhyvinvointiasiantuntija
Kaarina Tilli (Kirsi Rantarae 31.12.2018 asti)
040 861 8819

Henkilöstöpalvelusihteeri
Riitta Asplund
040 821 0481

Palvelussuhdeasiantuntija
Raija Bly
040 530 6701

Sairauspoissaolokäsittelijä
Teija Pukki
040 688 3583

Henkilöstösuunnittelija
Anna Vanhala
040 543 8206


Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@kotka.fi