Asianhallinta

Asianhallintaan kuuluvat:

  • keskusarkisto
  • kirjaamo- ja toimistopalvelut
  • pysäköinninvalvonta
  • Ruorin palveluyksikkö

Asianhallinnassa työskennellään kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä lautakuntien esityslistojen, pöytäkirjojen ja päätösten täytäntöönpanojen parissa. Lisäksi yksikköön kuuluvat kaupunginarkisto, pysäköinninvalvonta sekä Ruorin palveluyksikkö.

Yksikön päällikkönä toimii hallinto- ja kehittämispäällikkö.


Matkalla
Kimmo Pyykkö, 2005

Yhteystiedot

Kotkan kaupunki
PL 205
48101 KOTKA

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kotka.fi
virastomestarit@kotka.fi

Hallinto- ja kehittämispäällikkö
Sanna Koskimies
Puh. 040 484 3629