Yhteenveto ostoista

2015-2016 ostot

Kotkan kaupungin 2015 ja 2016 vuosien ostolaskutositteista on koostettu yhteenveto organisaatiotasoittain ja tiliryhmittäin Ostolaskuyhteenveto 2015, 2016. [ julkaistu 22.3.2017]


Vuosikohtaisissa raporteissa Kotkan kaupunki, ostolaskut 2015 ja Kotkan kaupunki, ostolaskut 2016 ostot on esitetty yrityksittäin suuruusjärjestyksessä, siten että ostot ovat kohdistettavissa organisaatiotasoon sekä tiliryhmään.

Liikelaitosten ostot eivät sisälly yllä oleviin raportteihin.

Huom!
Ostolaskudata sisältää kaupungin kirjaustositteet, jotka perustuvat ostolaskuun. Ostolaskukirjaustosite sisältää tiedon laskuttajasta (=ostolaskutoimittaja). Ostolaskudata sisältää sekä kustannustilikirjaukset että tasetilille kirjatut investointikustannukset. Ostolaskudata ei sisällä mm. pankkitili- eikä liittymätositeaineistoja.

2013-2014 ostot

Kotkan kaupunki on julkaissut yhteenvedon ostolaskuistaan vuosilta 2013 ja 2014.
Yhteenveto on luettavissa oheisesta liitteestä.

Ostolaskut_2013-2014