Kunnallisverotus Kotkassa

Vuosi
2016
2017
Kunnallisvero 20,50 % 21,50 %
Kiinteistöveroprosentit    
Vakinaiseen asumiseen käytettävien rakennusten kiinteistövero 0,55 % 0,55 %
Muiden kuin vakinaisten asuinrakennusten kiinteistövero 1,15 % 1,15 %
Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistövero 0,50 % 0,50 %
Voimalaitoksen kiinteistövero 2,85 % 2,85 %
Yleinen kiinteistövero 1,35 % 1,35 %