Kotkan kaupungin säädöskokoelma

Säädöskokoelmassa julkaistaan Kotkan kaupungin hallintosääntö ja muut kaupungin toimintoja ohjaavat määräykset ja ohjeet.

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje 2017

Asiakirjoista perittävät lunastukset ja niiden antamisesta perittävät maksut (26 kt) 2008

Avustuksia myönnettäessä noudatettavat yleisohjeet 2017

Elinvoimalautakunnan alaisten palveluyksiköiden toimintasääntö 2019

Hallintosääntö 2019

Hankintaohjeet 2019

Hyvinvoinnin ja terveyden vastuualueen toimintasääntö 2019

Ikäihmisten neuvoston toimintasääntö 2017

Karttatulosteiden, kopioiden sekä numeerisen kartan hinnasto (58,5, kt) 2010

Kaupunginhallituksen alaisten toimintojen toimintasääntö 2019

Kaupunkisuunnittelun vastuualueen toimintasääntö 2019

Kiinteistötoimitusmaksutaksa 2016

Konserniohjeet 2017
Konserniohjeen liite

Kotkan kaupungin ohjeet vieraanvaraisuudesta, edustamisesta ja lahjoista 2013

Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan ympäristönsuojelumääräykset

Kotkan ja Pyhtään ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2019

Kotkan ja Pyhtään ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taksa 2019

Kotkan jätemaksutaksa

Kotka-palkinnon säännöt 1983

Kotkan Moottoriurheilukeskuksen käyttösääntö (32,8 kt) 2010

Kymenlaakson pelastuslaitoksen toimintasääntö 2017

Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset

Lasten parlamentin toimintasääntö 2019

Liikuntapalveluiden yksikön toimintasääntö 2019

Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 2017

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut Kotkassa ja Pyhtäällä 2019

Nuorisotyön yksikön toimintasääntö 2019

Nuorisovaltuuston toimintasääntö 2019

Opetustoimen vastuualueen toimintasääntö 2019

Pienhankintaohjeet 2019

Pysyvien vastaavien laskentaohjeet, omaisuuslajiluettelo ja poistosuunnitelma (97,4) 2013

Rahoituspolitiikka Kotkan kaupungille ja liikelaitoksille sekä soveltuvin osin kaupungin
enemmistöomistuksessa oleville yhtiöille
2015

Rakennusjärjestys (22 kt) 2017

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 2019

Saatavien laskutus- ja perintäohjeet 2015

Sisäisen tarkastuksen toimintasääntö 2013

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet (1400kt) 2018

Säädöskokoelmien julkaiseminen ja säädöskokoelmien hinnat (19 kt) 2004

Teknisten palveluiden vastuualueen toimintasääntö 2019

Torijärjestys 2017

Vahinkorahaston säännöt 1989 (ei internetissä)

Vammaisneuvoston toimintasääntö 2017

Varhaiskasvatuksen vastuualueen toimintasääntö 2019

Vastaantulolainojen myöntämisperusteet 1992 (ei internetissä)

Venepaikkamaksut, talvisäilytysaluemaksut, pysäköintialuemaksut, kalasataman taksat ja vierasvenemaksut 2016

Venesatamien järjestysmääräykset (23 kt) 2007

Ympäristölautakunnan alaisen ympäristöpalveluiden toimintayksikön toimintasääntö 2019

Yrittäjäpalkinnon säännöt 1987