Kotkan kaupungin säädöskokoelma

Säädöskokoelmassa julkaistaan Kotkan kaupungin hallintosääntö ja muut kaupungin toimintoja ohjaavat määräykset ja ohjeet.

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje 2017

Asiakirjoista perittävät lunastukset ja niiden antamisesta perittävät maksut (26 kt) 2008

Avustuksia myönnettäessä noudatettavat yleisohjeet (26 kt) 2001

Elinvoimalautakunnan alaisten palveluyksiköiden toimintasääntö 2017

Hallintosääntö 2017

Hankintaohjeet (220,8 kt) 2011

Hankintamenettely pienhankinnoissa (65,3 kt) 2011

ICT-Kymi -liikelaitoksen toimintasääntö (27,4 kt) 2012

Ikäihmisten neuvoston toimintasääntö 2017

Karttatulosteiden, kopioiden sekä numeerisen kartan hinnasto (58,5, kt) 2010

Kaupunginhallituksen alaisten toimintojen toimintasääntö 2017

Kaupunkisuunnittelun vastuualueen toimintasääntö 2017

Kiinteistötoimitusmaksutaksa 2016

Konserniohjeet 2017
Konserniohjeen liite

Kotkan kaupungin ohjeet vieraanvaraisuudesta, edustamisesta ja lahjoista 2013

Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan ympäristönsuojelumääräykset

Kotkan ja Pyhtään ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2015

Kotkan ja Pyhtään ympäristöterveydenhuollon yhtiestoiminta-alueen taksa 2017

Kotkan jätemaksutaksa

Kotka-palkinnon säännöt 1983

Kotkan Moottoriurheilukeskuksen käyttösääntö (32,8 kt) 2010

Kymenlaakson pelastuslaitoksen toimintasääntö 2017

Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset

Lasten parlamentin toimintasääntö (226 kt) 2005

Liikuntapalveluiden toimintasääntö 2017

Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 2017

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut Kotkassa ja Pyhtäällä 2017

Nuorisotyön yksikön toimintasääntö 2017

Nuorisovaltuuston toimintasääntö (62 kt) 2005

Opetustoimen vastuualueen toimintasääntö 2017

Perhepalveluiden vastuualueen toimintasääntö 2017

Pysyvien vastaavien laskentaohjeet, omaisuuslajiluettelo ja poistosuunnitelma (97,4) 2013

Rahoituspolitiikka Kotkan kaupungille ja liikelaitoksille sekä soveltuvin osin kaupungin
enemmistöomistuksessa oleville yhtiöille
2015

Rakennusjärjestys (22 kt) 2001

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 2017

Saatavien laskutus- ja perintäohjeet 2015

Sisäisen tarkastuksen toimintasääntö 2013

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet (430kt) 2014
 

Sosiaalihuollon vastuualueen toimintasääntö 2017

Säädöskokoelmien julkaiseminen ja säädöskokoelmien hinnat (19 kt) 2004

Teknisten palveluiden vastuualueen toimintasääntö 2017

Terveydenhuollon vastuualueen toimintasääntö 2017

Torijärjestys 2017

Vahinkorahaston säännöt 1989 (ei internetissä)

Vammaisneuvoston toimintasääntö 2017

Vanhustenhuollon vastuualueen toimintasääntö 2017

Varhaiskasvatuksen vastuualueen toimintasääntö 2017

Vastaantulolainojen myöntämisperusteet 1992 (ei internetissä)

Venepaikkamaksut, talvisäilytysaluemaksut, pysäköintialuemaksut, kalasataman taksat ja vierasvenemaksut 2016

Venesatamien järjestysmääräykset (23 kt) 2007

Yhdistysten kuntalisän säännöt 2016

Ympäristöpalveluiden toimintayksikön toimintasääntö 2017

Yritysten kuntalisän säännöt 2016

Yrittäjäpalkinnon säännöt 1987