Yhtiöitettävien rakennusten arvoa lasketaan

Kotkan kaupunginhallitus käsitteli tänään 1.12. ylimääräisessä kokouksessaan Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n omistukseen siirrettävien rakennusten arvoa.

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se päättää

- siirtää kuntalain 2a §: tarkoittamat liitteestä ilmenevät rakennukset apporttina Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n omistukseen siten, että apporttiarvo on kokonaisuudessaan 60 miljoonaa euroa, ja että kiinteistöjen arvoa muutetaan siten, että ympäristötalon arvoa vähennetään 800 000 euroa ja muiden kiinteistöjen arvoa keskenään suhteessa siten, että päädytään edellä mainittuun 60 miljoonaan euroon

- oikeuttaa panemaan päätöksen täytäntöön ennen sen lainvoimaisuutta.

Jari Luumi (sdp.) ja Pekka Posti (sdp.) ehdottivat esitetyn arvon pienentämistä äänestystuloksella 10-3. Semi Lommi (vas.), Annika Aalto-Partanen (vihr.) ja Pirjo Tujula (vas.) äänestivät kaupunginjohtajan esityksen mukaan.

Kuntien sosiaalitekniikka Oy -nimisen yhtiön perustamista koskeva pykälä palautettiin yksimielisesti uudelleen valmisteluun.