Varissaaren näyttelypaviljongin kunnostushanke etenee

Varissaaressa sijaitsevan Kymenlaakson museon näyttelypaviljongin kunnostushanke etenee.
Kotkan kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 15.1. kunnostushankkeen tarveselvityksen ja päätti käynnistää hankesuunnittelun.

Ruotsinsalmen meritaisteluista säilyneitä ja taistelualueen pohjasta nostettuja hylkylöytöjä säilytetään Varissaaressa tällä hetkellä 1960-luvulla rakennetuissa varastovajoissa.
Vajojen kunto on huono, ja ne aiheuttavat turvallisuusriskin. Yleisölle vielä avoin varastonäyttely on sekin huonossa kunnossa ja rakennus enemmän torjuva kuin houkutteleva.
Varissaari on yksi Kotkan kaupungin kesämatkailun kohteista ja vanhat varastovajat muokkaavat negatiivisella tavalla saaren imagoa.

Kymenlaakson museossa ja kaupungin kulttuuritoimessa valmistellaan näyttävää Ruotsinsalmi-hanketta yhteistyössä Suomen merimuseon ja alueen toimijoiden kanssa. Hankkeen lopputuloksena toteutetaan Merikeskus Vellamossa vuonna 2020 suuri näyttely, jonka tarkoitus on levittäytyä myös kaupungin muille alueille, kuten juuri taistelun autenttisille alueille Varissaareen.
Hankkeen onnistumisen ja alueellisen vaikuttavuuden kannalta Varissaaren ja muiden Ruotsinsalmen kohteiden tulisi olla hyvässä kunnossa ja sisällöltään vetovoimaisia.

Varissaaren näyttelypaviljongilla on tärkeä merkitys myös hylkylöytöjen säilymisessä.
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat ja paikalliseen perintöön vahvasti liittyvät hylynosat tuhoutuvat nykyisissä säilytysolosuhteissa. Suunnitellussa näyttelypaviljongissa hylkylöydöt olisivat sekä nykyasukkaiden nähtävissä että säilyisivät hyvissä olosuhteissa tuleville sukupolville.

Viestintää sisäilma-
ongelmista tehostetaan

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kaupungin sisäilmatyöryhmän päivittämän sisäilmaongelmiin tarttumisen toimintamallin ja lähetti sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.
Kaupunginhallitus päätti samalla lisätä päätökseen maininnan viestinnän tehostamisesta sisäilmaongelmista kuntalaisille kerrottaessa.
Päätöksen mukaan kaupunki perustaa verkkosivun, jossa mm. julkaistaan sisäilmakohteet ja niihin liittyvät olennaiset asiakirjat kuten kohteiden kuntoraportit. Samanlainen verkkosivusto on käytössä mm. Porvoon kaupungilla.
 

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat