Valtuusto teki vain vähäisiä muutoksia budjettiin

Kotkan kaupunginvaltuusto teki vain muutamia ja koko kaupungin talouden mittakaavassa varsin pieniä muutoksia kaupunginhallituksen budjettiesitykseen vuodelle 2018.
Valtuusto lisäsi käyttömenopuolelle yhteensä 136 000 euroa. Suurin menolisäys koskee työntekijöiden pitkäaikaissairauksien seurantaa ja hoitoa työterveydessä, mihin lisättiin 80 000 euroa. Tavoitteena on sairauspoissaolojen väheneminen.

Lisäksi valtuusto haluaa selvittää 20 000 eurolla ns. Kotka-kortin käyttöönottoa ja sama summa varattiin koulujen käyttöön ns. kulttuuripolun mahdollisesti tarvittaviin kuljetuskustannuksiin. Valtuusto lisäsi myös 16 000 euroa tarkastuslautakunnan henkilöstökuluihin.
Investointipuolelle valtuusto lisäsi 40 000 euroa, joka osoitetaan Pihlajatien ja Katariinan uimahallin välisen jalankulku- ja pyörätien rakentamiseen.

Tuloja valtuusto lisäksi talousarvion tasapainottamiseksi budjettiin 136 000 euroa, jonka lasketaan syntyvän verotulojen lisääntymisellä.

Tapahtumakeskus seurantaan ja
kaupunkisuunnittelun ja teknisten palveluiden
uudelleenorganisointi selvitetään

Kaupunginvaltuusto teki talousarvioon useita tekstilisäyksiä.
Strategisiin tavoitteisiin vuodelle 2018 lisättiin teksti, joka koskee Kantasatamaan nousevaa tapahtumakeskus-kampus-hotelli -hanketta.
Lisäyksessä todetaan, että ”Tapahtumakeskus-kampus-hotelli -hankkeesta osapuolten välillä sopimus on tehty. Toteuttamisen ohjaus ja valvonta on organisoitu ja resurssit määritetty. Uusia toimintamalleja ja kumppanuuksia toteutetaan aktiivisesti. Tapahtumajärjestelyn sekä rakentamisen suunnittelu- ja toteutusaikataulut ovat tehty ja tavoitteet asetettu. Tapahtumakeskuksen liiketoimintasuunnitelmat ja taloustavoitteet ovat täsmennetty. Tapahtumakeskuksen riskienhallintasuunnitelma on laadittu ja toimeenpannaan aikataulutetusti. Asemakaavan muutos on hyväksytty. Hankkeen etenemisestä raportoidaan valtuustolle säännöllisesti.”

Valtuusto haluaa myös, että kaupunkisuunnittelun toimitilojen palvelualueen ja sen toimintaan liittyvien teknisten palveluiden vastuualueen toimintojen yhdistäminen ja uudelleen organisointi selvitetään maaliskuun 2018 loppuun mennessä.

Lisäksi päätettiin, että talousyksikön johdolla valmistellaan esitys Kymenlaakson Sähkön osakkeiden myynnistä saatujen sähkörahojen loppuosan käytöstä kaupunginvaltuustolle 9.4.2018 mennessä.

Valtuusto päätti myös, että Kotkassa selvitetään ja valmistellaan esitys luonnon monimuotoisuuden tilaa ja luonnon monimuotoisuuden muutosta koskevan empiirisen mittarin (biobarometri) laatimiseksi. Tavoitteena on parantaa edellytyksiä arvioida ympäristön tilaa maa-alueilla ja vesistöissä sekä tuottaa tietoa tarvittavista korjaavista toimenpiteistä.

Valtuusto haluaa myös, että ulkoista viestintää ja markkinointia tehostetaan kaupunkistrategian uudistamisen yhteydessä positiivisen mielikuvan ja elinvoiman rakentamiseksi sekä luodaan toimivat suhteet eri tiedotusvälineisiin.
Lisäksi valtuusto päätti, että kaikki toimialat kattava Meripäiviä 2018 koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma esitetään lautakunnalle 31.3. mennessä ja että ensi vuoden toiminnassa huomioidaan sekä Puolustusvoimien 100-vuotisjuhlavuosi että sisällissodan muistovuosi.

Valtuusto haluaa lisäksi selvittää mahdollisuuden kaupungin matkakorttien ja muiden palveluiden myymiseen kaupungin kaikissa kirjastoissa ja kirjastoautossa sekä valmistautua katuvalojen sammutuskäytännön lopettamiseen vuonna 2019.

Joukkoliikenteen kehittämisestä valtuusto päätti, että soteratkaisujen myötä Kymenlaakson keskussairaalan palvelutuotannon kasvaessa selvitetään lisääntyvän joukkoliikennetarpeen täydentämistä uusilla vuoroilla.
Joukkoliikenteen osalta selvitetään myös mahdollisuutta parantaa Kotkan ja pääkaupunkiseudun välistä iltaliikennettä, viimeistään tapahtumakeskuksen valmistumisen myötä. Paikallisliikenteen osalta etsitään uusia ratkaisuja kannattamattomille, mutta mm. työmatkaliikenteen osalta tärkeille reiteille.

Valtuusto otti kantaa myös rantaradan rakentamiseen. Päättäjien mukaan rantaradan rakentaminen on taloudellisen ja väestökehityksen kannalta merkittävä. Kotka edistää mahdollisuuksiensa mukaan rantaradan suunnittelun aloittamista.

Lisäksi valtuusto kirjasi budjettiin, että keskussairaalan palvelujen päivystysajojen lisääntymisen myötä on sairaalalle ajo saatava nopeammaksi ja turvallisemmaksi. Tavoitetta varten on yhdessä valtion viranomaisten kanssa selvitettävä Hyväntuulentieltä liittymän rakentaminen Metsolan kirkon valoristeyksen ja kahden huoltoaseman jälkeen suoraan Kotkantielle.

Valtuusto lisäsi budjetin tekstiin maininnan myös siitä, että Kotka allekirjoittaa ensi vuonna Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan.

Kaupunginhallituksen talousarvioesitys 2018


Katso myös:
http://www.kotka.fi/asukkaalle/ajankohtaista_kotkassa/101/0/kaupunginhallitus_lahetti_talousarvioehdotuksen_valtuustolle

http://www.kotka.fi/asukkaalle/ajankohtaista_kotkassa/101/0/kotkan_talous_ei_mahdollista_kunnallisveron_laskua