Valtuusto päätti myydä Lidlille tontin Sutelasta

Kotkan kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Lidl Suomi Ky:n tarjouksen Sutelassa, Prisman liikekeskusta vastapäätä olevasta tontista ja myy tontin Lidlille 1,1 miljoonalla eurolla. Kaupunginvaltuuston päätös syntyi 21.8. pidetyssä kokouksessa yksimielisesti.
Kotka järjesti Sutelaan kaavoitetuista liiketontista avoimen tarjouskilpailun alkukesällä. Useampi yritys valmisteli tarjouksen jättämistä, mutta lopulta Lidl oli ainoa tarjouksen jättänyt.
Sutelan Lidl-myymälä on tarkoitus avata vuoden 2018 joulumyyntiin. Myymälä työllistää valmistuttuaan arviolta kolmisen kymmentä työntekijää.
Myymälä tulee olemaan Lidlin uuden myymäläilmeen mukainen (kuvassa). Myyntipinta-alaa on suunniteltu olevan noin 1 400 m2. Karhulan myymälä jatkaa nykyisellään.

Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannosen mukaan Sutelan liiketontit on kaavoitettu hyödyntämään uutta moottoritietä ja vahvistamaan Sutelan kaupallista aluetta. Liikenteellinen saavutettavuus on poikkeuksellisen hyvä, ja alue on hyvin tunnettu entuudestaan Prisman ansiosta.

Lisäluokkaopetusta
ei järjestetä

Valtuusto päätti kokouksessaan myös, että kaupunki ei käynnistä perusopetuksen jälkeistä lisäluokkaopetusta, vaan opetuksen resursseja lisätään perusopetuksen aikaista joustavaa perusopetusta kehittämällä. Lisäksi resursseja lisätään perusopetuksen jälkeisiin vaihtoehtoihin, kuten ammatillisen koulutuskuntayhtymän järjestämään Valma-koulutukseen ja Rannikkopajojen toimintaan.

Kaupunginvaltuusto antoi vuoden 2017 talousarviokäsittelyssä kaupungin opetustoimelle tehtäväksi selvittää mahdollisuuden 10-luokkaopetuksen järjestämiseen Kotkassa, jotta peruskoulusta valmistuvilla
olisi mahdollisuus korottaa useampia arvosanoja kuin Valma-koulutuksessa.

Selvityksessä tuli ottaa huomioon ja siihen liittää yläasteiden opetushenkilökunnan kanta. Mikäli 10-luokka olisi todettu selvityksessä toimivaksi mahdollisuudeksi peruskoulun arvosanojen korottamiseen, olisi ensimmäinen 10-luokka pyritty aloittamaan jo syyslukukaudella 2017.

Puheenjohtajasta
osa-aikainen

Kaupunginvaltuusto päätti lisäksi, että valtuuston puheenjohtaja toimii osa-aikaisena (50 %) luottamushenkilönä 5.6.2017 -31.5.2021 välisen ajan ja että hänen palkkansa maksetaan luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen lukemin 44-6, kun Perussuomalaiset vastustivat puheenjohtajan osa-aikaisuutta.
Lisäksi valtuusto määräsi kaupunginhallituksen toimimaan valtuuston puheenjohtajan henkilöstöhallinnollisena esimiehenä ja että konsernipalvelualueen toimesta valtuuston puheenjohtajalle valmistellaan tarkempi tehtävänkuvaus.

Kaupunginvaltuuston esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat