Valtuusto myönsi lisämäärärahan varastokauppoihin

Kotkan kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 6. kesäkuuta myöntää 585 000 euron lisämäärärahan Kantasataman varastokauppoihin.
Kantasataman rakennushankkeeseen liittyvissä kaupungin ja HaminaKotka Satama Oy:n sekä Steveco Oy:n välisissä sopimuksissa on sovittu järjestelyistä, jotka koskevat Kantasatamassa sijaitsevia varastohalleja. Kaupungin omistukseen siirtyvien hallien kokonaisarvo on 1 965 000 euroa.
Vaihtojen toteuttamiseksi haettiin lisämäärärahaa jo vuodelle 2015, mutta Kantasatamahanketta koskeneen valituksen johdosta rahan tarve siirtyi tälle vuodelle.

Kantasatamahanke on valitusten poisvedon johdosta etenemässä ja HaminaKotka Satama Oy:n ja Steveco Oy:n kanssa tehtyjen sopimusten mukaiset varastohalleja koskevat järjestelyt tulisi tehdä. Kaupunki vaihtaa satamayhtiön kanssa halleja ilman välirahaa (vaihtoarvo 1,12 miljoonaa euroa) ja ostaa Steveco Oy:ltä kaksi rakennusta 845 000 euron kauppahinnalla.

Kaupunginvaltuuston kokouksen esityslista löytyy osoitteesta www.kotka.fi/esityslistat