Valtuusto hyväksyi uuden organisaatiomallin - kaupunginjohtajan virasta määräaikainen

Kotkan kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 12.12. uuden organisaatiomallin ensi vuoden kesäkuussa voimaan tulevan Kotkan kaupungin luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaation sekä hallintosäännön valmistelun pohjaksi. Malli tarkentuu vielä valmistelun edetessä.

Valtuusto muutti kaupunginhallituksen esitystä siten, että kaupunginjohtajan virka on Kotkassa jatkossa määräaikainen seitsemäksi vuodeksi ja että ympäristölautakuntaan valitaan 13 (11+2) jäsentä.
Lisäksi palvelujohtajan viran osalta organisaatiota tarkastellaan uudestaan, kun sote-uudistus astuu voimaan.

Hallintomallissa on lähdetty siitä, että Kotkan kaupunginvaltuutettujen lukumäärä on edelleen 51, joka on asukasluvultaan 50 001 – 100 000 suuruisen kunnan vähimmäisvaltuutettumäärä.
Valtuuston alaisuudessa toimii 13-jäseninen kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus valitsee keskuudestaan 7-jäsenisen omistajaohjausjaoston.

Kotkan kaupungin lautakunnat uudessa organisaatiossa ovat:

  • sosiaali- ja terveyslautakunta (13 jäsentä)
  • hyvinvointilautakunta (13 jäsentä)
  • elinvoimalautakunta (13 jäsentä)
  • kaupunkirakennelautakunta (13 jäsentä)
  • ympäristölautakunta (13 jäsentä)
  • seutuvaltuusto (25 jäsentä)
  • tarkastuslautakunta
  • keskusvaalilautakunta

Viranhaltijaorganisaatiota johtaa kaupunginjohtaja (konsernijohtaja), jonka alaisuudessa toimii konsernipalvelualuetta johtava kansliapäällikkö. Konsernipalvelualue huolehtii kaupungin omistajapolitiikan toteutumisesta sekä kaupungin hallinto- ja tukipalveluista.
Kaupunginjohtajan alaisuudessa toimii myös palvelujohtaja, joka johtaa kahdeksaa nykyiseen hyvinvointipalvelujen palvelualueeseen kuuluvaa vastuualuetta ja toimintayksikköä.

Organisaatiomallissa on tähdätty siihen, että Soteen irtautuvat osat kaupungin organisaatiosta ovat helpommin irrotettavissa.

Marianna Ruonala
kansliapäälliköksi

Kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan myös Kotkan uuden kansliapäällikön. Suoritetussa vaalissa eniten ääniä sai Marianna Ruonala , joka voitti vastaehdokkaansa Irma Pahlmanin lukemin 28-23.

Vuonna 1958 syntynyt, kotkalainen Marianna Ruonala on koulutukseltaan oikeustieteiden lisensiaatti ja työskentelee tällä hetkellä Kotkan kaupungin vt. kansliapäällikkönä ja kaupunginlakimiehenä. Ruonala on toiminut Kotkan kaupunginlakimiehenä vuodesta 2001 lähtien.

Kaupunginhallitukseen
valittiin uusia jäseniä

Kaupunginvaltuusto valitsi kaksi uutta jäsentä kaupunginhallitukseen siitä eronneiden Mervi Haakanan (vihr.) ja Semi Lommin (vas.) tilalle.
Haakanan korvaa Annika Aalto-Partanen ja Lommin tilalle hallituksen jäseneksi ja toiseksi varapuheenjohtajaksi tulee Joona Mielonen.
Aalto-Partasen tilalle hallituksen varajäseneksi valittiin Raimo Oksala.

Kaupunginvaltuuston esityslista on luettavissa osoitteesta www.kotka.fi/esityslistat