Valtuusto hyväksyi tasapainotusohjelman - energiaselvitys pysyy mukana

Kotkan kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 2.3. kaupunginhallituksen esityksen kaupungin talouden tasapainotusohjelmasta vuosille 2015–2016.
Valtuusto päätti samalla, että meneillään oleva konsulttiyhtiö KPMG:n selvitys kaupungin energiaomistusten järjestelyvaihtoehdoista sisältyy edelleen tasapainotusohjelmaan.
Päätös syntyi äänestyksen jälkeen lukemin 27-22, kun Kokoomus/RKP:n ja perussuomalaisten valtuutetut ehdottivat, että selvityksen mukainen omistusjärjestely Kymenlaakson Sähkön, KSS Energian ja Kotkan Energian välillä ei sisältyisi tasapainotusohjelmaan.

Valtuuston päätöksen mukaan kaupungin käyttötalouden vähintään 7 miljoonan euron suuruisten säästöjen aikaansaamiseksi ryhdytään seuraaviin toimenpiteisiin:

1. Kiinteistömassan jatkojalostamiseksi tehdään riittävät toimenpiteet 30.9. mennessä. Purettavista rakennuksista tulee tehdä esitys viimeistään talousseminaarissa 23.3.
2. Henkilöstösuunnitelma on arvioitava uudelleen 29.5. mennessä.
3. Ostopalvelut läpivalaistaan tavoitteena maksimaaliset säästöt.
4. Palveluverkkoon liittyvät merkittävimmät päätökset:

• Lasten ja nuorten palveluiden osalta kouluverkkosuunnitelma ajantasaistetaan, ja Tiutisen sekä Metsolan koulujen tulevaisuus ratkaistaan.
• Liikuntatoimen kustannuksia tarkastellaan verrattuna muihin vastaavan kokoisiin kaupunkeihin tehdyn selvityksen perusteella. Säästöjä haetaan kiinteistöistä, ja niiden käyttöä tulee tehostaa annettavien suositusten perusteella.

5. Rahoituksen nettomenoja pienennetään yhdellä miljoonalla eurolla.
6. Investointitaso on vuosikatteen ja poistojen suuruinen.
7. Taselainakanta ei saa kasvaa, ja vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja, kuten kiinteistöleasingia, voidaan käyttää perustellusti.
8. Työllisyystoimikunnan esittämät näkökulmat otetaan huomioon osana talouden tasapainottamisohjelmaa.

Kokoomus/RKP ehdotti lisäksi, että toimenpiteisiin lisättäisiin kohta 4c, joka olisi kuulunut seuraavasti:
”Kaikkien hallintokuntien kustannuksia tarkastellaan FCG:n Etelä-Kymenlaakson kuntarakenneneuvotteluja varten tekemän selvityksen perusteella. Tavoitteena on toimintojen tehostaminen ja kustannusten alentaminen vertailukuntien toimintatapoja hyödyntäen”.
Ehdotus kuitenkin torjuttiin äänestyksessä lukemin 26-23.

Kotkan kaupunginhallitus on jo aiemmin päättänyt antaa Kotkan Energian hallitukselle tehtäväksi laatia vaihtoehtoinen esitys kaupungin energiaomistuksen järjestelyistä, jotka ovat riittäviä Kotkan kaupunkikonsernin alijäämien sulattamiseksi.
Esityksen tekemistä seuraa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajien sekä kaupunginjohtajan muodostama ohjausryhmä, joka informoi asian etenemisestä kaupunginhallitusta jatkuvasti. Kotkan Energian tulee toimittaa esitys kaupunginhallitukselle 15.5.2015 mennessä.
Kaupunginhallitus päätti samalla, että kaupunki ei jatkotyöstä ennen mainittua päivämäärää Kymenlaakson Sähkö Oy:n, KSS Energian ja Kotkan Energian omistusjärjestelyjä.

Kaupunginvaltuuston esityslista löytyy osoitteesta www.kotka.fi/esityslistat