Valtuusto hyväksyi tapahtumakeskuksen hankesuunnitelman

Kotkan kaupunginvaltuusto hyväksyi Kantasatamaan suunnitellun tapahtumakeskuksen päivitetyn hankesuunnitelman kokouksessaan 4.3.
Samalla valtuusto käynnisti tapahtumakeskuksen yritysten valmistelun yritysrakenneselvityksen suosituksen pohjalta.
Päätös syntyi äänestyksen jälkeen lukemin 32-19, kun Kansalaispuolueen, Perussuomalaisten, osa SDP:n ja osa Vasemmistoliiton edustajista ei halunnut hyväksyä suunnitelmaa.

Valtuusto päätti lisäksi kumota aikaisemman päätöksensä, jonka mukaan tapahtumakeskuksen, kampuksen ja yrityskeskuksen toteuttamissopimus voitaisiin hyväksyä vasta sitten, kun hotellioperaattorin saaminen hankkeen yhteyteen on varmistunut. Tämäkin päätös syntyi äänestyksen jälkeen lukemin 13-36.
Toteuttamissopimusta käsitellään tiistaiaamuna 5.3. kaupunginhallituksessa.

Hankesuunnitelma on päivitetty valtuuston 3.12.2018 päätöksen mukaiseksi. Suunnitelmaa on laajennettu käsittämään urheilukäyttö, esimerkiksi koripallo-ottelu noin 2000 katsojalle. Suunnitelmassa tapahtumatiloihin on liitetty kiinteä yläkatsomo ja tämän jatkona toimiva teleskooppikatsomo,
joissa on yhteensä noin 1450 istumapaikkaa. Lajista riippuen muualle saliin saadaan sijoitettua erillisin vuokrarakentein noin 550 istumapaikkaa tai enemmänkin. Tapahtumakeskuksen tekniikkayhtiö huolehtii tapahtumien tarvitseman tekniikan saatavuudesta.
Laajennetun suunnitelman tilaohjelman perusteella on myös laskettu rakennukselle uusi tavoitehinta-arvio. Laajempi kokonaisuus ylittää valtuuston 2017 asettaman 20 miljoonan euron investointikaton selvästi, joten lisärahoitus hankkeen toteuttamiseksi on tarpeen. Rakennuskokonaisuuden
tavoitehankintakustannus on noin 27,1 miljoonaa euroa (alv 0%), mistä tapahtumakeskuksen osuus on noin 23,2 miljoonaa euroa ja yrityskeskuksen noin 3,9 miljoonaa euroa.

Kaupunki on teettänyt BDO Oy:llä selvityksen tapahtumakeskuksen yhtiörakenteesta ja talousvaikutuksista.
Selvityksen perusteella tapahtumakeskuksen toteuttava kiinteistöyhtiö olisi toiminnan ja talouden näkökulmista edullista perustaa Kotkan julkiset kiinteistöt Oy:n tytäryhtiöksi, jolloin Kotkan kaupunki rahoittaisi Kotkan julkiset kiinteistöt Oy:tä 24,2 miljoonan euron lainalla, ja tämä edelleen rahoittaisi perustettavaa kiinteistöyhtiötä 20 miljoonan euron lainalla sekä sijoittamalla 0,1 miljoonaa euroa osakepääomaan ja 4,1 miljoonaa euroa SVOP-rahastoon.
Rahoituksessa on huomioitu kiinteistöyhtiön käynnistysvaiheen käyttöpääoman tarve.

Kaupunginvaltuuston esityslista liitteineen on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat